Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Нива, ‘узряла за жетва’

Нива, ‘узряла за жетва’

 Нива, ‘узряла за жетва’

В северната част на Южна Америка е разположен полуостровът Гуахира. Той обхваща част от северна Колумбия и северозападна Венецуела. Палещото слънце и оскъдните валежи са тежката участ на този полупустинен район, в който температурите достигат 43°С. Но независимо от метеорологичните условия, хората тук са трудолюбиви, способни земеделци. Постоянният океански бриз и североизточните пасати правят живота поносим, предоставяйки на посетителите възможността да се насладят на завладяващи пейзажи и красиви плажни ивици.

ДОБРЕ дошли в земята на индианците уаю. Техният брой е около 305 000 души, от които 135 000 живеят в Колумбия. Това племе е населявало тези земи много преди испанската колонизация.

Основният поминък на индианците уаю е животновъдството и земеделието. Те се занимават също с риболов и с търговия със съседните държави. Жените изкусно тъкат платове с ярки цветове и техните изделия са много търсени от туристите.

Индианците уаю са познати като искрени и гостоприемни хора. Но и те живеят в „кризисни времена, трудни за справяне“. (2 Тимотей 3:1) Бедността е един от основните проблеми, който от своя страна води до други трудности, като неграмотност, недохранване сред децата, липса на медицински грижи, а на някои места и престъпност.

Десетилетия наред църквите на т.нар. християнство изпращат мисионери, които да живеят сред племето уаю. В резултат на това повечето училища за подготовка на учители и интернати са под властта на църквата. Много индианци уаю са възприели някои т.нар. християнски обичаи, като например поклонението на изображения и покръстването на бебета, но в същото време не са изоставили определени вярвания и ритуали, произхождащи от техните племенни митове и суеверия.

Като цяло хората от племето уаю имат страх от Бога и откликват положително на библейските истини, проповядвани от Свидетелите на Йехова. В началото на 80–те години на ХХ век в Гуахира имаше само седем Свидетели, трима от които живееха в столицата Риоача. Освен местните Свидетели там имаше още двайсет вестители, които проповядваха добрата новина за Царството на испански.

Послание на собствения им език

Освен своя местен език, уаюнайки, повечето хора от племето уаю, които живеят в Риоача, говорят съвсем малко испански. Първоначално проповядването на посланието за Царството там нямаше голям успех. Изглеждаше така сякаш местните хора отбягваха ариху̀нас, или онези, които не са от племето уаю. Когато Свидетелите ги посещаваха в домовете им, повечето домакини им отговаряха на своя език, вместо на испански. Свидетелите просто продължаваха към следващата къща.

Към края на 1994 г. обаче клонът на Свидетелите на Йехова в Колумбия назначи няколко специални пионери, или целодневни  проповедници, да служат в сбор Риоача. Пионерите помолиха един Свидетел уаю да ги научи на уаюнайки. След като запомниха няколко прости представяния, тези проповедници отидоха в района и веднага забелязаха значителна промяна в реакцията на хората. Макар че онези, които бяха дошли тук, за да учат другите на Библията, говореха развален уаюнайки, домакините бяха приятно изненадани от това и с радост ги изслушваха, като понякога дори оживено продължаваха разговора на своя ограничен испански!

Нива, ‘узряла за жетва’

Апостол Павел сравнил дейността, чрез която се помага на хората да станат ученици на Христос, с обработването на една нива — сравнение, което земеделците уаю биха разбрали добре. (1 Коринтяни 3:5–9) В символичен смисъл индианците уаю наистина са нива, ‘узряла за жетва’. (Йоан 4:35)

Нийл, който е индианец уаю от Манауре, има вродено физическо увреждане. Той обвинявал Бога за това и бил толкова потиснат, че мислел за самоубийство. Един Свидетел, който се възползвал от възможността да проповядва от къща на къща, докато пътува в различни градове във връзка със светската си работа, разговарял с Нийл за Царството на Йехова. По това време Нийл бил едва четиринайсетгодишен. Забелязвайки интереса му, Свидетелят започнал да изучава Библията с него. Нийл с радост опознал любещата личност на Йехова, което му помогнало да стигне до извода, че Бог не бил причинил неговите страдания. Нийл се развълнувал много, когато прочел Божието обещание за рай на земята, в който вече няма да има болести. (Исаия 33:24; Матей 6:9, 10)

В същото време обаче семейството на Нийл било във вражда с друго семейство. Опитвайки се да си осигурят защита, близките на Нийл прибегнали до изпълнението на определени племенни ритуали. Нийл разказва: „В началото се страхувах да говоря със своите близки за новата си вяра, особено със старейшините на семейството, които се ползват с голямо уважение.“ Родителите на Нийл се ядосали, когато разбрали, че той е решил да не следва небиблейски вярвания и да не участва в демонични обичаи. Тогава Нийл се преместил в Риоача и започнал да се събира с местния сбор. След време бил покръстен. През 1993 г. Нийл бил назначен за помощник–служител и три години по–късно станал редовен пионер. След това през 1997 г. бил назначен за старейшина в сбора. През 2000 г. увеличил службата си, като станал специален пионер.

