Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

En värld utan fördomar – när?

En värld utan fördomar – när?

”JAG har en dröm.” För femtio år sedan, den 28 augusti 1963, uttalade den amerikanske medborgarrättsledaren Martin Luther King dessa ord i sitt mest berömda tal. Med denna återkommande fras uttryckte King sin dröm eller förhoppning om att alla människor en dag ska få uppleva en värld utan rasfördomar. Även om hans ord riktades till en åhörarskara i USA, har människor över hela världen gjort hans dröm till sin.

Martin Luther King håller sitt historiska tal.

Tre månader efter Kings tal, den 20 november 1963, antog över 100 länder FN:s deklaration om avskaffande av alla former av rasdiskriminering. Under de följande årtiondena antogs fler internationella resolutioner. Vad har resultatet blivit av alla dessa behjärtansvärda ansträngningar?

Den 21 mars 2012 sa FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon: ”Vi har en mängd värdefulla fördrag och verktyg – och även en omfattande global agenda – för att förebygga och utrota rasism, diskriminering, främlingsfientlighet och liknande intolerans. Trots det fortsätter rasismen att orsaka lidande för miljoner människor världen över.”

Även i länder där vissa framsteg har gjorts för att bekämpa rasism och andra fördomar kvarstår frågan: Har man verkligen lyckats utplåna hatiska känslor på djupet, eller har man bara hindrat dem från att komma till uttryck? Vissa menar att sådana förbättringar endast förebygger diskriminering men kanske inte kan göra någonting åt fördomar. Varför det? Därför att diskriminering är en handling som kan ses och göras straffbar, medan fördomar är kopplade till människors innersta tankar och känslor, som inte är så lätta att kontrollera.

Om man ska lyckas utplåna fördomar räcker det alltså inte bara att förhindra diskriminering. Man måste också förändra människors sätt att tänka och känna när det gäller andra folkgrupper. Är det verkligen möjligt? I så fall hur? Låt oss se på några exempel ur verkliga livet som visar både att det går att göra en förändring och att det finns något som kan hjälpa människor att göra det.

BIBELN HJÄLPTE DEM ÖVERVINNA FÖRDOMAR

”Jag känner mig befriad från fördomarnas järngrepp.” – Linda.

Linda: Jag föddes i Sydafrika. Jag såg alla sydafrikaner som inte var vita som underlägsna, outbildade och opålitliga och tänkte att de på sin höjd dög som tjänare åt de vita. Jag satt fast i fördomar utan att själv inse det. Min inställning ändrades när jag började studera Bibeln. Jag fick lära mig att ”Gud inte är partisk” och att hjärtat är viktigare än hudfärgen och språket vi talar. (Apostlagärningarna 10:34, 35; Ordspråksboken 17:3) Filipperna 2:3 hjälpte mig att inse att om jag slutade betrakta andra som underlägsna mig skulle jag kunna komma över mina fördomar. Genom att leva efter sådana här bibliska principer har jag fått hjälp att bry mig om andra oavsett hudfärg. Nu känner jag mig befriad från det järngrepp som fördomarna höll mig i.

”Jag förstod hur Gud ser på människor.” – Michael.

Michael: Jag växte upp i ett område där de flesta var vita australier, och jag utvecklade mycket starka fördomar mot asiater, speciellt kineser.  När jag åkte bil och såg någon med asiatiskt utseende vevade jag ner rutan och ropade: ”Åk hem, guling!”, eller andra nedsättande saker. Senare, när jag började studera Bibeln, förstod jag hur Gud ser på människor. Han älskar dem oavsett var de kommer ifrån eller hur de ser ut. Den här insikten rörde mig, och mitt hat vändes till kärlek. Det är fantastiskt att få uppleva en sådan dramatisk förändring. Nu tycker jag verkligen om att vara tillsammans med människor från olika länder och bakgrunder. Det har vidgat mina vyer och gjort mig gladare.

”Jag justerade mitt tänkesätt och försonades.” – Sandra.

