Pakadto ha sulod

Pag-atubang ha Trahedya

Pag-antos

Pag-antos—Sirot ba Ito Tikang ha Dios?

Ginagamit ba han Dios an sakit o trahedya basi sirotan an mga tawo ha ira sala?

Paonan-o Ko Aatubangon an Trahedya?

Iginsumat han pipira nga batan-an kon ano an nakabulig ha ira nga maatubang an trahedya.

Kay Ano nga Gintutugotan han Dios an Karaotan Ngan Pag-antos?

Paonan-o nagtikang an karaotan, ngan kay ano nga gintutugotan han Dios nga magpadayon ito? Matatapos pa ba an pag-antos?

Kay Ano nga Gintutugotan han Dios an Pag-antos?

Damu an nagpapakiana kon kay ano nga an kalibotan puno hin kangalas ngan pag-antos. An Biblia naghahatag hin makapatagbaw ngan nakakaliaw nga baton.

Kamatay han Hinigugma

Kon Mamatay an Usa nga Hinigugma

Paonan-o maaatubang han usa an duro nga kasubo tungod han kamatay han iya hinigugma? Ano an paglaom han aton patay na nga mga hinigugma?

Paglampos ha Pagtaguminatay—An Imo Mahimo Buhaton Yana

Damu an nabuligan nga malamposan an pagtaguminatay pinaagi hin positibo nga mga pitad.

May Pulos Pa ba an Kinabuhi Kon Namatyan hin Hinigugma?

Tagda an lima nga praktikal nga suhestyon nga makakabulig nga mailob mo an kamatyi hin hinigugma.

Kon Namatay an Imo Kag-anak

Masakit an mamatayan hin kag-anak. Ano an makakabulig basi maatubang han mga batan-on an iba-iba nga emosyon nga sigurado nga ira maieksperyensyahan?

Kon Nagtataguminatay an mga Anak

Paonan-o nabuligan han Biblia an tulo nga batan-on nga maatubang an sakit nga mamatayan hin kapamilya?

Ano an Paglaom han mga Patay?

Ano an kahimtang han mga patay? Makikita pa ba naton utro an namatay naton nga mga hinigugma?

An Pinakamaopay nga Bulig ha mga Nagtataguminatay

An Biblia naghahatag han pinakamaopay nga bulig ha mga nagtataguminatay.

Kalamidad

Kon May Umabot nga Kalamidad—Paonan-o Makakatalwas?

Ini nga mga suhestyon mahimo makatalwas han imo kinabuhi ngan han kinabuhi han iba.

May Pulos Pa ba an Kinabuhi Kon May Naabot nga Kalamidad?

An Biblia naghahatag hin praktikal nga giya nga mabulig ha imo nga makarekober ha kalamidad.

Ano an Ginsisiring han Biblia Mahitungod ha mga Kalamidad?

Sirot ba ito tikang ha Dios? Ginbubuligan ba han Dios an mga biktima han mga kalamidad?