Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 INTERVJU | FRÉDÉRIC DUMOULIN

”Jag är övertygad om att det finns en skapare”

”Jag är övertygad om att det finns en skapare”

I mer än tio år har Frédéric Dumoulin arbetat med läkemedelsforskning vid Gents universitet i Belgien. En gång i tiden var han ateist, men längre fram blev han övertygad om att Gud har skapat livet. Nu är han ett Jehovas vittne. Vakna! fick en pratstund med Frédéric om hans forskning och hans tro.

Hur var ditt förhållande till religion som liten?

Mamma var katolik, men när jag läste om korstågen och inkvisitionen kände jag en avsmak för kristenheten och ville inte ha något med den att göra. Jag läste också om icke-kristna religioner och märkte att de inte var ett dugg bättre. När jag var 14 drog jag slutsatsen att allt elände som religionen ställt till med visar att det inte finns någon Gud. Det jag lärde mig om evolutionsteorin i skolan fick mig att utgå från att livet uppstått genom naturliga processer.

Vad gjorde dig nyfiken på vetenskap?

När jag var sju fick jag ett mikroskop, och det blev min favoritleksak. Jag använde det för att undersöka många saker, bland annat fascinerande fjärilar och andra insekter.

Vad gjorde dig intresserad av livets uppkomst?

När jag var 22 år träffade jag en forskare som var ett Jehovas vittne. Hon trodde att Gud har skapat livet. Det tyckte jag lät märkligt, och jag trodde att det skulle vara lätt att visa att hennes tro var rent nonsens. Men till min förvåning hade hon logiska svar på mina frågor. Det gjorde mig nyfiken på människor med gudstro.

Några månader senare träffade jag ett annat vittne som var väl insatt i medicinska frågor. När han erbjöd sig att förklara vad han trodde på ville jag gärna höra vad han hade att säga, eftersom jag undrade hur någon kunde tro på Gud. Jag tänkte att jag kunde rädda honom från hans villfarelse.

Lyckades du övertyga honom om att han hade fel?

Nej, det gick inte. Jag började undersöka olika teorier om  livets uppkomst. Jag blev förvånad över att vissa framstående vetenskapsmän sagt att till och med den enklaste levande cellen är så avancerad att den inte kan ha uppstått på jorden. En del menar att de här cellerna kom från yttre rymden. Det råder stor oenighet om hur livet uppstod.

Finns det något de är överens om?

Konstigt nog är många vetenskapsmän överens om att livet på något sätt uppstod från livlös materia genom naturliga processer. Jag började fråga mig: ”Om de inte vet hur livet kom till utan en skapare, hur kan de då så säkert säga att han inte finns?” Det var då jag började undersöka vad Bibeln säger om livets uppkomst.

Vilka slutsatser drog du då?

Ju mer jag studerade Bibeln, desto mer övertygad blev jag om att den är sann. Det var till exempel inte så länge sedan som vetenskapsmän såg bevis för att universum haft en början. Men i Bibelns första vers, som skrevs för omkring 3 500 år sedan, sägs det: ”I begynnelsen skapade Gud himlen och jorden.” * Jag märkte också att varje gång Bibeln berör ett vetenskapligt ämne är den korrekt.

Varje gång Bibeln berör ett vetenskapligt ämne är den korrekt.

Var det svårt att kombinera dina vetenskapliga kunskaper med en gudstro?

Nej. När jag började tro på Gud hade jag läst farmaceutisk biovetenskap på universitet i tre år. Och det är fortfarande så att ju mer jag lär mig om hur levande organismer är uppbyggda, desto mer övertygad blir jag om att det finns en skapare.

Kan du ge oss ett exempel?

Ja, det kan jag. Jag har forskat kring effekterna av mediciner och toxiner på levande varelser. En konstruktion som har gjort stort intryck på mig är den barriär som finns mellan blodkärlen i hjärnan och hjärnvävnaden och som skyddar hjärncellerna från farliga substanser och bakterier.

Vad är så speciellt med den?

För mer än hundra år sedan upptäckte forskare att många substanser i blodet inte når fram till hjärnan och ryggmärgen, även om de når alla andra organ. Det här är fascinerande eftersom det faktiskt finns ett imponerande nätverk av små kapillärer som tar blodet till alla hjärnceller. Blodet ger hjärncellerna näring och syresätter dem samtidigt som avfall transporteras bort. Men hur kommer det sig att inte alla substanser i blodet överförs till hjärncellerna? I många år var det ett mysterium.

Hur fungerar barriären?

Våra mikroskopiska blodkärl är inte som plaströr som helt skiljer det som är inuti från det som är utanför. Väggarna i kärlen är uppbyggda av celler. De här cellerna tillåter att substanser och mikroorganismer passerar genom och mellan dem. Men cellerna i hjärnans blodkärl skiljer sig från de övriga, eftersom de sitter så tätt ihop. De här cellerna och de täta fogarna mellan dem, så kallade tight junctions, är fantastiska. En omfattande uppsättning komplexa mekanismer ser till att vissa ämnen – som syre, koldioxid och glukos – kan passera mellan blodkärlen och hjärnvävnaden på ett reglerat sätt. Men andra sammansatta ämnen, proteiner och celler stoppas. Så blod-hjärnbarriären skapar fysiska, kemiska och elektriska barriärer på molekylärnivå. En sådan magnifik formgivning kan inte bara ha uppstått av sig själv.