Лука 11:1-54

11  И ето, той беше отишъл на едно място, за да се моли, и като свърши, един от неговите ученици му каза: „Господарю, научи ни как да се молим,+ както и Йоан учеше своите ученици.“+  Тогава той им каза: „Когато се молите,+ казвайте: ‘Татко*, нека се свети твоето име.+ Нека дойде твоето царство.+  Дай ни хляба+ за този ден, колкото е нужно за деня.  И ни прости греховете,+ защото ние също прощаваме на всеки свой длъжник*.+ И не ни въвеждай в изкушение*.’“+  И той продължи да им говори: „Да кажем, че някой от вас има приятел и отиде при него посред нощ и го помоли: ‘Приятелю, дай ми назаем три хляба,  защото един мой приятел дойде при мене от път и нямам какво да сложа пред него.’  А този отвътре му отговаря: ‘Престани да ме притесняваш!+ Вратата е вече залостена и децата ми са с мене в леглото, не мога да стана и да ти дам нищо.’  Казвам ви, той няма да стане и няма да му даде нищо само заради приятелството им, но несъмнено ще стане и ще му даде каквото му трябва заради неговата настойчивост.+  Затова ви казвам, искайте+ и ще ви се даде, търсете+ и ще намерите, чукайте и ще ви се отвори. 10  Защото който иска, получава,+ и който търси, намира, и който чука, ще му бъде отворено. 11  Кой баща измежду вас ще даде на сина+ си, който му иска риба, змия вместо риба? 12  Или ако му поиска яйце, ще му даде скорпион? 13  Така че щом вие, макар и зли, знаете как да давате добри дарове на децата си,+ то колко повече Бащата, който е на небето, ще даде свети дух+ на онези, които му поискат!“ 14  По–късно той изгони един демон, причиняващ немота.+ След като демонът излезе, немият човек проговори. И множествата се удивиха. 15  Но някои от хората казаха: „Той изгонва демоните с помощта на Веелзевул*, владетелят на демоните.“+ 16  Други обаче, за да го изпитат, искаха от него знамение+ от небето. 17  Като знаеше какво мислят,+ той им каза: „Всяко царство, което е разединено, бива опустошено, и всеки дом, който е разединен, ще падне.+ 18  Така че ако Сатана е разединен срещу самия себе си, как ще устои неговото царство?+ Защото вие казвате, че изгонвам демоните с помощта на Веелзевул. 19  И ако аз изгонвам демоните с помощта на Веелзевул, тогава с чия помощ ги изгонват вашите синове?+ Затова те ще бъдат ваши съдии. 20  Но ако изгонвам демоните с Божия пръст,+ тогава царството на Бога наистина ви е застигнало.+ 21  Когато един силен,+ добре въоръжен мъж пази двореца си, имуществото му е в безопасност. 22  Но когато някой по–силен+ дойде срещу него и го победи,+ ще вземе цялото въоръжение, на което онзи е разчитал, и ще раздаде заграбеното. 23  Който не е на моя страна, е против мене, и който не събира с мене, разпилява.+ 24  След като излезе от човека, нечистият дух минава през безводни места, търсейки място за отдих, и като не намира нищо, казва: ‘Ще се върна в къщата си, от която излязох.’+ 25  И като стигне там, я намира пометена и украсена. 26  Тогава отива и взема със себе си седем+ други духове, по–зли от самия него, и като влязат вътре, заживяват там. И крайното състояние на този човек е по–лошо от първоначалното.“+ 27  Докато той казваше тези неща, една жена от множеството възкликна: „Щастлива е утробата,+ която те е носила, и гърдите, които си сукал!“ 28  Но той отговори: „Не! По–скоро, щастливи са онези, които чуват словото на Бога и го спазват.“+ 29  И като се събираше все по–голямо множество хора, той заговори: „Това поколение е зло — то търси знамение.+ Но няма да му бъде дадено друго знамение освен знамението на Йона.