Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 ГЛЕДНАТА ТОЧКА НА БИБЛИЯТА

Сътворението

Сътворението

Дали Бог създал земята само за шест буквални дни, както твърдят някои креационисти?

„В началото Бог създаде небесата и земята.“ (Битие 1:1)

КАКВО КАЗВА БИБЛИЯТА

Бог създал вселената, включително и земята, преди неопределен период от време — „в началото“, както се казва в Битие 1:1. Съвременната наука потвърждава, че вселената има начало. Според някои скорошни научни изчисления тя съществува от почти 14 милиарда години.

Библията също говори за шест „дни“ на сътворение, но тя не казва, че всеки от тези дни бил дълъг 24 часа. (Битие 1:31) Всъщност Библията използва думата „ден“ във връзка с различни периоди от време. Например тя нарича целия период на сътворение „деня, в който Йехова Бог направи земята и небето“. (Битие 2:4) Очевидно тези „дни“ на сътворение продължили хиляди години. (Псалм 90:4)

ЗАЩО Е ВАЖЕН ТОЗИ ВЪПРОС

Фалшивите идеи на креационистите могат да те накарат да отхвърлиш Библията напълно. От друга страна, ако Библията наистина съдържа достоверен разказ за сътворението, имаш възможност да се възползваш от нейния запас от мъдрост. (Притчи 3:21)

 Дали Бог създал живота чрез еволюция?

„Бог каза още: ‘Нека земята да роди живи души според вида им.’“ (Битие 1:24)

КАКВО КАЗВА БИБЛИЯТА

Бог не създал прости форми на живот, които да еволюират в по–сложни. Вместо това той създал основните „видове“ развити растения и животни, които впоследствие се размножили ‘според вида си’. (Битие 1:11, 21, 24) В резултат на този процес, който продължава и днес, земята е изпълнена със същите „видове“ живи организми, които Бог първоначално създал. (Псалм 89:11)

Библията не посочва конкретно какви изменения могат да се появят в даден вид, каквито е възможно да настъпят при кръстоска на животни от един и същи вид и при приспособяването им към околната среда. Макар че някои смятат подобно приспособяване за форма на еволюция, в резултат на него не се появяват нови видове. Съвременните проучвания подкрепят идеята, че основните категории растения и животни почти не са се изменили за голям период от време.

ЗАЩО Е ВАЖЕН ТОЗИ ВЪПРОС

Точността на Библията в научно отношение при описанието на основните „видове“ показва, че можем да ѝ се доверим и в други отношения, като например историческите разкази и пророчествата, записани в нея.

Откъде са се появили основните градивни елементи на вселената?

„С ръцете си разпънах небесата.“ (Исаия 45:12)

КАКВО КАЗВА БИБЛИЯТА

Бог е източник на безгранична сила, или енергия. (Йов 37:23) Това е забележително, тъй като учените са разбрали, че енергията може да се преобразува в материя. Библията казва, че самият Бог е източник на „изобилна енергия“, посредством която е създадена вселената. (Исаия 40:26, бел. под линия) Бог обещава да използва силата си, за да поддържа творенията си, защото Библията казва относно слънцето, луната и звездите: „[Бог] ги е поставил завинаги, до безпределни времена.“ (Псалм 148:3–6)

ЗАЩО Е ВАЖЕН ТОЗИ ВЪПРОС

Астрономът Алан Сандейдж веднъж казал: „Науката не може да даде отговор на най–дълбоките въпроси. Ако се питаш защо се е появило всичко, всъщност излизаш от сферата на науката.“ Библията не само обяснява сътворението по начин, който е в хармония с науката, но и отговаря на въпроси, на които науката не може да отговори, като например „Каква е целта на Бога за земята и хората?“ *.

^ абз. 16 За повече информация виж 3 глава на книгата „Какво в действителност учи Библията?“, издадена от Свидетелите на Йехова.