Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

Kon Namatyan hin Hinigugma

Kon Namatyan hin Hinigugma

“Diri ako maaram han akon bubuhaton han tigda nga namatay hi Kuya. Paglabay hin mga bulan, tigda ko la hiya nga nahinunumdoman ngan naabat ako hin duro nga kasakit, nga sugad hin ginbubuno an akon kasingkasing. May mga panahon liwat nga nasisina ako. Kay ano nga kinahanglan mamatay an akon bugto? Ngan nakonsensya ako nga waray ako maggahin hin mas damu nga panahon kaupod niya.”​—Vanessa, Australia.

KON namatyan ka na hin hinigugma, bangin inabat mo na liwat an iba-iba nga emosyon, tikang ha kasubo ngadto ha kamingaw ngan kawaray-mahihimo. Posible nga inabat ka liwat hin kasina, kakonsensya, ngan kahadlok. Bangin nahunahuna mo pa ngani kon may pulos pa ba an kinabuhi.

Makakasarig ka nga diri usa nga kaluyahan an pag-abat hin kasubo. Nagpapakita la ito kon mationan-o kaimportante ha imo an imo hinigugma. Pero posible ba nga maibanan an imo duro nga kasubo?

KON ANO AN GINBUHAT HAN IBA

Bisan kon an imo kasakit baga hin waray kataposan, bangin makabulig ha imo an masunod nga suhestyon:

AYAW PUGNGI AN IMO KASUBO

Diri parapriho an paagi ngan kahilawig han pagtaguminatay han kada tagsa. Pero an pagtangis makakabulig nga maipahungaw mo an imo kasakit. Hi Vanessa, nga gin-unabi na, nagsiring: “Nagtatangis la ako; kinahanglan ko maipahungaw an akon kasakit.” Hi Sofia, nga tigda nga namatyan hin bugto, nagsiring: “Masakit gud hunahunaon an nahitabo, sugad ito hin naimpeksyon nga samad nga gin-aabrihan ngan ginlilimpyohan. Maul-ol ito hinduro, kondi nakakabulig ito nga maopay an samad.”

ISUMAT AN IMO GINHUHUNAHUNA NGAN GIN-AABAT

Oo, may mga panahon nga bangin karuyag mo mag-inusahan. Pero an kasubo usa nga mabug-at nga  pinas-an kon susolohon mo la ito. An 17 anyos nga hi Jared, nga namatyan hin tatay, nagsiring: “Ginsusumat ko ha iba an akon inaabat. Diri ako sigurado kon naisumat ko ito hin klaro, pero maopay ha pag-abat nga naigawas ko ito.” Hi Janice, nga gin-unabi ha siyahan nga artikulo, nagsumat hin usa pa nga benepisyo: “Nakakaliaw gud an pakiistorya ha iba. Inabat ko nga nasasabtan ako ngan diri ako nag-uusahan.”

KARAWAT HIN BULIG

Usa nga doktor an nagsiring: “Kon an usa nga bag-o la nga namatyan napabulig ha iya kasangkayan ngan mga kapamilya, kasagaran nga mas masayon para ha iya nga mailob an kasubo ngan malamposan ito.” Isumat ha imo kasangkayan kon ano an ira maibubulig; posible nga karuyag nira bumulig pero diri hira maaram kon paonan-o.​—Proberbios 17:17.

MAGIN DUOK HA DIOS

Hi Tina nagsiring: “Han tigda nga namatay an akon bana tungod han kanser, diri ko na naisusumat ha iya an akon inaabat, salit iginsusumat ko ha Dios ito ngatanan! Gintitikangan ko an tagsa nga adlaw pinaagi ha pangaro hin bulig ha iya nga malamposan ko an bug-os nga adlaw. Ginbuligan ako han Dios ha diri maihap nga paagi.” Hi Tarsha, nga 22 anyos han namatay an iya nanay, nagsiring: “An pagbasa han Biblia kada adlaw nakaliaw ha akon. Naghatag ito ha akon hin makaparig-on nga mga butang nga mapapamalandong ko.”

HUNAHUNAA AN PAGKABANHAW

Hi Tina padayon nga nagsiring: “Han siyahan, an paglaom han pagkabanhaw waray makaliaw ha akon kay hadto nga takna kinahanglan ko an akon bana ngan kinahanglan han akon mga anak an ira tatay. Pero yana, paglabay hin upat ka tuig, marig-on nga nasarig ako hini nga paglaom. Daku an naibulig hini ha akon nga makapadayon! Ginhahanduraw ko nga makita hiya utro, ngan nakakahatag ito ha akon hin kamurayawan ngan kalipay!”

Posible nga diri dayon mawara an imo kasubo. Bisan pa hito, makaparig-on an eksperyensya ni Vanessa. Nagsiring hiya, “Kahuna mo nga diri ka na magigin okey, pero hinay-hinay nga magtitikaopay an imo pag-abat.”

Oo, bangin diri mawara an imo kamingaw, pero hinumdumi nga sadang ka la gihap magpadayon ha imo kinabuhi. Pinaagi han mahigugmaon nga bulig han Dios, mahimo ka la gihap magpahimulos hin duok nga pakigsangkay ngan may kapulsanan nga kinabuhi. Ngan diri na mag-iiha babanhawon han Dios an mga patay. Karuyag niya nga mahangkopan mo utro an imo hinigugma. Katapos, an kasakit dida ha imo kasingkasing mawawara na ha kadayonan!