Нека разгледаме също примера на Тереза, жена от племето уаю, която започнала да изучава Библията със Свидетелите. Тя живеела с мъж на име Даниел, който ѝ се присмивал и малтретирал физически нея и трите им деца. Макар че след време се съгласил да изучава Библията заедно с Тереза, той често участвал в пиянски гуляи с приятелите си, които понякога продължавали четири или пет дена. Семейството му живеело бедно. Тереза обаче продължила вярно да изучава и да посещава християнските събрания. Това помогнало на Даниел да разбере колко е важно изучаването на Библията. След време едно от децата им случайно паднало в  казан с вряла вода и починало вследствие на сериозните изгаряния. Освен с тежката загуба на своя син Тереза трябвало да се справя и с натиска от страна на приятели и съседи, които я карали да следва небиблейски погребални обичаи.

В този труден момент Тереза и Даниел получили укрепваща помощ и утеха от членовете на съседните сборове. След погребението вестителите от местния уаюнайски сбор продължавали да ги посещават и насърчават. Християнската любов в действие, която Даниел видял, го подтикнала да напредне духовно. Той спрял да пие и да се отнася зле с Тереза. Двамата сключи брак и той започнал да работи усърдно, за да издържа семейството си. Даниел и Тереза напреднали духовно и били покръстени през 2003 г. Днес всеки от тях води по няколко библейски изучавания. Благодарение на отличното свидетелство, което Тереза дала на семейството си, сега нейните близки са склонни да изслушват Свидетелите, когато ги посещават. Един от племенниците на Даниел е непокръстен вестител, а две от племенничките му изучават Библията и посещават събранията на сбора. Съпругата на брата на Тереза, която също изгубила сина си при злополука, и нейното семейство искат да изучават Библията.

Духовна храна на уаюнайки

През 1998 г. на уаюнайки беше издадена брошурата „Да живееш завинаги на земята!“ *. Тя се оказа ценен инструмент за обработване на символичната нива сред индианците уаю, както и за воденето на библейски изучавания. През 2003 г. беше организирано няколко братя да получат обучение във връзка с превеждането на изданията на Свидетелите на Йехова на уаюнайки. Благодарение на усилната работа на екип от преводачи в Риоача бяха преведени още брошури, което допринесе за духовния напредък на хората, говорещи уаюнайки.

От 2001 г. насам отделни части от програмата на областния конгрес се превеждат на уаюнайки. Когато онези, които изучават Библията, слушат програмата на своя език, това ги насърчава да напредват духовно. Те с нетърпение очакват деня, в който библейските драми също ще бъдат представяни на уаюнайки.

Плодородна ‘нива’

Урибия е град, който се намира на около 100 километра североизточно от Риоача. Сборът в Урибия се състои от 16 вестители, много от които полагат допълнителни усилия, за да проповядват на индианците в по–отдалечените селища. Един от старейшините в сбора споделя следното относно едно от тези пътувания за проповедна служба: „Посетихме едно земеделско селище, състоящо се от около дванайсет къщи с ниски покриви и малки прозорци. Пред всяка къща имаше плосък навес, направен от йотохо̀ло, твърдата вътрешна част на ствола на кактус. Под него семейството и посетителите намират защита от палещото слънце. Радвахме се да видим, че мнозина проявиха интерес и затова се уговорихме да ги посетим отново и да започнем библейски изучавания. Когато се върнахме, забелязахме, че много от хората са неграмотни. Те ни казаха, че има училище, което било изоставено поради липса на средства. Човекът, който отговаряше за него, любезно ни разреши да използваме една от класните стаи, за да провеждаме курсове за ограмотяване и да водим библейски изучавания. Шестима мъже и жени уаю се научиха да четат и да пишат и напредват в своето изучаване на Библията. Дълбоко сме развълнувани от тяхната благодарност и планираме да провеждаме събрания в това селище.“

Няколко Свидетели, които не са от племето уаю, са научили уаюнайки и тяхната помощ е много ценна. Понастоящем осем сбора и две групи на полуостров Гуахира говорят този език.

Очевидно е, че Йехова благославя тези усилия. Несъмнено може да се постигне още много в проповедната дейност сред племето уаю. Изгледите са обещаващи, тъй като онези, които осъзнават, че са в духовна нужда, стават ученици на Христос. Нека Йехова изпрати още проповедници, които да обработват тази нива, ‘узряла за жетва’. (Матей 9:37, 38)

[Бележка под линия]

^ абз. 18 Издадена от Свидетелите на Йехова.

[Карти на страница 16]

(Цялостното оформление на текста виж в печатното издание)

ВЕНЕЦУЕЛА

КОЛУМБИЯ

ГУАХИРА

Манауре

Риоача

Урибия

[Информация за източника на снимката на страница 16]

Селище на племето уаю: Victor Englebert