Как се е появил животът?

Наистина е от значение в какво вярваш.

Въведение

Било ли е замислено да има живот на нашата планета? Дали учението за еволюцията се основава на факти?

В какво вярваш?

Може би вярваш в Бога и уважаваш Библията, но вероятно цениш и мнението на високообразовани и известни учени, които не смятат, че животът е бил създаден.

Живата планета

Животът на Земята не би съществувал без редица характеристики. Дали те се дължат на замисъл, или на сляпа случайност?

Чий е патентът?

Учените само копират системите в природата, за да решат сложни инженерни проблеми. Щом имитацията изисква интелигентен проектант, какво да кажем за оригинала?

Митове и факти за еволюцията

Едно от ученията на еволюцията е, че мутациите могат да превърнат начален вид на растение или животно в напълно нов вид. Дали това учение се основава на факти?

Науката и разказът за сътворението

Дали науката противоречи на библейския разказ за сътворението?

Има ли значение в какво вярваш?

Вярата в еволюцията има ли връзка със смисъла на живота ни?

Библиография

Виж източниците, които са използвани за съставянето на тази брошура.