Pakadto ha sulod

Relasyon ha Iba

Pagkaada Kasangkayan

Himoa nga Maopay an Kinabuhi—Relasyon ha Pamilya Ngan Kasangkayan

Magkakaada kita maopay nga relasyon ha iba kon magpupokus kita ha kon ano an aton mahihimo para ha iba imbes han ira mahihimo para ha aton.

Ano an Tinuod nga Sangkay?

Masayon la magkaada diri tinuod nga sangkay, pero paonan-o ka magkakaada tinuod nga sangkay?

Kon Paonan-o Magkakaada Tinuod nga Kasangkayan

Upat nga paagi nga mabulig ha imo basi magin mas hilarom an pagkamagsangkay.

Pagin Masurub-on

Kon Paonan-o Aatubangon an Kasubo

An sobra nga kasubo peligroso ha imo kahimsog sugad hin pagsigarilyo hin 15 nga sigarilyo ha usa ka adlaw. Paonan-o mo malilikyan nga diri masubo ngan umabat nga baga hin waray naruruyag ha imo?

Paonan-o Kon Diri Ako Nabagay ha Ira?

Mas importante ba nga karawaton ka han mga tawo nga kwestyonable an mga prinsipyo, o an magin totoo ka ha imo kalugaringon?

Elektroniko nga Komunikasyon

Magin Maaramon ha Paggamit han Social-Network

Mag-enjoy ngan magin talwas kon nakikigkomunikar online ha imo kasangkayan.

Pakig-date

Gugma o Pagkaruyag La?

Hibaroi kon ano an kahulogan han pagkaruyag la ngan han tinuod nga gugma.

Kon Magbulag an Mag-uyab

Paonan-o ka makakapadayon ha imo kinabuhi katapos han masakit nga pakigbulag ha imo uyab?

Pagsulbad hin Diri Pagsinabtanay

An Dalan ha Kalipay—Pagpasaylo

An kinabuhi nga puno hin kasina ngan pagdumot diri malipayon o diri maopay ha kahimsog.