Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Korruption – Hur vanligt är det?

Korruption – Hur vanligt är det?

”Vårt företag utför tjänster åt en kommunal myndighet. Vi får ofta vänta två, tre månader innan vi får betalt. Men för inte så länge sedan fick jag ett telefonsamtal från en tjänsteman. Han sa att han kunde snabba på utbetalningarna, förutsatt att vi gav honom pengar under bordet.” – JOHN. *

HAR du råkat ut för korruption någon gång? Även om det inte är som i exemplet här ovan, så har du nästan säkert fått känna på verkningarna av korruption.

I en årlig rapport * från 2011 utförd av Transparency International sägs det att ”av de 183 länder och områden som utvärderades fick en överväldigande majoritet under fem på en skala från 0 (mycket korrupt) till 10 (mycket låg korruption)”. Två år tidigare, 2009, visade rapporten att korruptionen är spridd i alla läger. ”Det är uppenbart att ingen del av världen är immun mot de förödande verkningarna av korruption.”

”Korruption är att utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egens eller annans vinning. Den skadar alla som för sitt liv, sitt uppehälle eller sin lycka är beroende av personer i maktställning.” (TRANSPARENCY INTERNATIONAL)

Ibland kan verkningarna av korruption bli katastrofala. I tidskriften Time sades det att ”korruption och nonchalans” bidrog till de höga dödssiffrorna i samband med den kraftiga  jordbävningen i Haiti 2010. Det sades också: ”Byggnader uppförs i stort sett utan att man konsulterar ingenjörer, och det är vanligt att oseriösa statliga byggnadsinspektörer blir mutade.”

Går det att komma till rätta med korruptionen världen över? Innan vi svarar på det ska vi ta upp varför korruptionen är så utbredd. Det ska vi se närmare på i nästa artikel.

^ § 2 Namnet är ändrat.

^ § 4 Rapporten kallas Corruption Perceptions Index och beskrivs som en ”rangordning av mer än 150 länder med utgångspunkt från hur de uppfattas av expertis och befolkning när det gäller grad av korruption”. (Transparency International Sverige)