Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Нека сборът хвали Йехова

Нека сборът хвали Йехова

 Нека сборът хвали Йехова

„Ще известя името ти на своите братя, ще те хваля с песни в сбора.“ (ЕВРЕИ 2:12)

1, 2. Какво можем да намерим в сбора, и коя е основната цел на тази уредба?

ХОРАТА винаги са намирали близко общуване и сигурност в семейството. В Библията обаче се говори за друга уредба, в която голям брой хора по света днес намират уникално близко общуване и сигурност. Това е християнският сбор. Независимо дали имаш сплотено семейство, чиито членове се подкрепят взаимно, ти можеш и би трябвало да си признателен за онова, което Бог ни осигурява чрез сбора. Разбира се, ако вече се събираш с някой от сборовете на Свидетелите на Йехова, навярно ти също можеш да потвърдиш, че там се радваш на сърдечно приятелство с различни хора и изпитваш чувство на сигурност.

2 Сборът не е просто някаква група за социални контакти, нито клуб, посещаван от личности със сходен произход или общ интерес към даден спорт или хоби. Вместо това сборовете се събират главно, за да възхваляват Йехова Бог. Още от древността Божиите служители се събирали с тази цел, както показва книгата Псалми. В Псалм 35:18 четем: „Аз ще Те славословя в голямо събрание, ще Те хваля между многочислени люде.“ Подобно на това в Псалм 107:31, 32 сме призовани ‘да славословим Господа за Неговата благост, и за чудесните Му дела към човешките чада; да Го възвисяваме в събранието на людете’.

3. Каква роля изпълнява сборът, както посочва Павел?

3 Апостол Павел наблегнал на друга важна роля, която играе сборът, като говорел за „Божия дом, който е сборът на живия Бог, стълб и опора на истината“. (1 Тимотей 3:15) Кой сбор имал предвид Павел? По какви начини се използва думата „сбор“ в Библията? Какво влияние трябва да има сборът върху нашия живот и изгледите ни за бъдещето? За да разберем отговорите на тези въпроси, нека първо да видим значенията на думата „сбор“ в Божието Слово.

4. За кого се отнася най–често думата каха̀л в Еврейските писания?

4 В Еврейските писания се използва думата каха̀л, която се превежда като „сбор“, „събрание“, „общество“ или „множество“. Тя произлиза от корен със значение „събирам“. (Второзаконие 4:10; 9:10) Тази дума била използвана от псалмиста относно ангелите в небесата и може да се приложи също за група от зли хора. (Псалм 26:5; 89:5–7) В повечето случаи обаче в Еврейските писания тя се отнася за израилтяните. Бог заявил, че от Яков ще произлязат „редица [на еврейски: каха̀л] народи“ и това се изпълнило. (Битие 28:3; 35:11; 48:4) Така израилтяните били избрани да бъдат „Господно общество“, „Божие общество“. (Числа 20:4; Неемия 13:1; Исус Навиев 8:35; 1 Царе 17:47; Михей 2:5)

5. Коя гръцка дума се превежда обикновено като „сбор“, и за какво може да се отнася тя?

5 Съответстващата гръцка дума е еклисѝа, състояща се от две думи със значение „из“ и „викам“. Тя може да се отнася за светска група от хора, като например „събралите се“ ефесяни, които Димитрий настроил срещу Павел. (Деяния 19:32, 39, 41) В Библията обаче тази дума се използва най–често за християнския сбор. В някои преводи тя е предадена като „църква“, но в „Императорски библейски речник“ се  посочва, че еклисѝа „никога ... не означава самата сграда, в която се събират християните за поклонение“. Все пак е интересно да се отбележи, че в Християнските гръцки писания думата „сбор“ има най–малко четири значения.

Сборът на Бога от помазани християни

6. Какво правели Давид и Исус в сбора?

6 Като приложил думите на Давид от Псалм 22:22 за Исус, апостол Павел писал: „‘Ще известя името ти на своите братя, ще те хваля с песни в сбора.’ Така че [Исус] беше длъжен да стане като своите братя във всяко отношение, за да бъде милостив и верен първосвещеник в служба на Бога.“ (Евреи 2:12, 17) Давид хвалел Бога сред сбора, или събранието, на древния Израил. (Псалм 40:9) Какво обаче имал предвид Павел, когато казал, че Исус също хвали Бога „в сбора“? За кой сбор говорел той?

7. Какво е основното значение на думата „сбор“ в Християнските гръцки писания?

7 Можем отново да обърнем внимание на думите в Евреи 2:12, 17. От тях разбираме, че Исус бил част от сбор, в който известявал Божието име на своите братя. Кои били неговите братя? Това били онези, които съставлявали „Авраамовото семе“, помазаните с духа братя на Христос, които били „участници в небесното призоваване“. (Евреи 2:16 — 3:1; Матей 25:40) От това става ясно, че основното значение на думата „сбор“ в Християнските гръцки писания е групата от помазани с духа последователи на Христос. Тези 144 000 християни образуват „сбора на първородните, които са записани на небесата“. (Евреи 12:23)

8. Как Исус предсказал, че ще бъде сформиран християнският сбор?

