Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

Pag-antos—Sirot ba Ito Tikang ha Dios?

Pag-antos—Sirot ba Ito Tikang ha Dios?

HALIPOT AN WALA NGA TIIL NI LUZIA. Han bata pa hiya nagkaada hiya hin polio, usa nga nakakatapon hinduro nga sakit nga naatake ha nervous system han lawas. Han 16 anyos hiya, ginsidngan hiya han iya agaron: “Ginsirotan ka han Dios tungod kay diri ka masinugtanon ha imo nanay ngan waray ka batasan ha iya.” Paglabay hin mga tuig, nahinunumdoman la gihap ni Luzia an iya duro nga kasubo hito nga takna.

HAN HIBAROAN NGA MAY KANSER HA UTOK HI DAMARIS, ginpakianhan hiya han iya tatay: “Ano an imo nabuhat nga nagkaada ka man hito nga sakit? Sigurado nga may-ada ka nahimo nga maraot hinduro salit ginsisirotan ka han Dios.” Nasakitan gud hi Damaris hito nga mga pulong.

An ideya nga an sakit usa nga sirot tikang ha Dios maiha na hinduro nga gintotoohan. An libro nga Manners and Customs of Bible Lands nasiring nga ha panahon han Kristo, damu an natoo nga “an sakit resulta han sala han may sakit, o han sala han iya mga kapamilya, ngan sirot ito tungod hito nga sala.” Ngan durante han Edad Medya, “may mga tawo nga natoo nga an Dios an nagpahinabo han mga peste basi sirotan hira ha ira mga sala,” siring han Medieval Medicine and the Plague. Salit han minilyon an namatay ha bug-os nga Europa tungod han peste han ika-14 ka siglo, masisiring ba nga nagpapadapat an Dios hin sirot ha magraot nga tawo? O tungod la ba ito hin kagaw, sugad han siring han syensya? Bangin may magpakiana, ginagamit gud ba han Dios an sakit basi mag-antos an mga tawo tungod han ira sala? *

TAGDA: Kon an sakit ngan pag-antos angayan nga mga sirot tikang ha Dios, kay ano man nga nagtambal hi Jesus hin mga tawo nga may sakit? Diri ba sugad-sugad ito hin pagminos ha hustisya ngan pagkamatadong han Dios? (Mateo 4:23, 24) Diri gud kukontrahon ni Jesus an ginhihimo han Dios. Hiya nagsiring: “Ginbubuhat ko pirme an nakakalipay ha iya” ngan “ginbubuhat ko an iginsugo ha akon han Amay.”​—Juan 8:29; 14:31.

Matin-aw an siring han Biblia, matadong gud hi Jehova nga Dios. (Deuteronomio 32:4) Pananglitan, diri papahinaboon han Dios nga maaksidente an eruplano nga magigin hinungdan han kamatay han ginatos nga inosente nga tawo tungod la kay may karuyag hiya sirotan nga pasahero! Uyon ha pagkamatadong han Dios, an matinumanon nga surugoon han Dios nga hi Abraham nagsiring nga diri gud “pagpapanason [han Dios] an mga magtul-id upud han mga magraut.” Para ha iya, imposible gud ito. (Genesis 18:23, 25) Dugang pa, an Biblia nasiring nga an Dios diri ‘magbubuhat hin maraot’ o “karat-an.”​—Job 34:10-12.

AN IGINTUTUTDO HAN BIBLIA MAHITUNGOD HA PAG-ANTOS

An aton pag-antos diri sirot han Dios tungod hin sala. Ngani, ginklaro ni Jesus ini han makakita hiya ngan an iya mga disipulo hin usa nga lalaki nga buta tikang ha katawo. “Ginpakianhan hiya han iya mga disipulo: ‘Rabbi, hin-o an nakasala salit natawo hiya nga buta, hiya o an iya mga kag-anak?’ Binaton hi Jesus: ‘Ini nga tawo waray makasala sugad man an iya mga kag-anak, kondi nahitabo ito basi maipakita an mga buhat han Dios pinaagi ha iya.’”​—Juan 9:1-3.

Tungod han sayop nga pagsabot han publiko, nahipausa an mga disipulo han ginsidngan niya  hira nga an tawo o an iya kag-anak waray nahimo nga sala nga nagin rason han iya kabuta. Diri la niya gintambal an buta kondi iya liwat gintadong an sayop nga pagtoo nga an pag-antos tikang ha Dios. (Juan 9:6, 7) An may grabe nga sakit yana maliliaw ha paghibaro nga diri tikang ha Dios an pag-antos.

Kon an sakit sirot han Dios tungod han sayop nga nabuhat han mga tawo, kay ano nga nagtambal hi Jesus hin mga may sakit?

Ginpapasarig kita han Biblia

  • “An Dios diri masasarihan pinaagi han maraot nga mga butang ngan diri liwat niya ginsasarihan an bisan hin-o.” (SANTIAGO 1:13) Oo, an “maraot nga mga butang” nga nagpapakuri ha mga tawo ha sulod hin damu na ka siglo, sugad han sakit, kasubo, ngan kamatayon, wawad-on na ha diri maiha.

  • “Gintambal [ni Jesu-Kristo] an ngatanan nga may sakit.” (MATEO 8:16) Pinaagi ha pagtambal, iginpakita han Anak han Dios kon ano an paghihimoon han Ginhadian han Dios ha bug-os nga kalibotan.

  • “Papahiron [han Dios] an mga luha ha ira mga mata, ngan mawawara na an kamatayon, pati an kabido, pagtangis, ngan kasakit. An daan nga mga butang naglabay na.”​—PAHAYAG 21:3-5.

HIN-O AN ANGAY BASULON?

Kay ano nga nakakaeksperyensya an mga tawo hin duro nga kasakit ngan pag-antos? Maiha na nga iginpapakiana ito han mga tawo. Kon diri angay basulon an Dios, hin-o man an sadang basulon? An baton hito hihisgotan ha sunod nga artikulo.

^ par. 4 Bisan kon may mga panahon ha naglabay nga ginsirotan han Dios an mga tawo tungod hin espisipiko nga sala, waray magsiring an Biblia nga ginagamit ni Jehova yana an sakit o trahedya o an iba nga pariho hito ha pagsirot ha mga tawo tungod han ira sala.