Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Спомняш ли си?

Спомняш ли си?

 Спомняш ли си?

Дали четенето на последните броеве на „Стражева кула“ ти достави удоволствие? Тогава провери дали ще можеш да отговориш на следните въпроси:

• Какво можем да научим от примера на Исус за настоятелния домакин? (Лука 11:5–10)

Този пример показва с каква нагласа трябва да се молим. Трябва да правим това настойчиво, или да продължаваме да искаме от Бога, особено светия му дух. (Лука 11:11–13) (15/12, стр. 20–22)

• Каква поука можем да извлечем от притчата на Исус за вдовицата и съдията? (Лука 18:1–8)

В нея се набляга на необходимостта да се молим. За разлика от съдията, Йехова е праведен и иска да ни се притече на помощ. Ние от своя страна трябва да имаме вяра, подобна на вярата на вдовицата от притчата. (15/12, стр. 26–28)

• Защо апостол Павел казал на християните в Коринт ‘да отворят широко сърцата си’? (2 Коринтяни 6:11–13)

Изглежда, че някои от коринтяните не ценели своите събратя по вяра и били станали предубедени и дребнави. Необходимо е да се научим искрено да ценим своите събратя и дори да се стремим да намерим нови приятели. (1/1, стр. 9–11)

• За какво подпечатване става въпрос в Откровение 7:3?

Когато Бог помазва християните със светия дух, те получават първоначалното подпечатване. В Откровение 7:3 обаче става въпрос за окончателното подпечатване, което служи за потвърждение на това, че един помазан християнин е проявил напълно своята лоялност. (1/1, стр. 30, 31)

• Какво могат да научат родителите от библейския разказ за Самуил?

Едно от нещата е, че трябва да учат децата си на Божието слово, точно както правели родителите на Самуил. Освен това те трябва да насърчават децата си да направят службата на Йехова своя цел в живота. (15/1, стр. 16)

• Как можем да покажем, че сме щастливи, докато чакаме Йехова?

Ние с нетърпение ‘очакваме деня на Йехова’ и облекчението, което ще изпитаме, след като той ‘унищожи безбожните хора’. (2 Петър 3:7, 12) Но макар че силно желае да сложи край на злото, Йехова се въздържа от това, за да може да избави християните по начин, който ще прослави името му. Трябва да сме уверени, че Йехова знае кога е най–подходящият момент да действа и междувременно трябва да сме заети с това да го възхваляваме. (Псалм 71:14, 15) (1/3, стр. 17, 18)

• Дали Ной взел в ковчега седем от всеки вид от чистите животни, или по седем двойки от всеки вид?

На Ной му било казано да вземе „по седем от всички чисти животни“. (Битие 7:1, 2) На еврейски изразът „седем“ буквално означава „седем седем“. Но както личи от други библейски откъси, това повторение не означава седем двойки. Явно Ной взел седем от всеки вид, по три двойки и едно допълнително животно, което по–късно щяло да бъде принесено в жертва. (Битие 8:20) (15/3, стр. 31)

• Защо християните трябва да ‘наблюдават отблизо’ резултата от вярата на старейшините, тоест онези, които ги ръководят?

Апостол Павел ни подканя да ‘наблюдаваме отблизо’ резултата от вярното поведение на старейшините и да следваме техния пример в проявяването на вяра. (Евреи 13:7) Ние следваме това напътствие, защото то се намира в Божието Слово. Освен това сме убедени, че старейшините искат най–доброто за делото на Царството и за нас самите. (1/4, стр. 28)