Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

MÅNADENS TEMA | TRIVS DU MED JOBBET?

Hur man kan trivas med jobbet

Hur man kan trivas med jobbet

”Varje människa bör äta och dricka och njuta av det som är gott för all sin möda. Det är Guds gåva.” (Predikaren 3:13) Gud vill alltså att vi ska trivas med vårt arbete. Visst är det då logiskt att han också visar oss hur vi kan göra det? (Jesaja 48:17) Och det är precis det han gör genom sitt ord, Bibeln. Följande råd från Bibeln kan hjälpa dig att trivas med jobbet.

SE POSITIVT PÅ ARBETE

”Av allt slags möda kommer vinning”, sägs det i Bibeln, och det gäller oavsett om jobbet är fysiskt eller mentalt krävande – eller både och. (Ordspråksboken 14:23) Hur kan hårt arbete bli till vinning, eller till nytta? Bland annat gör arbete att vi kan fylla våra grundläggande behov. Det är sant att Gud har lovat att ge sina tillbedjare vad de behöver. (Matteus 6:31, 32) Men han förväntar också att vi drar vårt strå till stacken. (2 Thessalonikerna 3:10)

Jobbet ska alltså fylla en funktion: det är ett sätt att göra rätt för sig. ”Det viktigaste är att kunna försörja sig”, säger 25-årige Joshua. ”Om du kan betala för sådant du behöver, fyller jobbet sitt syfte.”

Dessutom stärker hårt arbete självkänslan. För det krävs ändå en hel del för att stanna på ett jobb som känns både tungt och trist. Men om vi inte ger upp i första taget kan vi känna oss nöjda med att vi har samma syn på arbete som Gud. Vi har övervunnit oss själva och inte tagit en lätt utväg. (Ordspråksboken 26:14) På det sättet kan arbete göra att man känner sig nöjd. Aaron, som nämndes i förra artikeln, säger: ”Jag gillar känslan efter en lång arbetsdag. Ibland är jag helt slutkörd, och ingen annan har kanske ens lagt märke till det jag gjort, men jag vet att jag har uträttat något.”

ENGAGERA DIG I JOBBET

Bibeln talar positivt om den som är ”skicklig i sitt arbete” och som ”arbetar med ivriga händer”. (Ordspråksboken 22:29; 31:13) Självklart blir man inte skicklig per automatik. Oftast gillar man inte att göra sådant som man inte är bra på. Och kanske är det därför som många inte trivs på jobbet; de har helt enkelt inte ansträngt sig för att bli bra på det de gör.

Övning ger färdighet. Satsa därför på att bli riktigt bra på ditt arbete. Då kan vilket jobb som helst bli roligt. William, 24 år, säger: ”När man ger allt och ser resultat, så känns det väldigt bra. Den känslan kan man aldrig få om man fuskar och gör minsta möjliga.”

TÄNK PÅ ANDRA

Gör inte misstaget att bara tänka på lönen. Fråga dig i stället sådant som: Varför är det här jobbet viktigt? Vad skulle hända om ingen gjorde det, eller om det gjordes på fel sätt? Hur har andra nytta av det jag gör?

Det är extra viktigt att tänka igenom den sista frågan, för arbetet känns som bäst när vi ser hur andra har nytta av det. Jesus sa: ”Det är lyckligare att ge än att få.” (Apostlagärningarna 20:35) Kunder och arbetsgivare har till exempel nytta av vårt hårda arbete, men det har även vår familj och de som har det svårt.

Vår familj. När man jobbar hårt för att ta hand om sin familj, får de nytta av det på åtminstone två sätt. För det första får de sina grundläggande behov fyllda, som mat, kläder och någonstans att bo. När en man ”sörjer för sina egna” fullgör han det uppdrag som Gud har gett honom. (1 Timoteus 5:8) För det andra blir man ett föredöme för sin familj. ”Pappa är ett jättebra exempel på någon med bra arbetsmoral”, säger Shane, som citerades i föregående artikel. ”Han har jobbat hårt hela sitt liv, större delen som snickare. Han har lärt mig hur viktigt det är att kunna jobba med sina händer och göra saker som andra har nytta av.”

De som har det svårt. Paulus uppmanade kristna att ”arbeta hårt” för att ”ha något att dela ut åt den som behöver”. (Efesierna 4:28) När vi arbetar hårt för att försörja oss och vår familj, kanske vi också får möjligheten att hjälpa dem som har det sämre. (Ordspråksboken 3:27) Då får vi uppleva glädjen av att ge.

GÖR DET LILLA EXTRA

Jesus sa i sin berömda bergspredikan: ”Om en myndighetsperson tvingar dig till tjänst en mil, så gå med honom två mil.” (Matteus 5:41) Hur kan du föra över det här på ditt jobb? Gör inte bara minsta möjliga, utan försök hitta sätt att göra mer än vad som krävs. Sätt upp personliga mål. Utmana dig själv att göra en uppgift bättre eller snabbare än väntat. Det är detaljerna som gör det, så jobba även på de små sakerna.

Antagligen kommer du att tycka bättre om ditt jobb när du gör det lilla extra, eftersom du då har bättre kontroll över din situation. Du gör mer därför att du vill det, inte för att någon tvingar dig. (Filemon 14) Det påminner om det som sägs i Ordspråksboken 12:24: ”Det är de flitigas hand som skall härska, men en slapp hand blir satt till tvångsarbete.” Det är inte så troligt att vi blir satta till tvångsarbete i bokstavlig bemärkelse. Men om man bara gör minsta möjliga, är det lätt att känna sig som en slav, att andras krav bara hopar sig över en. Om man däremot väljer att göra mer, känner man att man har kontroll över sitt eget liv.

HÅLL JOBBET PÅ SIN RÄTTA PLATS

Även om det är bra att jobba hårt, måste vi komma ihåg att livet är mer än bara arbete. Bibeln uppmanar oss visserligen att vara arbetsamma. (Ordspråksboken 13:4) Men den uppmanar oss inte att bli arbetsnarkomaner. ”Bättre en handfull vila än båda händerna fulla med möda och ett jagande efter vind”, sägs det i Predikaren 4:6. Vad är poängen? En arbetsnarkoman njuter sällan av det han har uträttat eftersom jobbet tar all tid och kraft. Det blir bara ”ett jagande efter vind”.

Bibeln kan hjälpa oss att bli balanserade i fråga om arbete. Den visar att vi ska vara engagerade i jobbet, men den säger också: ”Skaffa er visshet i fråga om de viktigare tingen.” (Filipperna 1:10) Vad ingår i de viktigare tingen? Bland annat tid med familj och vänner. Och något som är ännu viktigare är tid för andlig verksamhet, som att läsa och begrunda Bibeln.

Balans i livet är nyckeln till att trivas riktigt bra med jobbet. ”En före detta chef till mig har hittat en bra balans”, säger William, som citerades tidigare. ”Han arbetar hårt och gör ett bra jobb och har därför bra kundrelationer. Men när han stämplar ut, släpper han jobbet och fokuserar på sin familj och sin församling. Och ärligt talat, jag vet ingen som är så nöjd med livet som han!”