Colosas 2:1-23

2  Sapagkat nais kong matanto ninyo kung gaano kalaki ang aking pakikipagpunyagi+ alang-alang sa inyo at doon sa mga nasa Laodicea+ at sa lahat niyaong mga hindi pa nakakita ng aking mukha sa laman,  upang ang kanilang mga puso ay maaliw,+ upang sila ay magkakasuwatong mabuklod sa pag-ibig+ at ukol sa buong kayamanan ng lubos na katiyakan ng kanilang unawa,+ ukol sa tumpak na kaalaman sa sagradong lihim ng Diyos, samakatuwid ay si Kristo.+  Maingat na nakakubli sa kaniya ang lahat ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman.+  Ito ay sinasabi ko upang walang sinumang tao ang luminlang sa inyo sa mapanghikayat na mga argumento.+  Sapagkat bagaman ako ay wala riyan sa laman, gayunpaman ay kasama ko kayo sa espiritu,+ na nagsasaya at nagmamasid sa inyong mabuting kaayusan+ at sa katatagan ng inyong pananampalataya+ kay Kristo.  Kaya nga, kung paanong tinanggap ninyo si Kristo Jesus na Panginoon, patuloy na lumakad na kaisa+ niya,  na nakaugat+ at itinatayo+ sa kaniya at pinatatatag sa pananampalataya,+ kung paanong kayo ay tinuruan, na nag-uumapaw sa pasasalamat+ taglay ang pananampalataya.  Mag-ingat: baka may sinumang tumangay+ sa inyo bilang kaniyang nasila sa pamamagitan ng pilosopiya+ at walang-katuturang panlilinlang+ ayon sa tradisyon ng mga tao, ayon sa panimulang+ mga bagay ng sanlibutan at hindi ayon kay Kristo;  sapagkat sa kaniya tumatahan sa katawan ang buong kalubusan+ ng tulad-Diyos+ na katangian.+ 10  Kung kaya kayo ay nagtataglay ng kalubusan sa pamamagitan niya, na siyang ulo ng lahat ng pamahalaan at awtoridad.+ 11  Sa pakikiugnay+ sa kaniya ay tinuli+ rin kayo ng pagtutuli na isinasagawa hindi ng mga kamay sa pamamagitan ng pag-aalis ng laman mula sa katawan,+ sa pamamagitan ng pagtutuli na nauukol sa Kristo, 12  sapagkat kayo ay inilibing na kasama niya sa kaniyang bautismo,+ at sa pakikiugnay sa kaniya ay ibinangon+ din kayong magkakasama sa pamamagitan ng inyong pananampalataya+ sa pagkilos+ ng Diyos, na siyang nagbangon sa kaniya mula sa mga patay.+ 13  Karagdagan pa, bagaman kayo ay patay sa inyong mga pagkakamali at sa di-tuling kalagayan ng inyong laman, binuhay kayo ng Diyos na kasama niya.+ May-kabaitang ipinatawad niya sa atin ang lahat ng ating pagkakamali+ 14  at pinawi+ ang sulat-kamay na dokumento+ na laban sa atin, na binubuo ng mga tuntunin+ at salansang sa atin;+ at inalis Niya ito sa pamamagitan ng pagpapako+ nito sa pahirapang tulos.+ 15  Hinuhubaran nang lubusan ang mga pamahalaan at ang mga awtoridad,+ lantaran niya silang itinanghal sa madla gaya ng mga dinaig,+ na inaakay sila sa isang prusisyon ng tagumpay+ sa pamamagitan nito. 16  Kung gayon ay huwag kayong hatulan+ ng sinumang tao sa pagkain at pag-inom+ o may kinalaman sa kapistahan+ o sa pangingilin ng bagong buwan+ o ng isang sabbath;+ 17  sapagkat ang mga bagay na iyon ay isang anino+ ng mga bagay na darating, ngunit ang katunayan+ ay sa Kristo.+ 18  Huwag kayong pagkaitan ng gantimpala+ ng sinumang tao+ na nalulugod sa isang pakunwaring kapakumbabaan at sa isang anyo ng pagsamba sa mga anghel, “na naninindigan sa” mga bagay na kaniyang nakita, nagmamalaki nang walang wastong dahilan ayon sa kaniyang makalamang takbo ng pag-iisip, 19  samantalang hindi siya mahigpit na nanghahawakan sa ulo,+ sa isa na mula sa kaniya ang buong katawan, na pinaglalaanan at magkakasuwatong pinagbubuklod+ sa pamamagitan ng mga kasukasuan at mga litid nito, ay patuloy na lumalaki sa paglaki na ibinibigay ng Diyos.+ 20  Kung namatay+ kayong kasama ni Kristo sa panimulang+ mga bagay ng sanlibutan,+ bakit kayo, na para bang nabubuhay sa sanlibutan, ay nagpapasakop pa sa mga tuntunin:+ 21  “Huwag kang humawak, ni tumikim,+ ni humipo,”+ 22  may kinalaman sa mga bagay na nakatalagang lahat sa pagkapuksa sa pamamagitan ng pagkaubos, ayon sa mga utos at mga turo ng mga tao?+ 23  Ang mismong mga bagay na iyon ay mayroon ngang kaanyuan ng karunungan sa isang ipinataw-sa-sariling anyo ng pagsamba at pakunwaring kapakumbabaan, isang pagpapahirap sa katawan;+ ngunit ang mga iyon ay walang halaga sa pakikipagbaka sa pagbibigay-lugod sa laman.+

Talababa