8 Исус посочил предварително, че ще бъде сформиран такъв християнски „сбор“. Около година преди да умре, той казал на един от своите апостоли: „Ти си Петър и върху тази скала ще изградя своя сбор, и вратите на хадес няма да го победят.“ (Матей 16:18) Петър и Павел правилно разбрали, че предсказаната скала щял да бъде самият Исус. Петър писал, че онези, които са вграждани като „живи камъни“ в един духовен дом върху скалата Христос, са ‘хора, определени за Божие притежание, за да известяват навред превъзходните качества’ на Онзи, който ги е извикал. (1 Петър 2:4–9; Псалм 118:22; Исаия 8:14; 1 Коринтяни 10:1–4)

9. Кога започнал да се образува сборът на Бога?

9 Кога тези „хора, определени за Божие притежание“, започнали да образуват християнския сбор? Това станало на Петдесетница през 33 г., когато Бог излял светия си дух върху учениците на Христос, които се били събрали в Йерусалим. По–късно през същия ден Петър изнесъл забележителна реч пред едно множество от юдеи и прозелити. Онова, което той казал за смъртта на Исус, пронизало сърцата на много от тях и ги подтикнало да се разкаят и да се покръстят. От Библията разбираме, че три хиляди души направили това и така се присъединили към растящия нов сбор на Бога. (Деяния 2:1–4, 14, 37–47) Сборът се разраствал, защото все повече юдеи и прозелити приемали факта, че физическият Израил е престанал  да съставлява Божия сбор. Вместо това истинският сбор на Бога вече се състоял от помазаните християни, образуващи духовния „Божи Израил“. (Галатяни 6:16; Деяния 20:28)

10. Каква е връзката между Исус и сбора?

10 Библията често разграничава Исус от помазаните християни. Например в нея се говори „за Христос и сбора“. Исус е главата на сбора от помазани с духа християни. Павел писал, че Бог направил Исус „глава над всичко за сбора, който е неговото тяло“. (Ефесяни 1:22, 23; 5:23, 32; Колосяни 1:18, 24) Днес на земята са останали много малко от помазаните членове на този сбор. Въпреки това можем да бъдем сигурни, че техният глава, Исус Христос, ги обича. В Ефесяни 5:25 се говори за онова, което той изпитва към тях: „Христос обичаше сбора и предаде себе си за него.“ Той ги обича, защото те полагат много усилия, за да принасят на Бога „жертва на възхвала, плодът на устните, които изявяват пред всички неговото име“, както правел самият Исус, когато бил на земята. (Евреи 13:15)

Други значения на думата „сбор“

11. Какво е второто значение на думата „сбор“ в Християнските гръцки писания?

11 На някои места в Библията думата „сбор“ е използвана в по–тесен смисъл, без да се имат предвид всички 144 000 помазани, които съставляват „сбора на Бога“. Например Павел писал до една група християни: „Внимавайте да не станете препятствие за юдеите или за гърците, или за Божия сбор.“ (1 Коринтяни 10:32) Ако някой от християните в древния Коринт постъпвал неправилно, това можело да се окаже препятствие за някои хора. Дали обаче би могло да бъде препятствие за всички гърци, юдеи или помазани, живели от древността до ден днешен? Едва ли. Изглежда в този стих изразът „Божия сбор“ се отнася за християните, живеещи в определено време. Затова може да се каже например, че Бог ръководи, подкрепя или благославя сбора, с което се имат предвид всички християни в даден момент от историята, независимо къде се намират. Или можем да говорим за щастието и мира сред Божия сбор днес, тоест сред цялото християнско братство.

12. В какво трето значение се използва думата „сбор“ в Библията?

12 Третото значение, което Библията придава на думата „сбор“, е всички християни в дадена географска област. В Божието Слово четем: „За сбора в цяла Юдея, Галилея и Самария настъпи мирно време.“ (Деяния 9:31) В голямата област, обхващаща Юдея, Галилея и Самария, имало повече от една група християни, но въпреки това за всички тях се говорело като за един „сбор“. Предвид броя на покръстените на Петдесетница през 33 г. и скоро след това, в района на Йерусалим навярно имало няколко групи християни, които се събирали редовно. (Деяния 2:41, 46, 47; 4:4; 6:1, 7) Ирод Агрипа I управлявал Юдея до смъртта си през 44 г., а от 1 Солунци 2:14 става ясно, че през 50 г. в областта вече имало няколко сбора. Така, когато четем, че Ирод ‘преследвал някои хора от сбора’, това може да се отнася за повече от една група християни, които се събирали в Йерусалим. (Деяния 12:1)

13. Кое е четвъртото и често срещано значение на думата „сбор“ в Библията?

