Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 Lär känna Gud

”Den Gamle av dagar satte sig”

”Den Gamle av dagar satte sig”

”INGEN människa har någonsin sett Gud”, sägs det i Bibeln. (Johannes 1:18) Gud är så praktfull och strålande att ingen skapelse av kött och blod kan se honom och leva. (2 Moseboken 33:20) Men vid några tillfällen har Jehova låtit vissa utvalda personer få syner av himlen. En av dem var profeten Daniel. Det han såg fyllde honom med vördnad och djup respekt, och vi känner nog likadant. Vi ska se hur Daniel beskrev det han fick se i en syn. * (Läs Daniel 7:9, 10.)

”Den Gamle av dagar.” Det är bara Daniel som använder den här titeln, som betyder ”den i dagar framskridne” eller ”den ålderstigne”. (Daniel 7:9, 13, 22) Hur länge har Jehova funnits? Eftersom han är ”evighetens Kung” sträcker sig hans existens bakåt i tiden i all oändlighet, men också obegränsat framåt i tiden. (1 Timoteus 1:17; Judas 25) I Bibeln kopplas hög ålder samman med vishet, så Guds eviga existens är i sig själv en garanti för hans obegränsade vishet. (Job 12:12) Med våra begränsade mentala förmågor är det svårt att greppa tanken på liv utan en början eller ett slut. Men kan vi människor verkligen förvänta oss att helt förstå Gud? (Romarna 11:33, 34)

Lägg märke till att den Gamle av dagar ”satte sig”. Vad innebär det? Ordvalet i verserna runt omkring ger oss några ledtrådar. Det talas om ”domstolen” och ”domen”. (Daniel 7:10, 22, 26) I den här synen sätter sig alltså Jehova ner som domare. Vilka ska han döma? Han ska döma nationerna här på jorden, som Daniel i en tidigare syn beskrev som väldiga djur. * (Daniel 7:1–8) Hur är Jehova som domare?

”Hans klädnad var vit som snö, och håret på hans huvud var som ren ull.” Vitt symboliserar rättfärdighet och renhet. Och hår som liknas vid ull är förmodligen vitt, som fårull ofta är. Kan du göra dig en bild av det Daniel såg? Tänk dig en vithårig domare, kanske klädd i en lång snövit dräkt. Det här hjälper oss att förstå att Jehovas domar alltid är rätta och visa. Han är en domare som förtjänar vår respekt, och vi kan lita på honom fullständigt.

Han är en domare som förtjänar vår respekt, och vi kan lita på honom fullständigt.

”Tusen gånger tusen betjänade honom ständigt, och tio tusen gånger tio tusen stod ständigt inför honom.” Vilka är det som betjänar Gud i himlen? Bibeln visar att det är änglar, som också kallas Guds ”tjänare”. (Psalm 104:4) Det finns förmodligen flera hundra miljoner änglar som ”fullgör hans ord” och ”gör hans vilja”. (Psalm 103:20, 21) Tycker du inte att det vittnar om Guds obegränsade vishet? Skulle någon annan än Jehova kunna hålla en så stor här av änglar organiserad och verksam under eoner av tid?

Den syn Daniel fick stärker vårt förtroende för Jehova, den Gamle av dagar. Hans domar är alltid rätta, och hans vishet gör honom fullständigt pålitlig. Visst gör den här bilden av Gud att vi vill lära känna honom bättre?

Förslag till bibelläsning i oktober:

Daniel 4-12Hosea 1-14

^ § 3 Daniel såg inte Gud i verklig mening. I stället inpräglade Gud livfulla bilder i hans sinne. Och när Daniel sedan beskrev vad han hade sett använde han bildspråk, bland annat antropomorfismer. Det betyder att han beskrev Gud med mänskliga drag. Det gör det lättare att föreställa sig hur Gud är och ska alltså inte tas bokstavligt.

^ § 5 En genomgång av Daniels syn av de här djuren finns i kapitel 9 i boken Ge akt på Daniels profetia!, utgiven av Jehovas vittnen.