Pakadto ha sulod

Ano an Ginsisiring han Biblia Mahitungod ha mga Kalamidad?

Ano an Ginsisiring han Biblia Mahitungod ha mga Kalamidad?

An baton han Biblia

Diri tikang ha Dios an mga kalamidad yana. Lugod, karuyag niya buligan an mga tawo nga naaapektohan hito. Wawad-on han Ginhadian han Dios an mga kalamidad, nga usa nga hinungdan han pag-antos. Samtang diri pa ito nahitatabo, an Dios nagtatagana hin pagliaw ha mga naaapektohan hin kalamidad.—2 Corinto 1:3.

 Kay ano nga makakasiguro kita nga an mga kalamidad diri sirot han Dios?

An mga kalamidad iba gud ha natural nga mga pwersa nga gin-unabi ha Biblia nga gin-gamit hadto han Dios ha pagsirot.

  • An mga kalamidad waray ginpipili. Ha luyo nga bahin, kon an Dios nagamit hin natural nga mga pwersa ha pagsirot, ginsisiguro niya nga an magraot la an mabubungkag. Pananglitan, han ginbungkag han Dios an kadaan nga syudad han Sodoma ngan Gomorra, gintalwas niya an maopay nga tawo nga hi Lot ngan an iya duha nga anak. (Genesis 19:29, 30) Nabasa han Dios an kasingkasing han mga tawo hito nga panahon ngan ginbungkag la niya adton iya ginhukman nga magraot.—Genesis 18:23-32; 1 Samuel 16:7.

  • An mga kalamidad kasagaran nga tigda nga nahitatabo o waray klaro nga pahamangno. Ha luyo nga bahin, ginpahamangnoan anay han Dios an magraot antes niya hira bungkagon pinaagi hin natural nga mga pwersa. Adton sumunod la ha pahamangno an nakapalagiw ha sirot.—Genesis 7:1-5; Mateo 24:38, 39.

  • Usahay, mga tawo an hinungdan han kalamidad. Paonan-o? Pinaagi ha pagdaot ha palibot ngan pagtukod hin mga balay o bilding ha mga lugar nga kasagaran nga nagkakaada linog, baha, ngan bagyo. (Pahayag 11:18) Diri angay basulon an Dios kon may maraot nga nahitatabo tungod han sayop nga mga desisyon han mga tawo.—Proberbios 19:3.

 An mga kalamidad ba tigaman nga nagkikinabuhi na kita ha kataposan nga mga adlaw?

Oo, an mga tagna han Biblia nagsusumat nga magkakaada mga kalamidad ha “ikatarapos han sistema han mga butang,” o ha “kataposan nga mga adlaw.” (Mateo 24:3; 2 Timoteo 3:1) Pananglitan, may kalabotan ha aton panahon, hi Jesus nagsiring: “Magkakaada kakulang hin mga pagkaon ngan mga linog ha iba-iba nga mga lugar.” (Mateo 24:7) Ha diri na maiha, wawad-on han Dios an tanan nga hinungdan han kasakit ngan pag-antos, upod na an mga kalamidad.—Pahayag 21:3, 4.

 Paonan-o ginbubuligan han Dios an mga biktima han mga kalamidad?

  • Ginliliaw han Dios an mga biktima pinaagi han iya Pulong, an Biblia. An Biblia nagpapasarig nga hinigugma kita han Dios ngan nasusubo hiya kon nag-aantos kita. (Isaias 63:9; 1 Pedro 5:6, 7) Iginsusumat liwat hito an iya saad nga maabot an panahon nga diri na magkakaada kalamidad.—Kitaa an “ Mga teksto ha Biblia nga makakaliaw ha mga biktima hin kalamidad.”

  • Ginbubuligan han Dios an mga biktima pinaagi han iya mga magsiringba. Ginagamit han Dios an iya mga magsiringba ha tuna basi subaron an ehemplo nga iginpakita ni Jesus. Igintagna nga liliawon ni Jesus an “mga ruba an kasingkasing” ngan an “ngatanan nga nabibido.” (Isaias 61:1, 2) An mga magsiringba han Dios naniningkamot nga buhaton liwat ito.—Juan 13:15.

    Ginagamit liwat han Dios an iya mga magsiringba basi maghatag hin praktikal nga bulig ha mga biktima han kalamidad.—Buhat 11:28-30; Galacia 6:10.

Mga Saksi ni Jehova nga naghahatag hin praktikal nga bulig ha mga biktima han bagyo ha Puerto Rico

 Makakabulig ba an Biblia basi magin andam kita ha mga kalamidad?

Oo. Bisan kon an Biblia diri usa nga libro para ha pagpangandam ha kalamidad, may-ada ito mga prinsipyo nga makakabulig ha aton. Pananglitan:

  • Pagplano samtang waray pa kalamidad. “An maaramon nga tawo nakakakita han peligro ngan natago,” siring han Biblia. (Proberbios 22:3) Maaramon gud kon nagpaplano kita antes pa umabot an kalamidad. Pananglitan, puydi kita mag-andam hin go bag nga madadara ha panahon han kalamidad ngan makigsabot ha aton mga kapamilya kon diin kita magkikirigta kon may umabot nga kalamidad.

  • Pabilhi an imo kinabuhi kay ha imo panag-iya. An Biblia nasiring: “Han natawo kita waray kita gindara nga bisan ano ha kalibotan, ngan kon mamatay kita waray liwat kita bisan ano nga madadara.” (1 Timoteo 6:7, 8) Kinahanglan andam kita nga bayaan an aton balay ngan mga panag-iya basi makatalwas ha kalamidad. Kinahanglan naton hinumdoman nga mas importante an aton kinabuhi kay ha materyal nga mga butang.—Mateo 6:25.