Pakadto ha sulod

Pisikal Ngan Mental nga Kahimsog

Mahimsog nga Pagkinabuhi

Mga Paagi Basi Magin Mas Mahimsog

Lima nga paagi nga mahimo mo buhaton yana basi ka magin mas mahimsog.

Kon Paonan-o Maiibanan an Posibilidad nga Magkasakit

Kada adlaw, nakikiaway an aton lawas kontra ha mga kaaway nga diri nakikita kondi delikado ha kahimsog.

Panlantaw—Daku an Nahihimo!

An kinaadman ba nga mababasa ha Biblia makakabulig ha imo nga magin mas malipayon?

Himoa nga Maopay an Kinabuhi—Emosyonal nga Kahimsog

Nakakaopay ha aton kon ginkukontrol naton an aton emosyon.

An Dalan han Kalipay—Pisikal nga Kahimsog Ngan Pagpauyon-uyon

An pagtikaraot ba han kahimsog han usa nangangahulogan nga diri na hiya magigin malipayon?

Paonan-o Ko Maiibanan an Akon Timbang?

Kon kinahanglan mo mag-iban hin timbang, ayaw la basta pagsunod hin diet, lugod magkaada makapahimsog nga estilo han pagkinabuhi.

Himoa nga Maopay an Kinabuhi—Pisikal nga Kahimsog

An mga prinsipyo ha Biblia nag-aaghat ha aton nga buhaton an aton mahihimo para magin mahimsog ha pisikal.

Kon Paonan-o Malalagas nga Malipayon

Unom nga paagi nga basado ha Biblia nga mabulig ha imo nga makarawat inin bag-o nga kahimtang ha kinabuhi.

Presko nga Hangin Ngan Sirak han Adlaw—Natural ba nga mga “Antibiotic”?

Ginpapamatud-an han moderno nga syensya nga husto an nadiskobrehan ha panahon ni Florence Nightingale.

Pag-atubang ha Sakit

Kon May Grabe Ka nga Sakit—Makakabulig ba an Biblia?

Oo! Hibaroi an tulo nga pamaagi nga makakabulig ha imo nga makailob kon may grabe ka nga sakit.

May Pulos Pa ba an Kinabuhi Kon May-ada Ka Grabe nga Sakit?

Hibaroi kon ano an ginbuhat han iba han nagkaada hira grabe nga sakit.

Kon May Depekto ha Lawas

Hi Jehova Nagdadara han Akon Pinas-an Kada Adlaw

Bisan pa han grabe nga mga problema ha kahimsog, ano an nakakabulig ha usa nga sister nga taga-Namibia nga malipayon nga mag-alagad sugad nga payunir hin sobra 20 ka tuig na?

An Kinabuhi han Buta

Mapapakusog gud ba han buta an iya sentido ha pagpamati, pag-amyon, ngan pag-abat?

An Pag-alagad ha Dios Amo an Iya Tambal!

Hi Onesmus natawo nga may osteogenesis imperfecta, o brittle bone disease. Paonan-o nagparig-on ha iya an mga saad han Dios ha Biblia?

Nabilngan Ko an Paglaom han Ginkikinahanglan Ko Gud Ito

Han 20 anyos hi Miklós Aleksza naparalisa hiya tungod hin aksidente. Paonan-o hiya nabuligan han Biblia nga mabilngan an tinuod nga paglaom para ha maopay nga tidaraon?

Pag-ataman

Ano an Ginsisiring han Biblia Mahitungod ha Pag-ataman ha Lagas Na nga mga Kag-anak?

An Biblia nagsusulod hin mga ehemplo han kalalakin-an ngan kababayin-an nga may pagtoo nga nagbuhat hito. Naghahatag liwat ini hin praktikal nga sagdon nga makakabulig ha mga nag-aataman.

Kon an Hinigugma nga May Sakit Hirani Na Mamatay

Ano an puydi himoon han pamilya basi mabuligan ngan maataman an ira may sakit nga hinigugma nga hirani na mamatay? Paonan-o maaatubang han mga nagbabantay an iba-iba nga emosyon nga mahimo nira maeksperyensyahan hini nga panahon?

Sakit Ngan Medikal nga Kondisyon

Kon Ano an Sadang Mo Hibaroan Mahitungod ha Sakit ha Hunahuna

Siyam nga paagi nga mabulig ha imo nga maatubang an sakit ha hunahuna.

An Imo Sadang Hibaroan Mahitungod ha Malarya

Puydi mo maproteksyonan an imo kalugaringon kon naukoy ka o nagpaplano pagkadto ha lugar nga kalyap an malarya.

Depresyon

Kon Baga hin Diri Na Maiilob an Kinabuhi

May pulos la gihap an kinabuhi bisan pa han mga problema.

Depresyon ha mga Tin-edyer—Ano an Hinungdan? Ano an Makakabulig?

Hibaroi an mga sinyales, sintomas, ngan posible nga mga hinungdan. Hibaroi kon ano an maibubulig han mga kag-anak ngan han iba nga tawo.

Kabaraka Ngan Istres

Kon Ano an Bubuhaton Kon Naiistres

Hibaroi an pipira nga praktikal nga prinsipyo nga mabulig ha imo nga makaya an istres ngan maibanan pa ngani ito.

Paonan-o Ko Aatubangon an Kabaraka?

Unom nga tip nga makakabulig basi magin maopay an epekto ha imo han kabaraka imbes nga maraot.

Makakabulig ba ha Imo an Biblia ha Pag-atubang han mga Kabaraka?

An mga kabaraka baga hin bahin ha kinabuhi han tawo. Mawawara ba ito?

Paonan-o Ko Malilikyan nga Ma-burnout?

Ano an hinungdan hini? Naninelikado ka ba hini? Kon oo, ano an mahimo mo buhaton?

Kon Paonan-o Aatubangon an Pagbag-o

An pagbag-o diri gud nalilikyan. Tagda an ginbuhat han pipira basi malampuson nga maatubang ito.

Pagpatambal

Kon an Imo Hinigugma May Sakit

Nakakaistres hinduro an pagpakonsulta ngan pagpahospital. Paonan-o mo mabubuligan an imo sangkay o paryente nga malamposan an makuri nga kahimtang?