Bahebera 2:1-18

2  Ke gone ka moo go tlhokegang gore re ele tlhoko thata dilo tse re di utlwileng+ go feta kafa go tlwaelegileng ka teng, gore le ka motlha re se ka ra katogela go sele ka bonya.+  Gonne fa lefoko le le neng la buiwa ka baengele+ le ne le nitame, le tlolo nngwe le nngwe le tiro ya go sa utlwe e ne ya amogela tefetso tumalanong le tshiamiso;+  re tla falola jang+ fa re tlhokomologile+ poloko ya bogolo+ jo bo kalo ka e ne ya simolola go buiwa ka Morena+ wa rona mme ra e tlhomamisediwa+ ke ba ba neng ba mo utlwa,  fa Modimo a ne a kopanela mo go neyeng bosupi ka ditshupo mmogo le dikgakgamatso le ditiro tse di maatla+ tse di farologaneng le ka go aba+ moya o o boitshepo go ya ka thato ya gagwe?+  Gonne ga a a baya lefatshe le le nang le banni le le tla tlang,+ le re buang ka lone, mo taolong ya baengele.  Mme mosupi mongwe o neetse bosupi golo gongwe, a re: “Motho ke eng go bo o nna o mo gopotse,+ kgotsa morwa motho go bo o mo tlhokomela?+  O ne wa mo dira yo o kwa tlase go le gonnye mo baengeleng; wa mo rwesa serwalo sa kgalalelo le tlotlo,+ wa ba wa mo tlhoma gore a okamele ditiro tsa diatla tsa gago.+  O ne wa baya dilo tsotlhe mo taolong kafa tlase ga dinao tsa gagwe.”+ Gonne ka o ne a baya dilo tsotlhe mo taolong ya gagwe+ Modimo ga o a tlogela sepe se se seng mo taolong ya gagwe.+ Le fa go ntse jalo, gone jaanong ga re bone dilo tsotlhe di le mo taolong ya gagwe;+  mme re bona Jesu, yo o isitsweng kwa tlasenyana mo baengeleng,+ a rwesitswe serwalo sa kgalalelo+ le tlotlo ka go bo a bogile loso,+ gore ka bopelonomi jo bo sa re tshwanelang jwa Modimo a tle a utlwele motho mongwe le mongwe+ loso. 10  Gonne go ne go tshwanela gore yo dilo tsotlhe di leng gone ka ntlha ya gagwe+ le yo dilo tsotlhe di leng gone ka ene, ka go tlisa bana ba le bantsi mo kgalalelong,+ a itekanedise Moemedi+ yo Mogolo wa poloko ya bone ka dipogo.+ 11  Gonne yo o itshepisang mmogo le ba ba itshepisiwang+ botlhe ba tswa mo go a le mongwe,+ mme ka lebaka leno ga a tlhabiwe ke ditlhong go ba bitsa “bomorwarre,”+ 12  jaaka a re: “Ke tla bolela leina la gago mo go bomorwarre; ke tla go baka ka pina mo gare ga phuthego.”+ 13  Mme gape a re: “Ruri ke tla mo ikanya.”+ Mme gape a re: “Bona! Nna le bana ba babotlana, ba Jehofa a neng a ba nnaya.”+ 14  Jalo, e re ka “bana ba babotlana” e le batlhakanedi ba madi le nama, le ene ka tsela e e tshwanang o ne a nna le seabe mo go tsone dilo+ tseo, gore ka loso+ lwa gagwe a tle a nyeletse+ ene yo o nang le dithata tsa go baka loso,+ ke gore, Diabolo;+ 15  le gore a tle a golole+ botlhe ba, ka ntlha ya go boifa loso,+ ba neng ba le mo botlhankeng botshelo+ jotlhe jwa bone. 16  Gonne tota ga a thuse baengele ka gope, mme o thusa losika lwa ga Aborahame.+ 17  Ka gone o ne a patelesega go tshwana le “bomorwarraagwe” ka ditsela tsotlhe,+ gore a tle a nne moperesiti yo mogolo yo o nang le kutlwelobotlhoko le yo o ikanyegang mo dilong tse di leng ka ga Modimo,+ gore a tle a isetse maleo a batho+ setlhabelo sa thuanyo.+ 18  Gonne e re ka ene ka boene a bogile fa a ne a lekwa,+ o kgona go tswa ba ba lekwang+ thuso.

Dintlha Tse di Kwa Tlase