Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

ANG BANTAYAN Blg. 1 2018 | Mahalaga Pa Ba sa Ngayon ang Bibliya?

MAHALAGA PA BA SA NGAYON ANG BIBLIYA?

High-tech na ang daigdig at maraming impormasyon ang available na ngayon. Pero mahalaga pa kaya ang Bibliya? Sinasabi nito:

“Ang lahat ng Kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang.”—2 Timoteo 3:16.

Ipinakikita sa isyung ito ng Bantayan kung paano makakatulong ang Bibliya sa bawat aspekto ng ating buhay.

 

Mahalaga Ba sa Ngayon ang Payo ng Bibliya?

Kung mayroon namang bagong impormasyon na available sa ngayon, bakit ka pa aasa sa isang aklat na naisulat mga 2,000 taon na ang nakararaan?

Mga Turo ng Bibliya—Hindi Kumukupas na Karunungan

Sa halip na lumipas dahil sa mga bagong kaalaman, ang mga turo ng Bibliya ay batay sa mga aral at prinsipyo na praktikal at hindi kumukupas.

Lipas Na o Mas Nauna Pa Ito?

Ang Bibliya ay hindi isang aklat sa siyensiya, pero baka magulat ka sa nilalaman nito tungkol sa siyensiya.

1 Tulong Para Maiwasan ang mga Problema

Tingnan kung paano nakatulong sa mga tao ang karunungan ng Diyos para maiwasan ang ilang mahihirap na problema.

2 Tulong Para Masolusyunan ang mga Problema

Naglalaan ang Bibliya ng karunungan para masolusyunan ang mga nakapanghihinang problema, gaya ng sobrang pag-aalala, pagpapaliban-liban, at kalungkutan.

3 Tulong Para Makayanan ang mga Problema

Paano naman ang mga problemang hindi maiwasan o masolusyunan, gaya ng nagtatagal na sakit o kamatayan?

Ang Bibliya at ang Kinabukasan Mo

Makatutulong sa atin ang Salita ng Diyos para maharap natin ang mga problemang dumarating sa atin araw-araw sa daigdig na ito na walang katiyakan. Pero hindi lang iyan. Malinaw nitong ipinakikita ang mangyayari sa hinaharap.

Ano sa Palagay Mo?

Alamin ang pinaniniwalaan ng ilan at ang sinasabi ng Bibliya tungkol dito.