Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Je, Wajua?

Je, Wajua?

 Je, Wajua?

Katika Waefeso 2:11-15, je, mtume Paulo alikuwa akirejelea kizuizi halisi alipozungumza juu ya ukuta uliowatenganisha Wayahudi na Watu wa Mataifa?

Akiandika barua kwa Waefeso, mtume Paulo anatofautisha Waisraeli na “wageni.” Alisema kulikuwa na ‘ukuta uliotenganisha’ vikundi hivyo viwili. (Waefeso 2:11-15) Paulo alikuwa akirejelea “ile Sheria ya amri” iliyotolewa kupitia Musa. Lakini huenda matumizi ya neno “ukuta” yaliwakumbusha wasomaji kuhusu kizuizi halisi cha mawe kilichokuwapo.

Katika karne ya kwanza W.K., hekalu la Yehova huko Yerusalemu lilikuwa na nyua kadhaa ambazo zingeingiwa na watu fulani hususa. Yeyote angeingia katika Ua wa Mataifa, lakini Wayahudi na wageuzwa-imani tu ndio walioruhusiwa kuingia katika nyua za hekalu. Ili kutenganisha sehemu hizo mbili kulikuwa na Soreg, ukuta mkubwa unaosemekana kuwa wenye urefu wa mita 1.3. Kulingana na mwanahistoria Myahudi wa karne ya kwanza Flavio Yosefo, maneno ya Kigiriki na Kilatini yaliandikwa kwenye kizuizi hicho ili kuwaonya Watu wa Mataifa wasivuke na kukanyaga mahali patakatifu.

Mojawapo ya maandishi kamili ya Kigiriki yaliyokuwa kwenye ukuta huo yamepatikana. Yanasema hivi: “Mgeni yeyote asipite kizuizi na ua unaozunguka patakatifu. Yeyote atakayevuka atauawa.”

Inaelekea kwamba Paulo alitumia neno Soreg kuwakilisha agano la Sheria ya Musa, ambalo kwa muda mrefu lilikuwa limewatenganisha Wayahudi na Watu wa Mataifa. Kifo cha kidhabihu cha Yesu kilifuta agano la Sheria na hivyo “kuuharibu ukuta wa katikati.”

Kwa kuwa makabila ya Israeli yalikuwa 13, kwa nini makabila 12 tu ndiyo yanayorejelewa kwa kawaida?

Makabila, au familia za Israeli zilitokana na wana wa Yakobo ambaye jina lake lilibadilishwa na kuwa Israeli. Mzee huyo wa ukoo alikuwa na wana 12—Rubeni, Simeoni, Lawi, Yuda, Dani, Naftali, Gadi, Asheri, Isakari, Zebuloni, Yosefu, na Benyamini. (Mwanzo 29:32–30:24; 35:16-18) Hakuna kabila lililoitwa la Yosefu, lakini makabila kumi na moja yaliitwa majina ya ndugu zake. Makabila mawili yalipewa majina ya wana wa Yosefu, Efraimu na Manase, walioonwa kuwa wakuu wa makabila yao. Kwa hiyo, idadi ya makabila ya Israeli ikafikia 13. Kwa nini basi, Biblia inazungumzia makabila 12?

Miongoni mwa Waisraeli, wanaume wa kabila la Lawi waliwekwa kando ili watumikie katika maskani ya Yehova na baadaye hekaluni. Hivyo, hawakuandikishwa jeshini. Yehova alimwambia Musa hivi: “Ni kabila la Lawi tu ambalo hutaandikisha, na hesabu yao usiichukue kati ya wana wa Israeli. Na wewe mwenyewe uweke rasmi Walawi juu ya maskani ya Ushuhuda na juu ya vyombo vyake vyote na juu ya kila kitu kilicho chake.”—Hesabu 1:49, 50.

Zaidi ya hilo, Walawi hawakupewa urithi katika Nchi ya Ahadi. Badala yake, walipewa majiji 48 kotekote katika eneo la Israeli.—Hesabu 18:20-24; Yoshua 21:41.

Kwa sababu hizo mbili, kwa kawaida kabila la Lawi halikutiwa ndani makabila yalipoorodheshwa. Hivyo, kwa kawaida makabila ya Israeli yalisemwa kuwa 12.—Hesabu 1:1-15.

[Hisani ya Picha katika ukurasa wa 21]

Archaeological Museum of Istanbul