Pakadto ha sulod

Mga Bisyo Ngan Adiksyon

Mga Nabatasan

Kon Paonan-o Makukontrol an Imo mga Nahiaraan

Siguroha nga magin mapulsanon para ha imo an imo mga nahiaraan imbes nga makadaot ha imo.

Gadyet

Ginagamit Mo ba hin Maaramon an Digital Technology?

Batona an upat nga pakiana basi hibaroan kon naaadik ka na ha teknolohiya.

Hin-o an May Kontrol—Ikaw o an Imo Gadyet?

Bisan kon uso na yana an gadyet, diri ka angay magpakontrol ha teknolohiya. Paonan-o mo mahibabaroan kon adik ka na ha imo gadyet? Kon adik ka na hito, paonan-o mo ito makukontrol?

Huygo

Kon Ano an Ginsisiring han Biblia Mahitungod ha Huygo

Usa la ba ito nga diri nakakadaot nga hilangkagan?