Siyakumema ukuba ubekhona kule ndibano yamaNgqina KaYehova eza kuthatha iintsuku ezintathu.

KWEZI NTSUKU ZINTATHU KUZA KUBE KUKHO:

  • Iintetho Neencoko: Funda indlela yokumelana neengxaki onazo noseza kuba nazo ngesibindi.

  • Iividiyo: Bona oko abantu—nkqu nezilwanyana—abanokusifundisa kona ngokuba nesibindi.

  • Intetho Echukumisayo: Yiva ukuba kwakutheni ukuze uYesu athi kutata owayeswelekelwe yintombi yakhe: “Musa ukuba noloyiko.” (Marko 5:36) Mamela intetho ethathwe eBhayibhileni eza kwenziwa kusasa ngeCawa enomxholo othi “Ithemba Lovuko Lisenza Sibe Nesibindi—Njani?”

  • Imuvi: Emva kwemini ngeCawa, bona ukuba kwakutheni ukuze uYona asoyike isabelo sakhe aze abaleke.

ABANTU ABANOKUZA

Wonk’ umntu. Kungenwa simahla, akuqokelelwa nkongozelo.

Jonga ucwangciso olupheleleyo uze ubukele ividiyo ebonisa iindibano zethu.