Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Går det att vara ärlig i en korrumperad värld?

Går det att vara ärlig i en korrumperad värld?

”Vi önskar uppföra oss ärligt i allting.” (HEBRÉERNA 13:18)

TROTS att Djävulen utsätter oss för stark press och vi har vår egen synd och omvärlden att kämpa med, så går det att vara ärlig. Hur då? Genom att man håller sig nära Gud och tillämpar principerna i hans ord, Bibeln. Vi kan ta två exempel.

BIBLISK PRINCIP: ”Ta inte efter människors uppförande i världen omkring er.” (Romarna 12:2, New Jerusalem Bible)

”Bibeln har hjälpt mig att se fördelarna med ärlighet.” – GUILHERME.

Personlig erfarenhet: Guilherme är en framgångsrik affärsman i Brasilien. Han medger att det kan vara svårt att vara ärlig. ”I affärslivet kan det vara lätt att lägga sig till med oärliga metoder, kanske på grund av pressen att nå företagets uppsatta mål eller för att överleva i den hårda konkurrensen”, säger han. ”Många tycker att det är helt normalt att ge och ta mutor. Om man är entreprenör med  stort ekonomiskt ansvar är det svårt att vara ärlig.”

Men trots det har Guilherme lyckats vara ärlig. Han berättar: ”Även i affärssammanhang där många väljer att se mellan fingrarna kan man vara ärlig. Men man måste ha starka moraliska värderingar. Bibeln har hjälpt mig att se fördelarna med ärlighet. En ärlig person har rent samvete, inre frid och självaktning. En sådan person kan vara en positiv kraft för människor i sin omgivning.”

BIBLISK PRINCIP: ”Men de som vill bli rika, de råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär, som störtar människor i fördärv och undergång. Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont.” (1 Timoteus 6:9, 10, Svenska Folkbibeln)

”Tack vare att jag har följt Bibelns höga moralnormer har jag fått ett gott rykte.” – ANDRÉ.

Personlig erfarenhet: André äger ett företag som installerar säkerhetssystem. En av hans kunder är en stor fotbollsklubb. En gång efter en viktig match gick André till administrationen med en räkning för det utförda arbetet. På ekonomiavdelningen hade man fullt upp med att räkna pengar från biljettförsäljningen. Klockan var redan mycket, och den ekonomiansvarige skyndade sig för att hinna betala alla leverantörer, däribland André.

”På vägen hem märkte jag att jag hade fått för mycket pengar”, berättar André. ”Jag insåg att han nog aldrig skulle få reda på vem som hade fått för mycket. Men samtidigt visste jag att den stackarn skulle få ersätta det som fattades med pengar ur sin egen ficka. Jag bestämde mig för att gå tillbaka. En massa fotbollssupportrar blockerade vägen, och jag fick tränga mig fram för att kunna lämna tillbaka pengarna. Den ekonomiansvarige blev verkligen förvånad. Det här var första gången någon hade lämnat tillbaka pengar.”

”Den ansvarige blev mycket imponerad över min ärlighet”, fortsätter André. ”Flera år har gått sedan dess, och jag är den enda leverantör från den tiden som fortfarande anlitas av klubben. Tack vare att jag har följt Bibelns höga moralnormer har jag fått ett gott rykte, och det känns väldigt bra.”

Med Guds hjälp behöver vi inte bli korrupta. Men enskilda individers ansträngningar kommer ändå aldrig att kunna utrota korruptionen. De bakomliggande orsakerna är så komplexa och omfattande att vi människor aldrig kan komma till rätta med dem. Betyder det att en värld utan korruption bara är en dröm? Den sista artikeln i den här serien behandlar Bibelns hoppfulla svar på den frågan.