13 Думата „сбор“ много често се използва в четвърто значение с още по–тесен смисъл, като се отнася за християните, съставляващи един–единствен местен сбор, който се събира например в нечий дом. Павел говорел за „сборовете в Галатия“. В тази голяма римска провинция имало повече от един местен сбор. По отношение на Галатия Павел два пъти използвал формата за множествено число „сборове“, като това включвало отделните групи християни в Антиохия, Дервия, Листра и Икония. В тези местни сборове били назначени старейшини, или надзорници, които отговаряли на библейските изисквания. (1 Коринтяни 16:1; Галатяни  1:2; Деяния 14:19–23) Според Светото писание всички тези групи християни също били „сборове на Бога“. (1 Коринтяни 11:16; 2 Солунци 1:4)

14. Какво показват някои стихове относно употребата на думата „сбор“?

14 Понякога присъстващите на християнските събрания явно били малко на брой, защото можело да се съберат в частен дом. Въпреки това такива групи също били наричани „сборове“. В Библията четем за сборовете в къщите на Акила и Прискила, Нимфана и Филимон. (Римляни 16:3–5; Колосяни 4:15; Филимон 2) Това навярно е източник на насърчение за онези сборове днес, които са доста малки и може би дори провеждат редовно събранията си в частен дом. Йехова обръщал внимание на такива малки сборове през първи век и несъмнено прави същото и днес, като ги ръководи и подкрепя посредством своя дух.

Сборовете възхваляват Йехова

15. Как се проявявало действието на светия дух в някои християнски сборове през първи век?

15 Както вече беше споменато, Исус хвалел Бога в сбора, изпълнявайки по този начин думите от Псалм 22:22. (Евреи 2:12) Неговите верни последователи трябвало да правят същото. През първи век, когато истинските християни били помазани чрез светия дух, за да станат синове на Бога и братя на Христос, в някои от тях духът започнал да действа по още един, специален начин. Те получили чудодейни дарове на духа. В резултат на това християните имали необикновени думи на мъдрост или на познание, силата да лекуват или да пророкуват и дори способността да говорят на езици, които преди не владеели. (1 Коринтяни 12:4–11)

16. Каква била една от целите на чудодейните дарове на духа?

16 Павел казал относно говоренето на езици: „Ще пея възхвали чрез дара на духа, но също така ще пея възхвали, като използвам ума си.“ (1 Коринтяни 14:15) Той съзнавал колко е важно другите да разбират неговите думи и така да бъдат учени. Целта на Павел била да възхвалява Йехова в сбора. Той насърчавал останалите, които притежавали дарове на духа, ‘да полагат усилия да ги проявяват в изобилие за укрепването на сбора’, тоест  на местния сбор, в който те проявявали своя дар. (1 Коринтяни 14:4, 5, 12, 23) Очевидно Павел смятал местните сборове за важни, тъй като разбирал, че във всеки един от тях християните имат възможността да хвалят Бога.

17. В какво можем да бъдем сигурни относно местните сборове днес?

17 В наши дни Йехова продължава да използва и да подкрепя своя сбор. Той излива благословии върху групата от помазани християни на земята. Това се вижда от изобилието от духовна храна, на което се радва Божия народ. (Лука 12:42) Бог благославя също християнското братство като цяло. Освен това той благославя и отделните местни сборове, в които възхваляваме Създателя със своите дела и укрепващи вярата изказвания. Там биваме учени и подготвяни да възхваляваме Бога и по друго време, когато не се намираме буквално сред местния сбор.

18, 19. Какво искат да правят верните християни във всеки местен сбор?

18 Апостол Павел писал до местния сбор във Филипи: „За това се моля непрестанно ... да давате изобилно праведни плодове, които идват чрез Исус Христос, за слава и възхвала на Бога.“ (Филипяни 1:9–11; 3:8–11) Това включвало също те да говорят с хората извън християнския сбор за своята вяра в Исус и за чудесната си надежда. (Филипяни 1:9–11; 3:8–11) Ето защо Павел насърчавал своите събратя християни: „Нека винаги принасяме на Бога жертва на възхвала, плодът на устните, които изявяват пред всички неговото име, и нека правим това чрез Исус.“ (Евреи 13:15)

19 Намираш ли наслада в това да хвалиш Бога „в сбора“ като Исус и да използваш устните си за възхвала на Йехова пред онези, които все още не са го опознали и не са започнали да го възхваляват? (Евреи 2:12; Римляни 15:9–11) До известна степен начинът, по който всеки един от нас ще отговори на този въпрос, може да зависи от това каква е според него ролята на местния сбор в целта на Бога. В следващата статия ще видим как Йехова ръководи и използва местния ни сбор, както и какво влияние трябва да има сборът в нашия живот.

Спомняш ли си?

• Как бил основан „сборът на Бога“ от помазани християни?

• В какви други три значения се използва думата „сбор“ в Библията?

• Какво искали да правят в сбора Давид, Исус и християните през първи век, и към какво трябва да ни подбужда това?

[Въпроси]

[Снимка на страница 21]

Като основа на кой сбор служи Исус?

[Снимка на страница 23]

Групите от местни християни били „сборове на Бога“

[Снимка на страница 24]

Можем да хвалим Йехова сред събраните множества, подобно на християните в Бенин