Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 HJÄLP FÖR FAMILJEN | UNGDOMAR

När andra ger dig råd

När andra ger dig råd

UTMANINGEN

”När man får en tillsägelse betyder det att någon tycker att man gjort något fel. Och jag känner ingen som skulle säga: ’Jag älskar att få höra att jag har gjort fel!’” – Amy, 17. *

En person som viftar bort kritik är som en pilot som vägrar att lyssna på direktiv från flygledartornet. Det kan sluta i katastrof.

Tycker du att det är svårt att ta emot kritik från dina föräldrar, lärare eller andra vuxna? I så fall kommer den här artikeln säkert att vara till hjälp.

BRA ATT KÄNNA TILL

Alla behöver få råd.

”Vi felar alla många gånger.” (Jakob 3:2)

”Att man behöver få råd när man gjort något dumt är egentligen inget att skämmas över.” Jessica.

Man är inte helt misslyckad bara för att man får råd.

”Den som Jehova * älskar tillrättavisar han, ja, som en far gör med en son som han håller av.” (Ordspråksboken 3:12)

”När jag får ett råd försöker jag tänka på hur svårt det måste ha varit att ge det och vilken kärlek som ligger bakom det.” – Tamara.

Tillrättavisning kan hjälpa dig att utvecklas.

”Lyssna till mina förmaningar och bli visa.” (Ordspråksboken 8:33, Bibel 2000)

”För att utvecklas behöver man råd. Det gör att du förstår hur andra ser på dig och hjälper dig att se sidor hos dig själv som du inte ens visste att du hade.” – Deanne.

 VAD DU KAN GÖRA

Försök tänka objektivt. När någon ger dig ett råd kanske du har en tendens att vända taggarna utåt. Men försök att lägga känslorna åt sidan. För att lyckas med det kan du göra ett tankeexperiment: Byt roll och föreställ dig att det är du som ger samma råd åt någon annan – kanske ett yngre syskon. Kan du nu se någon poäng med rådet? Kasta om rollerna igen. Ser du fortfarande poängen? (Biblisk princip: Predikaren 7:9)

”Ibland blir man så upprörd över kritik att man glömmer bort att personen som ger rådet vill ens bästa, inte att man ska bli sårad.” – Theresa.

Var ödmjuk. Låt inte stolthet hindra dig från att lyssna på råd. Men bli å andra sidan inte helt knäckt bara för att du har något du behöver arbeta på. Ödmjukhet kommer att hjälpa dig att undvika båda ytterligheterna. Kom ihåg: De råd som känns jobbigast att få kanske är de du behöver mest. Om du av någon anledning slår bort ett sådant råd, går du miste om en möjlighet att utvecklas som person. (Biblisk princip: Ordspråksboken 16:18)

De råd som känns jobbigast att få kanske är de du behöver mest.

”Att ta emot råd ingår i själva mognadsprocessen. Om man inte lär sig att lyssna på råd och tillämpa dem, får det negativa konsekvenser i längden.” – Lena.

Var tacksam. Även om det kan kännas tufft att få råd eller kritik, så försök att tacka personen som uppmärksammat dig på något. Säkert har han eller hon ditt bästa för ögonen och vill att det ska gå bra för dig. (Biblisk princip: Psalm 141:5)

”Det är aldrig fel att säga ’tack’, i synnerhet inte om rådet behövdes. Och även om det inte gjorde det, är det en snygg gest att tacka den som ansträngde sig och ville hjälpa dig.” – Carla.

^ § 4 En del namn har ändrats.

^ § 11 Jehova är Bibelns namn på Gud.