Bahebera 11:1-40

11  Tumelo+ ke go lebelela ka tlhomamisego dilo tse di solofetsweng,+ pontsho e e bonalang sentle ya dilo tsa mmatota le fa di sa bonwe.+  Gonne ka yone go ne ga newa bosupi ka banna ba bogologolo.+  Ka tumelo re lemoga gore ditsamaiso tsa dilo+ di ne tsa rulaganngwa ka lefoko la Modimo,+ mo e leng gore se se bonwang se nnile gone ka dilo tse di sa bonaleng.+  Ka tumelo Abele o ne a isetsa Modimo setlhabelo sa botlhokwa jo bogolo go gaisa Kaine,+ e leng tumelo e go neng ga neelwa bosupi kaga gagwe ka yone gore o ne a siame, Modimo a naya bosupi+ mabapi le dimpho tsa gagwe; mme le mororo a sule, o sa ntse a bua ka yone.+  Ka tumelo Enoke+ o ne a fudusiwa gore a se ka a bona loso, mme o ne a se ka a fitlhelwa gope ka gonne Modimo o ne a mo fudusitse;+ gonne pele ga go fudusiwa ga gagwe o ne a na le bosupi jwa gore o ne a itumedisitse Modimo sentle.+  Mo godimo ga moo, kwantle ga tumelo+ ga go kgonege go mo itumedisa sentle,+ gonne yo o atamelang Modimo o tshwanetse go dumela gore o gone+ le gore o nna moduedi+ wa ba ba mmatlang ka tlhoafalo.+  Ka tumelo Noa,+ fa a sena go newa tlhagiso ya bomodimo ya dilo tse di iseng di bonwe,+ o ne a bontsha poifo ya bomodimo a ba a aga araka+ gore go bolokwe ba ntlo ya gagwe; mme ka tumelo eno o ne a bontsha fa lefatshe le le molato,+ mme a nna moruaboswa wa tshiamo+ e e leng kafa tumelong.  Ka tumelo Aborahame,+ e rile a bidiwa, a utlwa ka go tswa a ya mo lefelong le a neng a laoletswe go le amogela e le boswa; mme o ne a tswa, le mororo a ne a sa itse kwa a yang gone.+  Ka tumelo o ne a aga e le moeng mo lefatsheng la tsholofetso jaaka mo lefatsheng+ la seeng, a ba a nna mo megopeng+ le Isake+ le Jakobe,+ baruaboswa le ene ba yone tsholofetso+ eo. 10  Gonne o ne a letetse motse+ o o nang le metheo ya mmatota, motse o moagi le modiri wa one e leng Modimo.+ 11  Ka tumelo Sara+ le ene ka boene o ne a amogela maatla a go ithwala peo, le eleng fa a ne a fetile dingwaga tse di lekanyeditsweng,+ e re ka a ne a tsaya yo o neng a mo solofeditse a ikanyega.+ 12  Ka gone le ka monna a le mongwe,+ mme ene go tshwana le fa a sule,+ go ne ga tsalwa bana ba le bantsi fela jaaka dinaledi tsa legodimo le jaaka moshawa o o fa thoko ga lewatle, ba sa balege.+ 13  Bano botlhe ba ne ba swa+ ba na le tumelo, le mororo ba ne ba se ka ba bona go diragadiwa ga ditsholofetso,+ mme ba ne ba di bona di le kgakala thata+ ba bo ba di amogela mme ba bolela phatlalatsa gore e ne e le batswakwa le baagi ba nakwana mo lefatsheng+ leo. 14  Gonne ba ba buang dilo tse di ntseng jalo ba naya bosupi jwa gore ba batla lefelo le e leng la bone ka tlhoafalo.+ 15  Mme le fa go ntse jalo, fa e le gore ba ne ba nna ba gakologelwa lefelo le ba neng ba dule mo go lone,+ ba ka bo ba ile ba nna le sebaka sa go boa.+ 16  Mme jaanong ba gagamalela lefelo le le botoka, ke gore, la legodimo.+ Ka jalo Modimo ga a ba tlhabelwe ke ditlhong, gore a bidiwe Modimo wa bone,+ gonne o ba baakanyeditse motse.+ 17  Ka tumelo Aborahame, e rile a lekwa,+ ga tshwana le fa a ne a isitse Isake tshupelo, mme monna yo o neng a amogetse ditsholofetso ka pelo e e thamileng a leka go isa morwawe yo o tsetsweng a le esi tshupelo,+ 18  le mororo a ne a teilwe go twe: “Se se tla bidiwang ‘losika lwa gago’ se tla nna gone ka Isake.”