2 Коринтяни 6:1-18

6  Работейки заедно с него,+ ние също ви умоляваме да не приемате незаслужената милост на Бога напразно.+  Защото той казва: „Във време на благоволение* те чух и в ден на спасение ти помогнах.“+ Ето, именно сега е времето на благоволението*.+ Ето, сега е денят на спасението.+  Ние в нищо не даваме причина за препъване,+ за да не се говори лошо за нашата служба.+  Но по всякакъв начин препоръчваме+ себе си като Божии служители — като издържаме много изпитания, премеждия, лишения, трудности,+  побоища, затвор,+ смут, непосилен труд, безсънни нощи, гладуване.+  И показваме, че сме Божии служители, чрез своята чистота, познание, дълготърпение,+ милост,+ чрез светия дух, чрез любов без лицемерие,+  чрез истинни думи, чрез Божията сила,+ чрез оръжията+ на праведността, които държим и в дясната, и в лявата ръка*,  чрез слава и позор, чрез лошо име и чрез добро име, като сме смятани за измамници,+ но говорим истината,  като непознати, но всъщност добре познати,+ като че ли умираме, но ето, живи сме,+ като получаващи наказание,+ но не предадени на смърт,+ 10  като опечалени, и все пак винаги радостни, като бедни, но носещи богатство на мнозина, като хора, които нямат нищо, и все пак притежават всичко.+ 11  Говорихме ви открито, коринтяни, широко отворихме сърцето си.+ 12  На вас не ви е тясно в нас,+ но ви е тясно в собствените ви сърца.+ 13  Затова, говоря ви като на свои деца,+ в отплата отвърнете със същото: и вие отворете широко сърцата си. 14  Не се впрягайте в един ярем с невярващите.+ Защото какво общо има между праведността и беззаконието?+ Какво общо има между светлината и тъмнината?+ 15  Освен това нима има съгласие между Христос и Велиал*?+ И какво общо+ има между вярващия и невярващия? 16  И нима има съгласие между Божия храм и идолите?+ Защото ние сме храм+ на живия Бог, както е казал Бог: „Ще обитавам сред тях+ и ще ходя сред тях, ще бъда техен Бог и те ще бъдат мой народ.“+ 17  „Затова излезте измежду тях и се отделете — казва Йехова — и повече не докосвайте онова, което е нечисто“,+ „и аз ще ви приема“.+ 18  „И ще ви бъда баща,+ а вие ще ми бъдете синове и дъщери+ — казва Йехова, Всемогъщият.“+

Бележки под линия

Или: „В благоприятно време“.
Или: „особено благоприятното време“.
Или: „и за нападение, и за отбрана“.
Означава „безполезен“ и се отнася за Сатана.