Битие 7:1-24

7  След това Йехова каза на Ной: „Влезте в ковчега, ти и цялото ти семейство,+ защото видях, че си праведен пред мене сред това поколение.+  Вземи със себе си от всяко чисто животно по седем, мъжко и неговото женско,+ а от всяко нечисто животно само по две, мъжко и неговото женско,  също така вземи и от създанията, които летят в небесата, по седем, мъжко и женско,+ за да живее потомството им по цялата земя.+  Защото само след седем дни ще направя така, че върху земята да вали дъжд+ четирийсет дни и четирийсет нощи,+ и ще премахна от земята всяко същество, което създадох.“+  И Ной направи всичко така, както му заповяда Йехова.  Ной беше на шестстотин години, когато водите на потопа* заляха земята.+  Но преди да дойдат водите на потопа, Ной влезе в ковчега заедно със синовете си, жена си и жените на синовете си.+  От всяко чисто животно и от всяко нечисто животно, от създанията, които летят, и от всички други създания, които се движат по земята,+  при Ной в ковчега влязоха по две, мъжко и женско, точно както Бог беше заповядал на Ной. 10  И седем дни след това водите на потопа заляха земята. 11  През шестстотната година от живота на Ной, през втория месец*, на седемнайсетия ден от месеца, на този ден всички извори на голямата водна бездна* бяха освободени и небесните врати бяха отворени.+ 12  И пороят продължи да се излива върху земята четирийсет дни и четирийсет нощи.+ 13  В същия този ден Ной, а с него и неговите синове Сим, Хам и Яфет,+ жената на Ной и трите жени на синовете му влязоха в ковчега+ — 14  те и всяко диво животно според вида си,+ всяко домашно животно според вида си, всяко друго движещо се по земята животно* според вида си+ и всяко летящо създание според вида си,+ всяка птица и всяко крилато създание.+ 15  Така при Ной в ковчега влязоха, двойка по двойка, от всички видове създания, в които действаше жизнената сила.+ 16  Влязоха мъжко и женско от всички видове създания, точно както Бог беше заповядал на Ной. След това Йехова затвори вратата зад него.+ 17  Четирийсет дни потопът се изливаше върху земята, водите продължаваха да се покачват и понесоха ковчега, така че той плаваше върху тях, като се издигаше над земята. 18  Водите прииждаха върху земята и се покачваха все повече и повече, но ковчегът плаваше по повърхността им.+ 19  И водите придойдоха толкова много върху земята, че покриха всички високи планини навсякъде под небесата.+ 20  Водите се издигнаха петнайсет лакътя над тях, така че планините бяха покрити.+ 21  Така всяко създание, което се движеше по земята, умря+ — летящите създания, домашните животни, дивите животни, дребните животинки, от които гъмжеше земята, и всички хора.+ 22  Всички онези, в чиито ноздри се намираше дъхът на живота* — всички, които бяха на сушата, — умряха.+ 23  Така Бог* унищожи всяко същество по повърхността на земята — човекът, животните, другите движещи се по земята животни и създанията, които летяха в небесата, — всичко беше премахнато от земята.+ Останаха живи само Ной и онези, които бяха с него в ковчега.+ 24  И земята беше залята от водите в продължение на сто и петдесет дни.

Бележки под линия

Или: „на небесния океан“.
След излизането от Египет, когато Йехова дал на израилтяните религиозния календар, този месец станал осми по ред и бил наречен вул. Виж Приложение № 17.
Изразът „голямата водна бездна“ е използван, за да опише масивната водна обвивка, която някога била в атмосферата около земята и която в Би 1:6, 7 е наречена „води над пространството“.
Виж Би 1:24, бел. под линия.
Буквално: „дъхът на духа на живота (жизнената сила)“.
Буквално: „той“.