Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 ТЕМА НА БРОЯ

Неразказаната история за сътворението

Неразказаната история за сътворението

МИЛИАРДИ хора са чели или са чували какво се казва в Библията за началото на вселената. Този разказ, който датира от преди 3500 години, започва с известните думи: „В началото Бог създаде небесата и земята.“

Много хора обаче не знаят, че църковните водачи, включително т.нар. креационисти и фундаменталисти, са превърнали библейския разказ за сътворението в многобройни приказки, различни от онова, което в действителност казва Библията. Тези истории противоречат на научните факти. Въпреки че не се основават на Библията, те са накарали мнозина да смятат библейското повествование за измислица.

Повечето хора не са запознати с истинската история на Библията за сътворението. Това е жалко, тъй като Библията дава много логично и достоверно обяснение за началото на вселената. Нещо повече, това обяснение е в съгласие с научните открития. Вероятно ще бъдеш приятно изненадан от неразказаната история на Библията за сътворението.

СЪЗДАТЕЛЯТ, КОЙТО НЯМА НАЧАЛО

Библейската история за сътворението се основава на факта, че съществува Върховна личност, Всемогъщият Бог, който е създал всички неща. Кой е той и каква е неговата същност? Библията разкрива, че той е съвсем различен от божествата на съвременното общество и общоприетата религия. Той е Създателят на всичко, но повечето хора не знаят почти нищо за него.

 • Бог е личност. Той не е безлична сила, носеща се безцелно из вселената. Той има мисли, чувства и цели.

 • Бог притежава безгранична сила и мъдрост. Това обяснява сложния начин, по който са устроени всички творения, особено живите организми.

 • Бог е създал материята. Следователно той не може да е изграден от физическите елементи, създадени от него самия. По–скоро неговата същност е духовна.

 • Бог не е ограничен от времето. Той винаги е съществувал и винаги ще съществува. Затова той не е бил създаден от някой друг.

 • Бог има лично име, което е използвано хиляди пъти в Библията. Неговото име е Йехова.

 • Йехова Бог обича хората и се грижи за тях.

 ЗА КОЛКО ВРЕМЕ БОГ СЪЗДАЛ ВСЕЛЕНАТА?

Библията казва, че Бог създал „небесата и земята“. От тези думи обаче не става ясно колко време е било нужно, за да бъде създадена вселената, или какви методи е използвал Бог, за да я оформи. Но какво да кажем за широко разпространения възглед на креационистите, че Бог е създал вселената за шест буквални дни от по 24 часа? Тази идея, която повечето учени отхвърлят, се основава на напълно погрешно разбиране на библейското повествование. Да разгледаме какво в действителност казва Библията.

Библията не подкрепя фундаменталистите и креационистите, които твърдят, че дните на сътворение били от по 24 часа

 • Библията не подкрепя фундаменталистите и креационистите, които твърдят, че дните на сътворение били от по 24 часа.

 • Библията често използва думата „ден“ във връзка с различни периоди от време. В някои случаи тези периоди са с неуточнена дължина. Разказът за сътворението, намиращ се в библейската книга Битие, е пример за това.

 • В библейското повествование всеки от шестте дни на сътворение може да е продължил хиляди години.

 • Когато започнал първият ден на сътворение, Бог вече бил създал вселената, включително планетата Земя, на която тогава нямало живот.

 • Очевидно шестте дни на сътворение били дълги периоди, през които Йехова Бог подготвял земята да бъде обитавана от хората.

 • Библейският разказ за сътворението не противоречи на научните изчисления относно възрастта на вселената.

ДАЛИ БОГ Е ИЗПОЛЗВАЛ ЕВОЛЮЦИЯ?

Много хора, които не вярват в Библията, приемат теорията, че живите организми са произлезли от химични елементи посредством сложни и хаотични процеси. Според тази теория в някакъв момент се е появил един самовъзпроизвеждащ се микроорганизъм, от който постепенно са произлезли всички съществуващи днес видове. Оттук излиза, че човекът със своето невероятно сложно устройство всъщност е произлязъл от един микроорганизъм.

Теорията за еволюцията се приема и от мнозина, които твърдят, че Библията е Словото на Бога. Те вярват, че Бог създал живота на земята и след това просто наблюдавал и вероятно ръководел процеса на еволюцията. Библията обаче не казва това.

Библейският разказ за сътворението не противоречи на научните наблюдения, според които се появяват изменения в рамките на даден вид

 • Според Библията Йехова Бог създал всички основни видове растения и животни, както и съвършените мъж и жена, които притежавали самосъзнание и можели да проявяват любов, мъдрост и справедливост.

 • Различните видове животни и растения, създадени от Бога, очевидно са претърпели промени и изменения в рамките на вида си. Затова в повечето случаи при видовете, които познаваме днес, се наблюдава забележително разнообразие.

 • Библейският разказ за сътворението не противоречи на научните наблюдения, според които се появяват изменения в рамките на даден вид.

 ТВОРЕНИЕТО ПОКАЗВА, ЧЕ СЪЩЕСТВУВА СЪЗДАТЕЛ

В средата на XIX век британският биолог Алфред Ръсел Уолас се съгласил с Чарлз Дарвин относно теорията за еволюцията чрез естествен отбор. Но дори за този известен еволюционист се твърди, че казал: „За онези, които имат очи да виждат и умове да разсъждават, в най–микроскопичните клетки, в кръвта, в цялата земя и в изпълнената със звезди вселена ... има интелигентно и съзнателно ръководство; с една дума съществува Разум.“

Почти две хиляди години по–рано в Библията било записано: „[Божиите] невидими качества — вечната му сила и божествената му същност — се виждат ясно още от сътворението на света, понеже се разбират от онова, което е създадено.“ (Римляни 1:20) Защо понякога не отделяш време да размишляваш за сложно устроените елементи в природата — от стръкчето трева до безбройните небесни тела? Като изследваш творението, може да се убедиш, че съществува Създател.

Но може да се питаш: „Ако съществува такъв любещ Бог, който е създал всичко, защо той допуска страданията? Изоставил ли е земните си творения? Какво ще се случи в бъдеще?“ В Библията се съдържат много други неразказани истории — истини, които са погребани под човешки идеи и религиозни схващания и които остават скрити за повечето хора. Издателите на това списание, Свидетелите на Йехова, ще се радват да ти помогнат да изследваш неподправената библейска истина и да научиш повече за Създателя и за бъдещето, което очаква хората, които е създал.