UYehova ubonisa njani ukuba ubathanda bonke abantu? Wena ungakubonisa njani oko?