Laktaw ngadto sa video

MGA TEKSTO GIPATIN-AW

Panultihon 17:17—“Ang usa ka Higala Mahigugma sa Tanang Panahon”

Panultihon 17:17—“Ang usa ka Higala Mahigugma sa Tanang Panahon”

“Ang tinuod nga higala magpakitag gugma sa tanang panahon ug siya igsoon nga masaligan panahon sa kalisdanan.”—Proverbio 17:17, Bag-ong Kalibotang Hubad.

“Ang usa ka higala mahigugma sa tanang panahon, ug ang usa ka igsoon natawo alang sa kalisdanan.”—Panultihon (Proverbio) 17:17, Ang Biblia, 2011.

Kahulogan sa Proverbio 17:17

 Ang tinuod nga higala kasaligan. Samag suod nga igsoon, siya maunongon ug mahigugmaon, ilabina sa lisod nga mga panahon.

 “Ang tinuod nga higala magpakitag gugma sa tanang panahon.” Puwede pod ning hubaron nga “ang mga higala kanunayng magpakita sa ilang gugma.” Ang Hebreohanong pulong para sa “gugma” nga gigamit dinhi dili lang kay basta emosyon o pagbati para sa laing tawo. Kini dili hakog nga gugma nga ipakita pinaagig mga buhat. (1 Corinto 13:4-7) Ang managhigala nga naay ingon ana nga gugma magmaunongon sa usag usa dihang ang ilang panaghigalaay masulayan, tingali tungod sa mga dili pagsinabtanay o mga problema sa kinabuhi. Andam pod silang magpasaylo sa usag usa. (Proverbio 10:12) Ug ang usa dili masina kon ang iyang higala magmalamposon. Hinuon, siya malipay uban sa iyang higala.—Roma 12:15.

 “Ang tinuod nga higala . . . igsoon nga masaligan panahon sa kalisdanan.” Kini nga panultihon nagpakita nga ang mga managsoon sagad suod kaayo sa usag usa. Busa dihang maningkamot ta nga tabangan ang usa ka higala nga nag-atubang ug makapa-stress nga situwasyon, samag gihimo nato kon unsay himoon sa usa ka tinuod nga igsoon. Dugang pa, ang ilang panaghigalaay dili mohuyang bisan pa sa mga problema. Hinuon, mas molig-on pa ni tungod sa ilang nagkadakong gugma ug pagtahod sa usag usa.

Konteksto sa Proverbio 17:17

 Ang basahon sa Proverbio naay maalamong mga panultihon nga gisulat sa paagi nga direkta sa punto. Kini nga paagi sa pagsulat makapahunahuna gyod sa magbabasa. Si Haring Solomon ang nagsulat sa kadaghanang bahin niini nga basahon sa Bibliya. Ang iyang paagi sa pagsulat komon kaayo sa Hebreohanong mga balak nga wala maggamit ug rhyme. Hinuon, naggamit siyag mga linya nga parehas ug ideya sa nag-unang mga linya sama anang makita sa Proverbio 17:17, diin ang ikaduhang bahin sa teksto nagpasiugda sa nag-una. Usahay, mogamit pod siyag mga linya nga nagkasumpaki ang ideya sama anang mabasa sa Proverbio 18:24 nga nag-ingon: “Naay magkauban nga magdinaotay, apan naay higala nga mounong labaw pa sa igsoon.”

 Dihang gisulat ni Solomon ang Proverbio 17:17, posibleng naghunahuna siya sa suod nga panaghigalaay ni David nga iyang amahan ug ni Jonatan nga anak ni Haring Saul. (1 Samuel 13:16; 18:1; 19:1-3; 20:30-34, 41, 42; 23:16-18) Bisag si David ug Jonatan dili paryente, mas suod pa sila kay sa tinuod nga magsoon. Gipameligro pa gani ni Jonatan ang iyang kinabuhi para sa iyang mas manghod nga higala. a

 Tan-awa kining mubo nga video nga nagsumaryo sa basahon sa Proverbio.

a Tan-awa ang artikulo nga “Nahimong Suod nga Managhigala.”