Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 BIBELNS SYN

Rasism

Rasism

Vad är ursprunget till alla folkslag?

”Adam [gav] sin hustru namnet Eva, för hon skulle bli mor till alla levande.” (1 Moseboken 3:20)

VAD EXPERTERNA SÄGER

FN:s organisation för utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation (Unesco) konstaterar att ”alla människor tillhör ett enda släkte och har gemensam härstamning”. (Deklarationen om raser och rasfördomar från 1978)

VAD BIBELN SÄGER

Gud skapade två människor, Adam och Eva, och sa till dem: ”Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden och lägg den under er.” (1 Moseboken 1:28) På det sättet blev Adam och Eva hela mänsklighetens föräldrar. När en översvämning längre fram utraderade nästan hela jordens befolkning var det fyra par som överlevde – Noa, hans hustru och deras tre söner och sonhustrur. Bibeln visar att vi alla härstammar från Noas söner. (1 Moseboken 9:18, 19)

 Finns det någon överlägsen folkgrupp?

[Gud] har från en enda människa gjort varje nation av människor för att de skall bo på hela jordens yta.” (Apostlagärningarna 17:26)

VAD SOMLIGA HAR SAGT

Under 1900-talet var det många grupper som omfattade rasistiska ideologier. Nazisterna påstod till exempel att det fanns biologiska bevis för en överlägsen ras. Å andra sidan var författarna bakom Unescos deklaration, som citerades tidigare, övertygade om ”människosläktets grundläggande likheter och därmed alla människors och folkslags lika värde”.

VAD BIBELN SÄGER

Apostlagärningarna 10:34, 35 står det: ”Gud [är] inte ... partisk, utan han tar emot den som fruktar honom och som gör det som är rättfärdigt, vilken nation han än tillhör.” Därför kan ingen med rätta påstå att en folkgrupp är överlägsen någon annan.

Jesus satte normen för de kristna när han sa till sina lärjungar: ”Ni är alla bröder.” (Matteus 23:8) Han bad att hans efterföljare skulle ”vara fullkomligt förenade till ett”, inte splittrade eller segregerade. (Johannes 17:20–23, Svenska Folkbibeln; 1 Korinthierna 1:10)

Kommer det någonsin att bli ett slut på all rasism?

”Det skall ske i dagarnas slutskede att berget med Jehovas hus skall bli fast grundat ... och alla nationerna skall strömma till det.” (Jesaja 2:2)

VAD SOMLIGA TROR

Ständiga etniska motsättningar gör att människor i många länder ifrågasätter om det har gjorts några framsteg i kampen mot rasismen. Vissa drar slutsatsen att de aldrig kommer att få uppleva ett samhälle där alla behandlas lika oavsett hudfärg.

VAD BIBELN SÄGER

Gud kommer inte att tolerera etniskt hat hur länge som helst, tvärtom. Under hans kungarike kommer människor ”ur alla nationer och stammar och folk och språk” att tjäna honom i enhet och visa äkta kärlek till sin medmänniska. (Uppenbarelseboken 7:9) Guds kungarike är inte ett tillstånd i hjärtat. Det är en regering som kommer att införa fantastiska förändringar här på jorden. Då kommer människor att vara helt befriade från fördomar – precis som Gud hade tänkt från början. *

^ § 15 För mer information, se kapitel 3 i boken Vad lär Bibeln?, utgiven av Jehovas vittnen.