Sandra: Min mamma kom från Umunede i delstaten Delta i Nigeria. Men min pappas släkt kom från delstaten Edo och talade esan. På grund av dessa skillnader utsattes mamma för fördomar från pappas släkt ända till sin död. Så jag svor att aldrig ha något att göra med någon som talar esan och att jag aldrig skulle gifta mig med någon från Edo. Men när jag började studera Bibeln fick jag hjälp att se saker ur ett annat perspektiv. Om Bibeln säger att Gud inte är partisk och att han tar emot alla som fruktar honom, vad har jag då för rätt att hata människor bara för att de tillhör en viss stam eller talar ett visst språk? Jag justerade mitt tänkesätt och försonades med pappas släkt. Att tillämpa Bibelns principer har gjort mig lycklig och gett mig ett inre lugn. Det har också hjälpt mig att komma överens med andra oavsett deras bakgrund, hudfärg, språk eller nationalitet. Och gissa vem jag är gift med? En man från Edo som talar esan!

Varför har Bibeln kunnat hjälpa Linda, Michael, Sandra och många andra att övervinna fördomar och djupt rotat hat? Därför att Bibeln är Guds ord. Den har kraft att förändra en persons sätt att tänka och känna för andra. Dessutom visar Bibeln vad mer som behövs för att ta bort alla fördomar.

 GUDS KUNGARIKE SKA GÖRA SLUT PÅ ALLA FÖRDOMAR

Medan Bibelns kunskap kan hjälpa till att kontrollera och utrota fördomar, finns det två andra faktorer man måste komma till rätta med innan de kan försvinna fullständigt. För det första är det synden och den mänskliga ofullkomligheten. Bibeln säger: ”Det finns ju ingen människa som inte syndar.” (1 Kungaboken 8:46) Så hur mycket vi än anstränger oss har vi alla samma inre kamp som aposteln Paulus, som skrev: ”När jag gärna vill göra det rätta, då finns det onda hos mig.” (Romarna 7:21) Så då och då kommer ”onda tankar” upp i vårt ofullkomliga hjärta som kan leda till fördomar. (Markus 7:21, Svenska Folkbibeln)

För det andra har vi inflytandet från Satan Djävulen. Bibeln beskriver honom som en ”människomördare” och säger att han ”vilseleder hela den bebodda jorden”. (Johannes 8:44; Uppenbarelseboken 12:9) Det förklarar varför fördomarna är så utbredda och varför mänskligheten verkar stå maktlös inför trångsynthet, diskriminering, folkmord och andra former av etnisk, religiös och social intolerans.

Innan världen kan bli fullständigt fri från fördomar måste därför både den mänskliga synden, ofullkomligheten och Satans inflytande tas bort. Bibeln visar att Guds kungarike kommer att göra just det.

Jesus lärde sina efterföljare att be så här till Gud: ”Låt ditt kungarike komma. Låt din vilja ske, så som i himlen så också på jorden.” (Matteus 6:10) Det är genom Guds kungarike alla orättvisor – även alla former av intolerans och fördomar – kommer att tas bort.

När Guds kungarike tar kontroll över jorden, kommer Satan att bindas och bli fullständigt maktlös så att han inte mer kan ”vilseleda nationerna”. (Uppenbarelseboken 20:2, 3) Då kommer det att bli ”en ny jord”, dvs. ett nytt mänskligt samhälle, ”där rättfärdighet skall bo”. * (2 Petrus 3:13)

Människorna i det här nya samhället kommer att uppnå fullkomlighet och bli fria från synd. (Romarna 8:21) ”De skall inte göra skada eller vålla fördärv.” Varför? Därför att ”jorden skall vara full av kunskapen om Jehova”. (Jesaja 11:9) Då kommer hela mänskligheten att lära sig Jehova Guds normer och efterlikna hans underbara personlighet. Det här kommer att betyda det definitiva slutet på alla fördomar, för ”det finns ... ingen partiskhet hos Gud”. (Romarna 2:11)

^ § 17 Mer information om Guds kungarike och vad det snart kommer att göra finns i kapitel 3, 8 och 9 i boken Vad lär Bibeln?, utgiven av Jehovas vittnen.