Funda ngeempawu ezisithoba eziyinxalenye yesiqhamo somoya kaThixo.