ANG BANTAYAN Oktubre 2015 | May Naitutulong Ba ang Panalangin?

Sinabi ng isang manunulat na kapag nananalangin ka, “para bang kinakausap mo ang iyong alagang hayop.” Totoo ba ito?

TAMPOK NA PAKSA

Bakit Nananalangin ang mga Tao?

Baka magulat ka sa mga bagay na ipinananalangin ng mga tao.

TAMPOK NA PAKSA

Mayroon Bang Nakikinig?

Dalawang bagay ang kailangan para pakinggan ang ating panalangin.

TAMPOK NA PAKSA

Bakit Tayo Inaanyayahan ng Diyos na Manalangin?

May mga pakinabang ang pananalangin na hindi mo makukuha sa iba pang paraan.

TAMPOK NA PAKSA

Panalangin—Ang Magagawa Nito Para sa Iyo

Ano ang maitutulong sa iyo ng panalangin kung magiging bahagi ito ng iyong buhay?

Alam Mo Ba?

Anong mga hamon ang napaharap kay Herodes nang muling itayo ang templo sa Jerusalem? Bakit naisip ng mga taga-Malta na mamamatay-tao si apostol Pablo?

BINAGO NG BIBLIYA ANG KANILANG BUHAY

Nadarama Ko Na Ngayon na Nakatutulong Ako sa Iba

Masaklap ang dinanas na aksidente ni Julio Corio at akala niya, hindi nagmamalasakit sa kaniya ang Diyos. Binago ng teksto sa Exodo 3:7 ang kaniyang pananaw.

Posible Ba Talagang Makilala ang Diyos?

Ang totoo, ang mga bagay na mahirap maunawaan tungkol sa Diyos ay makatutulong sa atin na maging malapít sa kaniya.

KARUNUNGAN NOON NA MAGAGAMIT NGAYON

Lubusang Magpatawad

Para magpatawad, dapat ba nating bale-walain ang sakit na nagawa sa atin?

Sagot sa mga Tanong sa Bibliya

Sino ang makapag-aalis ng kahirapan?

Iba Pang Mababasa Online

Ano ang Sinasabi ng Bibliya Tungkol sa Pinagmulan ng Halloween?

Ang Halloween ba ay simpleng katuwaan lang o mapanganib ito?