Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 MÅNADENS TEMA | EN REGERING FRI FRÅN KORRUPTION

Guds rike – en regering utan korruption

Guds rike – en regering utan korruption

”När allt kommer omkring är offentliga tjänstemän också medborgare, och alla medborgare är en produkt av samhället.” Med de orden förklarade Nicaraguas riksrevisor varför han tror att det är omöjligt att bli av med korruption.

Om nu hela det mänskliga samhället är korrumperat, borde då inte alla mänskliga regeringar också bli det? I så fall skulle det betyda att vi människor inte kan få till ett korruptionsfritt styre på egen hand. Men hoppet är ändå inte ute. Bibeln talar om en regering som är helt fri från korruption, nämligen Guds rike, den regering som Jesus lärde sina efterföljare att be om. (Matteus 6:9, 10)

Guds rike är en verklig regering som styr från himlen. Det kommer att ersätta alla mänskliga regeringar och myndigheter. (Psalm 2:8, 9; Uppenbarelseboken 16:14; 19:19–21) Det här riket kommer bland annat att göra slut på all korruption som uppfyller samhället i dag. Vi ska se på sex aspekter av Guds rike som garanterar att det kommer att bli så.

1. MAKT

PROBLEMET: Mänskliga regeringar finansierar sin verksamhet med hjälp av skatter och avgifter från sina medborgare. En del av dem som hanterar de här pengarna kan bli frestade att stoppa pengar i egen ficka. Andra myndighetspersoner tar emot mutor från folk som vill ha sina skatter och andra inbetalningar till staten sänkta. Det här kan leda till en ond cirkel: myndigheterna måste höja skatterna för att kompensera sådana förluster, vilket i sin tur leder till ännu mer korruption. De stora förlorarna i ett sådant samhälle är de som försöker vara ärliga.

LÖSNINGEN: Guds rike får sin makt från den allsmäktige Guden, Jehova. * (Uppenbarelseboken  11:15) Den regeringen behöver inte samla in skatter för att kunna genomföra sina åtgärder. Det är i stället tack vare Guds ”väldiga kraft” och generositet som alla medborgare kommer att få sina behov tillgodosedda. (Jesaja 40:26; Psalm 145:16)

2. LEDARE

PROBLEMET: Försöken att bli av med korruptionen ”måste börja ovanifrån”, konstaterar Susan Rose-Ackerman, som citerades i föregående artikel. Regeringar tappar i trovärdighet när de försöker ta krafttag mot korruptionen inom polis- och tullverksamhet samtidigt som de tolererar den hos högre tjänstemän. Dessutom påverkas även mänskliga ledare med de ädlaste motiv av medfödd ofullkomlighet. Det är precis som Bibeln säger: ”Det finns ingen rättfärdig människa på jorden som alltid gör det som är gott.” (Predikaren 7:20)

Jesus avvisade historiens största muta.

LÖSNINGEN: Jesus, som Gud har utvalt som ledare i sitt rike, kan till skillnad från ofullkomliga människor inte falla offer för frestelser. Han bekräftade det genom att avvisa den största muta som någonsin erbjudits – ”världens alla kungariken och deras härlighet”. Det här skulle han få om han föll ner och tillbad Satan, världens härskare. (Matteus 4:8–10; Johannes 14:30) Till och med när Jesus blev torterad till döds var han så fast besluten att bevara sig trogen att han vägrade ta emot en bedövande dryck, som visserligen hade dämpat smärtan men också påverkat hans medvetande och omdömesförmåga. (Matteus 27:34) Jesus har nu fått sitt himmelska liv tillbaka och bevisat att han är kvalificerad att vara ledare i Guds rike. (Filipperna 2:8–11)

3. STABILITET

PROBLEMET: De flesta länder håller regelbundet allmänna val, vilket i teorin ger folket möjlighet att rösta bort korrupta ledare från makten. Men i verkligheten är de här valen tyvärr väldigt utsatta för korruption, även i de så kallade utvecklade länderna. Genom att bland annat finansiera valkampanjer kan de rika påverka både sittande och framtida makthavare.

John Paul Stevens, före detta domare i USA:s högsta domstol, skrev att den typen av inflytande ”inte bara [hotar] regeringens legitimitet och kvalitet, utan också allmänhetens förtroende för den”. Inte undra på att människor världen över har uppfattningen att politiska partier är de mest korrupta av alla institutioner.

LÖSNINGEN: Guds rike är en stabil, permanent regering, och det kommer därför inte lämnas rum för vare sig valkampanjer eller valfusk. (Daniel 7:13, 14) Eftersom det är Gud som ligger bakom den här regeringen behöver den inte befästa sin makt  genom val eller riskera att förlora den i en statskupp. Den här stabiliteten bidrar till att säkerställa att de åtgärder man genomför alltid är till befolkningens bästa på lång sikt.

