Bahebera 9:1-28

9  Jaanong fa e le ka kgolagano ya pele, yone e kile ya ne e na le ditaelo tsa tirelo e e boitshepo+ le lefelo la yone le le boitshepo+ la selefatshe.  Gonne go ne go agilwe phaposana ya ntlha+ ya mogope e mo go yone go neng go na le setlhomo sa lobone+ e bile gape go na le tafole+ le dinkgwe+ tse di beilweng gore di bonwe; mme e bidiwa “Lefelo le le Boitshepo.”+  Mme kafa morago ga sesiro sa bobedi+ go ne go na le phaposana ya mogope e bidiwa “Boitshepo Jwa Maitshepo.”+  Eno e ne e na le leiswana la gouta+ le letlole la kgolagano+ le manegilwe gotlhe fela ka gouta,+ le mo go lone go neng go na le nkgwana ya gouta e na le mana+ le thobane ya ga Arone e e neng ya tlhoga dithunya+ le dikwalelo+ tsa kgolagano;  mme kwa godimo mo godimo ga yone go ne go na le ditšheruba+ tse di galalelang di okame sekhurumelo+ sa thuanyo. Mme jaanong ga se nako ya go bua dintlha tsotlhe ka dilo tseno.  Fa dilo tseno di sena go agiwa ka tsela eno, baperesiti ba tsena mo phaposaneng ya ntlha+ ya mogope ka dinako tsotlhe go dira ditirelo tse di boitshepo;+  mme mo phaposaneng ya bobedi moperesiti yo mogolo a le esi o tsena gangwe ka ngwaga,+ e seng a sa tshola madi,+ ao a a ikisetsang tshupelo+ a ba a a isetsa maleo a batho a botlhokakitso.+  Ka gone moya o o boitshepo o tlhalosa ka phepafalo gore tsela+ e e yang mo lefelong le le boitshepo e ne e ise e bonadiwe fa mogope wa ntlha o sa ntse o eme.+  One mogope ono ke setshwantsho+ sa nako e e tlhomilweng e jaanong e gorogileng,+ mme dimpho le ditlhabelo di isiwa tshupelo+ go tsamaisana le one. Le fa go ntse jalo, tseno ga di kgone go itekanedisa+ motho yo o dirang tirelo e e boitshepo malebana le segakolodi sa gagwe, 10  mme di amana fela le dijo+ le dinō+ le dikolobetso+ tse di farologaneng. Tsone e ne e le dilo tse di tlhokegang semolao tse di leng malebana le nama+ mme di ne tsa tlhomiwa go fitlha ka nako e e beilweng gore go tlhamaladiwe dilo.+ 11  Le fa go ntse jalo, e rile Keresete a tla e le moperesiti yo mogolo+ wa dilo tse di molemo tse di diragetseng, ka mogope o mogolwane le o o itekanetseng segolo o o sa dirwang ka diatla, ke gore, o e seng wa popo+ eno, 12  o ne a tsena, nnyaa, e seng ka madi+ a dipodi le a dipowana, mme ka madi a gagwe,+ a tsena gangwe felafela mo lefelong le le boitshepo mme a re bonela kgololo ya bosakhutleng.+ 13  Gonne fa madi a dipodi+ le a dipoo+ le melora+ ya kgomo ya moroba e e kgatšhiwang mo go ba ba leswafaditsweng+ di itshepisa nama+ gore e nne phepa, 14  madi+ a ga Keresete, yo ka moya wa bosakhutleng a neng a ikisa tshupelo+ kwa Modimong a se na molato, one a tla ntlafatsa+ digakolodi tsa rona mo ditirong tse di suleng+ go le kana kang gore re direle Modimo yo o tshelang tirelo e e boitshepo?+ 15  Jalo ke gone ka moo a leng motsereganyi+ wa kgolagano e ntšha, e le gore, ka gonne loso lo ne lwa nna teng gore ba gololwe ka thekololo+ mo ditlolong tlase ga kgolagano+ ya pele, bone ba ba biditsweng ba tle ba amogele tsholofetso ya boswa jwa bosakhutleng.+ 16  Gonne koo go nang le kgolagano+ gone, loso lwa mogolaganyi wa motho lo tlhoka go dirwa gore le nne teng. 17  Gonne kgolagano e na le thata ka ntlha ya babolawa, e re ka e sa dire ka nako epe fa mogolaganyi wa motho a sa ntse a tshela. 18  Ka gone kgolagano ya pele+ e ne ya se ka ya simolodisiwa semolao kwantle ga madi.+ 19  Gonne e rile Moshe a sena go bolelela batho botlhe taolo nngwe le nngwe go ya ka Molao,+ o ne a tsaya madi a dipowana le a dipodi le metsi le boboa jo bo bohibidu jo bo letlhololo le mosiama+ a ba a kgatšha buka ka boyone le batho botlhe, 20  a re: “Ano ke madi a kgolagano e Modimo o e tlhomileng jaaka taelo mo go lona.”+ 21  Mme ka tsela e e tshwanang o ne a kgatšha mogope+ le dijana tsotlhe tsa tirelo ka madi.+ 22  Ee, mo e ka nnang dilo tsotlhe di ntlafadiwa ka madi+ go ya ka Molao, mme kwantle ga fa madi a tsholotswe+ ga go boitshwarelo jo bo nnang gone.+ 23  Jalo go ne go tlhokega gore ditshwano tse di tshwanang tota+ le dilo tse di kwa magodimong di ntlafadiwe ka tsela eno,+ mme dilo tsa selegodimo tsone di ntlafadiwe ka ditlhabelo tse di botoka go na le ditlhabelo tse di ntseng jalo. 24  Gonne Keresete o ne a tsena, e seng mo lefelong le le boitshepo le le dirilweng ka diatla,+ le e leng sekaelo sa selo sa mmatota,+ mme o tsene mo legodimong ka bolone,+ gore jaanong a re bonalele+ fa pele ga Modimo ka namana. 25  Le gone ga se gore a tle a ikise tshupelo gantsi, jaaka fa moperesiti yo mogolo a tsena mo lefelong le le boitshepo+ ngwaga le ngwaga+ ka madi a e seng a gagwe. 26  Go seng jalo, o ne a tla tshwanela go boga gantsi go tloga fa e sa le lefatshe le thaiwa.+ Mme jaanong o iponaditse+ gangwe+ felafela kwa bokhutlong jwa ditsamaiso tsa dilo+ gore a tlose boleo ka setlhabelo sa gagwe.+ 27  Mme e re ka batho ba beetswe+ go swa gangwe felafela, mme morago ga moo katlholo,+ 28  jalo le Keresete o ne a isiwa tshupelo gangwe+ felafela gore a sikare maleo a ba le bantsi;+ mme lekgetlo la bobedi+ le a bonalang+ ka lone e tla bo e le kwantle ga boleo+ mme a bonala mo go ba ba mmatlang ka tlhoafalo gore ba bolokwe.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase