Прескочи към материала

Еволюция или сътворение

Как се е зародил животът?

Много образовани хора, в това число и някои учени, се съмняват в теорията за еволюцията.

Неразказаната история за сътворението

Дали библейският разказ за сътворението е в съгласие с научните факти?

Чрез еволюция ли Бог създал различните форми на живот?

Библията не противоречи на научните наблюдения, според които може да има известни изменения в рамките на даден вид.

Какво казва Библията за сътворението?

Библията говори за шест „дни“, през които Бог създал живота. Дали всеки от тези дни бил дълъг 24 часа?

Какво казват връстниците ти

В този 3–минутен видеоклип младежи обясняват какво ги е убедило, че съществува Създател.

Чудесата на творението разкриват Божията слава

Колко от Божиите творения забелязваш всеки ден? Безкрайната мъдрост на Бога и дълбоката му любов към нас се виждат в нещата, които е направил.

Живата планета

Животът на Земята не би съществувал без редица характеристики. Дали те се дължат на замисъл, или на сляпа случайност?

Невероятният елемент

Никой химичен елемент не е по–важен за живота. Кой е този елемент и какво го прави толкова важен?

Клетките — живи библиотеки

Какво може да накара уважавани учени да се откажат от вярата си в еволюцията?

Еволюция или сътворение? — 1 част: Защо вярвам в Бога?

Искаш ли по–уверено да обясняваш защо вярваш в Бога? Виж предложенията за това как да отговаряш, ако някой оспорва вярванията ти.

Еволюция или сътворение? — 3 част: Защо да вярвам в сътворението?

Трябва ли да отхвърлиш науката, за да вярваш в сътворението?

Трябва ли да вярвам в еволюцията?

Кое обяснение е най–логично за тебе?

Какво казва Библията относно еволюцията?

Дали библейският разказ за сътворението противоречи на науката?