Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Visste du?

Visste du?

Flydde de kristna från Judeen innan Jerusalem förstördes år 70?

”När ni ... får se Jerusalem vara omringat av lägrade härar, vet då att dess ödeläggelse har närmat sig. Då bör de som är i Judeen fly till bergen, och de som är inne i staden bör dra ut.” (Lukas 21:20, 21) Jesus gav sina lärjungar de här anvisningarna eftersom Jerusalem skulle förstöras. Finns det något som tyder på att lärjungarna gjorde som Jesus sa?

Drygt 30 år efter Jesu död gick en romersk här som leddes av Cestius Gallus in i Palestina för att slå ner ett uppror. Det här bekräftas av Josephus, en judisk historieskrivare som levde vid den tiden. De romerska soldaterna omringade Jerusalem, och det verkade inte som att något kunde hindra dem från att inta staden. Plötsligt gav Gallus order om reträtt. Enligt kyrkohistorikern Eusebios tog de kristna i Judeen vara på tillfället och flydde till Pella, en stad bland bergen i Dekapolis.

Några år senare, år 70, kom romarna tillbaka och belägrade Jerusalem igen. Den här gången leddes styrkorna av härföraren Titus, och soldaterna avslutade det Gallus hade påbörjat och ödelade staden. Hundratusentals människor förlorade livet när de inte lyckades fly från Jerusalem.

Vilka var ”profetsönerna”?

När Bibeln berättar om profeterna Samuel, Elia och Elisa nämns också män som kallas profetsöner. Ett exempel är när Jehu hade utsetts till kung över Israel. Vid det tillfället skickade Elisa i väg ”en av profetsönerna” för att smörja honom. (2 Kungaboken 9:1–4)

Forskare menar att uttrycket ”profetsöner” inte ska tolkas som att de var söner till profeter. Det kan i stället syfta på männen i en profetskola eller på en sammanslutning av profeter. Enligt Journal of Biblical Literature var profetsönerna förmodligen personer som ”vigde sina liv åt att tjäna Jahve [Jehova] under en profet som var ... deras andlige far”. (2 Kungaboken 2:12) I berättelsen om när Jehu blir smord kallas Elisas sändebud faktiskt för ”profetens medhjälpare”. (2 Kungaboken 9:4)

Det verkar som att ”profetsönerna” levde enkelt. På Elisas tid lånade en grupp profetsöner en yxa för att bygga en bostad. (2 Kungaboken 6:1–5) En del av profetsönerna var också gifta, det kan man se av att det talas om en änka till en av profetsönerna. (2 Kungaboken 4:1) Trogna israeliter uppskattade tydligen profetsönerna, och Bibeln berättar om ett tillfälle då man gav dem livsmedel. (2 Kungaboken 4:38, 42)