4. LAGAR

Guds rike är en verklig regering som styr från himlen.

PROBLEMET: Man kan lätt tänka att situationen skulle bli bättre om man stiftade fler lagar. Experter menar dock att fler lagar snarare kan öppna för fler möjligheter till korruption. Dessutom är lagstiftning mot korruption ofta väldigt kostsam att genomdriva, samtidigt som det är osäkert hur stor skillnad den faktiskt gör.

LÖSNINGEN: Guds rikes lagar är totalt överlägsna mänskliga regeringars lagar. Ett exempel är den gyllene regeln. I stället för att specificera en lång lista över vad man får och inte får göra sa Jesus: ”Allt vad ni vill att människorna skall göra mot er, så skall också ni göra mot dem.” (Matteus 7:12) Något annat som gör Guds rikes lagar unika är att de täcker in både motiv och handlingar. ”Du skall älska din nästa som dig själv”, sa Jesus. (Matteus 22:39) Eftersom Gud har förmåga att läsa hjärtan, går det faktiskt att upprätthålla sådana här lagar. (1 Samuelsboken 16:7)

5. MOTIV

PROBLEMET: Den drivande kraften bakom korruptionen är girighet och egenintresse, två egenskaper som tyvärr är mycket vanliga i dagens samhälle. Varuhuskollapsen i Seoul som nämndes i den föregående artikeln berodde på att byggnadsentreprenörerna helt enkelt hade valt det billigaste alternativet – att betala en muta i stället för att använda rätt byggnadsmaterial och följa säkerhetsföreskrifterna.

För att komma till rätta med korruptionen måste människor lära sig att övervinna inrotade egenskaper som girighet och själviskhet. Men regeringarna här på jorden saknar både viljan och förmågan att förverkliga ett sådant utbildningsprogram.

 LÖSNINGEN: Guds rike drar upp korruptionen med rötterna genom att lära människor grundläggande värderingar. * Den här utbildningen hjälper dem att ”förnyas i den kraft som påverkar ... [deras] sinne”, dvs. hjälper dem att förändra sitt tänkesätt. (Efesierna 4:23) De får lära sig att arbeta bort egenskaper som girighet och själviskhet till förmån för förnöjsamhet och omtänksamhet. (Filipperna 2:4; 1 Timoteus 6:6)

6. MEDBORGARE

PROBLEMET: Oavsett förutsättningar och utbildning kommer det alltid att finnas människor som väljer att vara oärliga. Många experter är eniga om att det är den främsta orsaken till att vi människor inte kan få bukt med korruptionen. Det enda man kan göra är att försöka begränsa omfattningen och skadeverkningarna av den.

LÖSNINGEN: FN:s konvention mot korruption förklarar att regeringar måste främja ”integritet, hederlighet och ansvarskänsla” för att bekämpa korruptionen. Det ligger något i det, men i Guds rike är den här parollen inte bara något som främjas – den är ett krav. Bibeln säger att ”giriga” och ”lögnare” inte kvalificerar sig för att ärva Guds rike. (1 Korinthierna 6:9–11; Uppenbarelseboken 21:8)

Det är inte omöjligt att lära sig att följa Bibelns moralnormer. Ett exempel från Bibeln som bekräftar det är då en lärjunge vid namn Simon försökte köpa andliga gåvor av apostlarna. Men de vägrade ta emot den här mutan och uppmanade honom: ”Ändra ... sinne i fråga om denna din ondska.” Simon insåg att han var tvungen att justera sin farliga inställning och bad därför apostlarna att be för hans räkning. (Apostlagärningarna 8:18–24)

VILL DU HA GUDS RIKE SOM REGERING?

Oavsett vilken nationalitet du har nu, kan du få vara en del av det samhälle som Guds rike kommer att styra över. (Apostlagärningarna 10:34, 35) Det utbildningsprogram som Guds rike erbjuder över hela jorden kan visa dig hur du blir det. Jehovas vittnen visar gärna hur en kostnadsfri bibelkurs går till. Kursen behöver inte ta mer än tio minuter i veckan. Du kan bland annat få lära dig mer om ”de goda nyheterna om Guds kungarike” och hur det kommer att bli ett slut på korruptionen. (Lukas 4:43) Du är alltid välkommen att kontakta Jehovas vittnen där du bor eller att besöka vår hemsida, jw.org.

Skulle du vilja ha en kostnadsfri bibelkurs?

^ § 8 Jehova är Guds namn enligt Bibeln.

^ § 22 Se till exempel artikeln ”Går det att vara ärlig i en korrumperad värld?” i Vakttornet för 1 oktober 2012.