+ 19  Mme o ne a tsaya gore Modimo o ne a kgona go mo tsosa le eleng mo baswing;+ mme gape o ne a mo amogela go tswa mo go lone ka tsela ya tshwantshetso.+ 20  Ka tumelo Isake le ene o ne a segofatsa Jakobe+ le Esau+ ka ga dilo tse di tla tlang. 21  Ka tumelo Jakobe, e rile a tloga a swa,+ a segofatsa mongwe le mongwe wa bomorwa Josefa+ a ba a obama a itlhabeditse ka tlhogo ya lore+ lwa gagwe. 22  Ka tumelo Josefa, fa a ne a atamela bokhutlo jwa gagwe, o ne a umaka khuduga+ ya bomorwa Iseraele; mme a ntsha taelo ka ga marapo a gagwe.+ 23  Ka tumelo Moshe o ne a fitlhwa dikgwedi di le tharo ke batsadi ba gagwe fa a sena go tsholwa,+ ka gonne ba ne ba bona gore ngwana yo mmotlana yoo o ne a le montle+ mme ba se ka ba boifa taelo+ ya kgosi. 24  Ka tumelo Moshe, e rile a setse a godile,+ a gana go bidiwa morwa morwadia Faro,+ 25  a tlhopha go tshwarwa setlhogo le batho ba Modimo go na le go ja monate wa boleo ka nakwana, 26  ka gonne o ne a tsaya fa go kgojwa+ ka ntlha ya ga Keresete e le dikhumo tse dikgolo go feta matlotlo a Egepeto; gonne o ne a leba ka tlhomamo kwa go neweng maduo.+ 27  Ka tumelo o ne a tloga kwa Egepeto,+ e se gore o ne a boifa bogale jwa kgosi,+ gonne o ne a tswelela a nitame jaaka e kete o bona Ene yo o sa bonaleng.+ 28  Ka tumelo o ne a ketekile tlolaganyo+ le go kgatšhiwa ga madi,+ gore mosenyi a se ka a ama maitibolo a bone.+ 29  Ka tumelo ba ne ba feta ba raletse Lewatle le Lehibidu jaaka mo lefatsheng+ le le omileng, mme fa Baegepeto bone ba ne ba lekeletsa go feta mo go lone, ba komediwa.+ 30  Ka tumelo dipota tsa Jeriko di ne tsa wela fa fatshe fa di sena go dikanyediwa malatsi a le supa. 31  Ka tumelo Rahabe wa seaka o ne a se ka a nyelela le ba ba neng ba dira ka go tlhoka kutlo, ka gonne o ne a amogela ditlhola ka kagiso. 32  Mme ke eng gape se ke ka se buang? Gonne ke tla felelwa ke nako fa ke ka tswelela ke anela kaga Gidione,+ Barake,+ Samesone,+ Jefetha,+ Dafide+ mmogo le Samuele+ le baporofeti+ ba bangwe, 33  ba ka tumelo ba neng ba fenya magosi mo tlhabanong,+ ba diragatsa tshiamo,+ ba amogela ditsholofetso,+ ba thiba melomo ya ditau,+ 34  ba itshokela maatla a molelo,+ ba falola bogale jwa tšhaka,+ fa ba le bokoa, ba nonotshiwa,+ ba nna diganka mo ntweng,+ ba falatsa masole a batswakwa.+ 35  Basadi ba ne ba amogela baswi ba bone ka tsogo;+ mme banna ba bangwe ba ne ba tlhokofadiwa ka gonne ba ne ba ka se ka ba amogela kgololo ka thekololo nngwe, gore ba tle ba bone tsogo e e botoka. 36  Ee, ba bangwe ba ne ba amogela go lekwa ka ditshotlo le go kgwathisiwa, eleruri, go feta moo, ka dikgole+ le dikgolegelo.+ 37  Ba ne ba kgobotlediwa,+ ba lekwa,+ ba fatoganngwa, ba swa+ ba bolawa ka tšhaka, ba kgarakgatshega ba apere matlalo a dinku,+ matlalo a dipodi, ba le mo letlhokong,+ mo pitlaganong,+ ba tshwerwe setlhogo;+ 38  mme lefatshe le ne le sa ba tshwanela. Ba ne ba kgarakgatshega mo dikakeng le mo dithabeng le mo dikgageng+ le mo mengobong ya lefatshe. 39  Mme le fa go ntse jalo bano botlhe, le mororo go ne ga neelwa bosupi ka ga bone ka tumelo ya bone, ba ne ba se ka ba bona go diragadiwa ga tsholofetso,+ 40  e re ka Modimo a ne a re bonelapele+ sengwe se se botoka,+ gore ba+ se ka ba itekanedisiwa+ kwantle ga rona.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase