Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Svar på bibelfrågor

Svar på bibelfrågor

Kommer vi någonsin att få en regering som styr över hela världen?

Hur skulle en världsregering kunna förena människor från hela världen? (Jesaja 32:1, 17; 54:13)

Tänk på vilka fördelar en världsregering skulle föra med sig. I dag växer klyftan mellan fattiga och rika, och många människor hamnar i kläm. Men en fungerande världsregering skulle kunna ge alla vad de behöver. Tror du att människor någon gång kommer att bilda en sådan regering? (Läs Jeremia 10:23.)

Historien igenom har regeringar misslyckats katastrofalt med att ta hand om sina medborgare, i synnerhet de fattiga. Vissa regeringar är rent ut sagt grymma. (Predikaren 4:1; 8:9) Men den allsmäktige Guden har utlovat en regering som ska ersätta alla andra. Dess ledare kommer verkligen att bry sig om oss människor. (Läs Jesaja 11:4; Daniel 2:44.)

Vad kommer Guds rike att uträtta?

Jehova Gud har utsett en perfekt ledare för sin regering – sin son, Jesus. (Lukas 1:31–33) Som människa på jorden var Jesus intresserad av att hjälpa andra. Som kung i himlen kommer han att förena människor från hela världen och lindra deras lidande. (Läs Psalm 72:8, 12–14.)

Det är inte alla som godtar Jesus som ledare. Men Jehova har tålamod. (2 Petrus 3:9) Det är därför han nu ger människor möjlighet att acceptera Jesus som ledare. Inom kort kommer Jesus att ta bort alla onda människor och upprätta världsomspännande fred och säkerhet. (Läs Mika 4:3, 4.)