+ 30  Защото точно както Йона+ стана знамение за ниневийците, така и Човешкият син ще бъде знамение за това поколение. 31  В Съдния ден южната царица+ ще бъде възкресена заедно с хората от това поколение и ще ги осъди, защото тя дойде от другия край на земята, за да чуе мъдростта на Соломон, но ето, нещо повече+ от Соломон е тук. 32  В Съдния ден жителите на Ниневия ще бъдат възкресени с това поколение и ще го осъдят, защото се разкаяха, когато Йона проповядваше,+ но ето, нещо повече+ от Йона е тук. 33  Никой не слага запален светилник в мазето или под коша*, а го вдига на поставка,+ за да могат онези, които влизат, да видят светлината. 34  Светилникът на тялото е окото ти. Когато окото ти е чисто*, тогава цялото ти тяло ще бъде светло,+ но когато е зло*, тогава тялото ти ще бъде тъмно. 35  Затова внимавай, може би светлината, която е в тебе, е тъмнина.+ 36  Така че ако цялото ти тяло е светло и нито една част не е тъмна, тогава цялото тяло ще бъде светло,+ сякаш си осиян от светлината на светилник.“ 37  След като той каза всичко това, един фарисей го покани да яде+ с него. И Исус отиде и се разположи край трапезата. 38  Но фарисеят се учуди, като видя, че той не си изми+ ръцете преди яденето. 39  Господарят обаче му каза: „Вие, фарисеите, почиствате външната страна на чашата и на блюдото, но отвътре+ сте пълни с грабеж и зло.+ 40  Неразумни хора! Нима онзи, който е направил външното,+ не е направил също и вътрешното? 41  Затова давайте милостиня+ от онова, което е отвътре, и тогава всичко друго ще ви бъде чисто. 42  Но горко ви, фарисеи, защото давате десятък+ от джоджена, седефчето и от всички други градински растения, но пренебрегвате справедливостта и любовта към Бога! Тези неща трябваше да правите, но и другите да не пропускате.+ 43  Горко ви, фарисеи, защото обичате предните места в синагогите и поздравите по пазарните площади!+ 44  Горко ви, защото сте като онези гробници, които не се виждат, и хората ходят върху тях, без да знаят!“+ 45  Тогава един от онези, които познаваха Закона,+ възрази: „Учителю, като казваш тези неща, обиждаш и нас.“ 46  А той каза: „Горко и на вас, които познавате Закона, защото товарите хората с трудни за носене товари, а вие самите дори с пръст не докосвате тези товари!+ 47  Горко ви, защото изграждате гробниците на пророците, които вашите прадеди убиха!+ 48  Свидетели сте на делата на прадедите си, но въпреки това ги одобрявате,+ защото изграждате гробниците на пророците, които те убиха.+ 49  Заради това в мъдростта+ си Бог каза още: ‘Ще изпратя при тях пророци и апостоли, и те ще убият и ще преследват някои от тях, 50  така че кръвта на всички пророци,+ пролята от основаването на света*, да бъде изискана от това поколение+ — 51  от кръвта на Авел+ до кръвта на Захария,+ който беше убит между олтара и дома на Бога.’+ Да, казвам ви, тя ще бъде изискана от това поколение. 52  Горко на вас, които познавате Закона, защото отнехте ключа на познанието,+ вие самите не влязохте* и на онези, които искаха да влязат, попречихте!“+ 53  И когато излезе оттам, книжниците и фарисеите го обградиха плътно отвсякъде и започнаха да го обсипват с въпроси за най–различни неща, 54  като го дебнеха,+ за да се хванат+ за нещо, излязло от устата му.

Бележки под линия

Традиционно: „Отче“.
Или: „на всекиго, който е прегрешил спрямо нас“.
Или: „не позволявай да се поддадем на изкушение“.
Виж Мт 12:24, бел. под линия.
Има се предвид голям кош за мерене на зърно.
Или: „съсредоточено“, „на фокус“.
Или: „завистливо“.
Виж 1Пе 1:20, бел. под линия.
„не влязохте в небесното царство“.