Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 Våra läsare frågar

Måste man gifta sig för att bli lycklig?

Måste man gifta sig för att bli lycklig?

Lär Bibeln att man måste vara gift för att få ett lyckligt och meningsfullt liv? Vissa upplysningar i Bibeln kanske ger det intrycket. Hur då?

Enligt Första Moseboken sa Gud: ”Det är inte gott för mannen att vara ensam.” Därför skapade han Eva ”som ett komplement” till Adam. (1 Moseboken 2:18) Ordet ”komplement” för tanken till att göra något komplett eller fullständigt. Av det bibelstället att döma kan man tro att en människa inte är fullständig utan att vara gift. Vid flera tillfällen beskrivs dessutom äktenskap som något som ger glädje och stora fördelar. Berättelsen om Rut är ett exempel på det.

Men är Bibelns budskap att de kristna i dag inte kan känna sig glada, nöjda eller fullständiga som människor, om de inte gifter sig och skaffar barn? Nej, så kan det inte vara. Den människa som har haft det mest meningsfulla livet är Jesus Kristus. Ändå gifte han sig aldrig. Jesus, som också är den visaste människa som levt, kunde dessutom på ett fullkomligt sätt återspegla Jehovas, ”den lycklige Gudens”, personlighet. (1 Timoteus 1:11; Johannes 14:9) Jesus förklarade vad som krävs för att bli lycklig, välsignad, i den här världen. (Matteus 5:1–12) Han nämnde inget om äktenskap i det sammanhanget.

Motsäger Bibeln sig själv på den här punkten? Inte alls. Men vi måste undersöka hur äktenskapet hör ihop med Jehovas avsikter. Guds mening med äktenskapet var att båda parter skulle känna glädje, förtrolighet och trygghet. Men äktenskapet har också haft stor betydelse för att realisera Guds vilja på olika sätt. När det gällde Adam och Eva fick de den här uppmaningen av Gud: ”Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden.” (1 Moseboken 1:28) Det här förutsatte att de var två. De behövde varandra och kompletterade varandra på flera sätt.

När det handlade om Israel som Guds nation hade Gud särskilda avsikter med äktenskapet och familjen. Han ville att Israel skulle bli en folkrik nation för att få ett bättre skydd mot fiender. Och hans avsikt var att låta Messias framträda i Judas stam, och Messias skulle befria den trogna mänskligheten från synd och död. (1 Moseboken 49:10) Därför tyckte kvinnorna i Israel att det var en särskild förmån att gifta sig och få barn och såg det som en skam och stor sorg om det inte blev så.

Och hur är det i dag? Betyder Guds uppmaning till Adam och Eva att ”uppfylla jorden” i själva verket att alla kristna i vår tid måste gifta sig och skaffa barn? Nej. (Matteus 19:10–12) Gud behöver inte längre skydda släktlinjen som ledde fram till Messias eller skydda den nation där han skulle födas. Så hur ska de kristna ställa sig till frågan att gifta sig eller inte?

Båda livssituationerna är gåvor från Gud. Och som du vet, även om en gåva passar perfekt till en viss person, kanske den inte alls passar en annan. Äktenskapet är ett heligt förbund där man kan få uppleva kärlek och kamratskap, förutom att det är en stabil grund för familjen. Samtidigt säger Bibeln helt realistiskt att de som gifter sig i den här ofullkomliga världen kommer att få problem, eller ”vedermöda i köttet”. Jehova tycker inte att det finns någon orsak till skam eller sorg om man väljer att vara ogift. I stället säger Bibeln att det finns tydliga fördelar med att välja bort äktenskapet. (1 Korinthierna 7:28, 32–35)

Bibeln ger oss alltså en balanserad syn på båda civilstånden. Jehova, som är upphovet till äktenskapet och familjen, vill att alla som tjänar honom ska vara lyckliga och känna sig nöjda med livet, vare sig de är gifta eller inte.