Ngaba isayensi neBhayibhile zithetha into enye? Ngaba iBhayibhile ithetha izinto ezichanileyo xa ithetha ngezinto ezinento yokwenza nesayensi? Khawucinge ngoko kutyhilwa yindalo noko oososayensi bakuthethayo ngayo.