Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

 AN PUNTO DE BISTA HAN BIBLIA

Kapobrehan

Kapobrehan

Bisan pa han sinsero nga mga pangalimbasog basi masolusyonan ini nga problema, minilyon ha bug-os nga kalibotan an mga pobre.

Paonan-o magigin malipayon an mga pobre?

AN GINSISIRING HAN MGA TAWO

Damu an natoo nga magigin malipayon ngan tagbaw an usa kon hura hiya ha materyal, ngan an tinuod nga kalamposan nadepende ha kadamu han kwarta han usa nga tawo. Adton waray o gutiay la an napapahimulosan nga edukasyon, mag-opay nga programa ha kahimsog, ngan iba pa, ngan adton mga pobre diri makakalaom hin makalilipay ngan makapatagbaw nga kinabuhi.

AN GINSISIRING HAN BIBLIA

Igintututdo han Biblia nga an tinuod nga kalipay diri nadepende ha pinansyal nga kahimtang han usa, kondi ha iya maopay nga relasyon ha Maglalarang. An Biblia nasiring: “Malipayon an mga mahunahunaon han ira espirituwal nga panginahanglan.” (Mateo 5:3) Anoman an ira kahimtang ha pinansyal, adton mahunahunaon han ira espirituwal nga panginahanglan napapagios nga hibaroan an panhunahuna han Dios salit nahibabaroan nira an mga kamatuoran ha Biblia nga naghahatag hin tinuod nga pagliaw ngan kamurayawan ha hunahuna. Ini an naghahatag hin tinuod nga kalipay.

Adton nakakasabot ngan nasunod ha sagdon han Biblia mas maaram kon paonan-o aatubangon an kapobrehan. Pananglitan, an Biblia nagsasagdon nga maglikay ha nakakadaot nga mga buhat sugad han paggamit han tabako ngan pag-ininom hin de-alkohol nga irimnon. Ini nga mga bisyo nagkakarag hin kwarta ngan posible magin hinungdan nga magkinahanglan hin mahal nga pagtambal.—Proberbios 20:1; 2 Corinto 7:1.

An Biblia nagpapahamangno liwat kontra ha nakakadaot nga epekto han kahakog ngan materyalismo. (Marcos 4:19; Efeso 5:3) Ini nga mga sagdon mabulig ha usa nga likyan an pagwaldas pinaagi hin paghuygo o pagkaada “gugma ha kwarta,” nga iginhuhulagway han Biblia nga “usa nga gamot han ngatanan nga klase hin nakakadaot nga mga butang.” (1 Timoteo 6:10) An Biblia nagpapahamangno: “Bisan kon damu an panag-iya han usa nga tawo, an iya kinabuhi diri nadepende ha iya mga gintatag-iya.” (Lucas 12:15) Karuyag sidngon, mationan-o man kadamu an kwarta han usa, diri ito makakapalit hin kinabuhi. Ha luyo nga bahin, an pagsunod ha maaramon nga sagdon han Biblia naghahatag hin mapulsanon nga kinabuhi ngan tinuod nga kalipay.

Bisan kon an mga pobre bangin kinahanglan maniguro basi la magkaada pagkaon, bado, ngan urukyan, mahimo hira magin malipayon pinaagi ha pagin kontento, pagpokus ha kon paonan-o nira mapapalipay an Maglalarang, ngan pagkinabuhi uyon ha Iya kaburut-on. Ginkikilala nira nga tinuod an saad han Biblia nga ‘an bendisyon ni Jehova an nakakahimo nga bahandianon; ngan waray hiya igindudugang nga kasubo hini.’—Proberbios 10:22.

NANGUNGUNA NGA TEKSTO: “Malipayon an mga mahunahunaon han ira espirituwal nga panginahanglan.”Mateo 5:3.

 Matatapos pa ba an kapobrehan?

AN GINSISIRING HAN BIBLIA

Bisan kon pakyas an mga pangalimbasog han katawohan nga masolusyonan ito nga problema, ha itinanda nga panahon han Dios, wawad-on niya an nangunguna nga hinungdan hito—an hakog nga mga tawo ngan gobyerno nga interesado la ha ira kalugaringon nga kaopayan. (Eklesiastes 8:9) Sasaliwnan han aton Maglalarang an hakog nga mga gobyerno han tawo. An iya Ginhadian, o langitnon nga gobyerno, hura nga magtatagana ha ngatanan nga umurukoy ha tuna. An Biblia nagsasaad nga an Hadi han Ginhadian han Dios mapinairon nga maghahatag han panginahanglan han mga pobre. “Pagluluwason niya an kablasanon nga nangangaraba . . . Malolooy hiya ha mga kablasanon ngan makinurion, ngan an mga kalag han mga makinurion iya pagluluwason.”—Salmo 72:12-14.

An tuna magigin paraiso gud diin an ngatanan may balay ngan pagkaon, ngan waray na kapobrehan. Ha Biblia, an Dios nagsasaad nga an iya katawohan “magtutukod hin mga balay ngan maukoy hini; ngan hira magtatanom hin mga urubasan, ngan makaon han mga bunga hini. . . . an akon mga pinili . . . magpapahimulos han buhat han ira mga kamot.” (Isaias 65: 21, 22) Imbes nga mag-inilob nga mabuhi ha kapobrehan, an ngatanan magpapahimulos hin “bangkite han girarasahi nga pagkaon” ngan han iba pa nga mag-opay nga butang nga itatagana ni Jehova.—Isaias 25:6, Maupay nga Sumat.

KAY ANO NGA KINAHANGLAN HIBAROAN?

An pagpamalandong han saad han Dios nga kalibotan nga waray na kapobrehan nagpapasarig hadton aada ha makuri nga kahimtang nga importante gud hira ha Dios ngan hirani na matapos an ira pag-antos. An pirme paghunahuna hini nga paglaom maghahatag ha usa hin kusog nga makailob ha makuri nga mga kahimtang yana.

NANGUNGUNA NGA TEKSTO: “Pagluluwason niya an kablasanon nga nangangaraba . . . Malolooy hiya ha mga kablasanon ngan makinurion, ngan an mga kalag han mga makinurion iya pagluluwason.”Salmo 72:12, 13.