Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

INTERVJU | YAN-DER HSUUW

En embryolog berättar om sin tro

En embryolog berättar om sin tro

PROFESSOR Yan-Der Hsuuw leder forskningen om det mänskliga embryot vid National Pingtung University of Science and Technology i Taiwan. Tidigare trodde han på evolutionen, men hans forskning fick honom att ändra uppfattning. Han berättar för Vakna! om varför han gjorde det.

Berätta lite om din bakgrund.

Jag föddes 1966 i Taiwan. Mina föräldrars religion var en blandning av taoism och buddhism. Vi ägnade oss åt förfädersdyrkan och tillbad bilder, men vi föreställde oss aldrig Gud som en person eller som vår skapare.

Varför valde du att studera biologi?

När jag var liten tyckte jag om djur, och jag ville lära mig att minska lidandet för både djur och människor. Jag började läsa veterinärmedicin, men så småningom bytte jag till embryologi. Jag hoppades att jag på det sättet skulle få mer kunskap om livets ursprung.

Då trodde du på evolutionen. Vill du berätta varför?

På universitetet lärde man ut evolutionsläran och menade att det fanns bevis för den. Och jag trodde att det stämde.

Varför började du undersöka Bibeln?

Det fanns två skäl. För det första undrade jag vilken gud som var störst av alla gudar som folk tror på. Och för det andra visste jag att många hade respekt för Bibeln, så jag ville lära mig mer om den.

År 1992 började jag studera vid det katolska universitetet i Leuven i Belgien. Där besökte jag en katolsk kyrka och bad prästen hjälpa mig att förstå Bibeln, men han sa nej.

Fick du svar på dina frågor någon annanstans?

Min forskning gjorde att jag blev kvar i Belgien ett tag, och två år senare träffade jag en polska som hette Ruth. Hon var ett Jehovas vittne, och hon hade lärt sig kinesiska för att hjälpa studenter att lära känna Gud. Jag hade bett till Gud om att komma närmare honom, så jag blev verkligen glad över att träffa henne.

Ruth fick mig att förstå att Bibeln stämmer överens med vetenskapen, även om den naturligtvis inte är en renodlad faktabok. Bibelskribenten David sa till exempel till Gud: ”Dina ögon såg mig då jag var ett embryo, i din bok var alla dess delar uppskrivna, med avseende på de dagar då de formades och det ännu inte fanns en enda av dem.” (Psalm 139:16) David uttryckte sig poetiskt, men i grund och botten hade han rätt. Det finns instruktioner för hur alla kroppsdelar ska utvecklas innan de ens har bildats. Jag blev med tiden övertygad om att Bibeln är från Gud eftersom den är så korrekt. Jag förstod också att Jehova är den sanne Guden. 1

Vad övertygade dig om att det finns en skapare?

Forskning handlar om att söka efter kunskap med ett öppet sinne, inte om att få sina egna åsikter bekräftade. Min forskning på embryots utveckling fick mig att dra slutsatsen att det måste finnas en skapare. Vi skulle kunna göra en jämförelse. Ingenjörer utformar löpande band för att montera ihop produkter med rätt delar, i rätt ordning och på rätt sätt. Det påminner lite om processen när ett embryo utvecklas, men den processen är förstås oändligt mycket mer komplicerad.

Allt börjar med en befruktad cell, eller hur?

Ja. Den mikroskopiska cellen börjar sedan dela sig. Under en fas fördubblas antalet celler var 12:e till 24:e timme, och i början av den processen bildas så kallade stamceller. 2 Stamceller kan ge upphov till blodceller, benceller, nervceller och så vidare. De kan i princip ge upphov till alla de 200 celltyper en människa har i kroppen.

Min forskning på embryots utveckling fick mig att dra slutsatsen att det måste finnas en skapare.

Rätt slags cell måste produceras i rätt ordning och på rätt plats. Cellerna bildar sedan vävnader, och de i sin tur bildar organ och kroppsdelar. Vilken ingenjör skulle ens drömma om att göra ritningar för sådana processer? Men i embryot finns allt det här nerskrivet i DNA:t. När jag tänker på hur fantastiskt utformat livet är, kan jag inte dra någon annan slutsats än att Gud står bakom det.

Varför blev du ett Jehovas vittne?

Jag kan svara på det med ett ord: kärlek. Jesus sa: ”Av detta skall alla veta att ni är mina lärjungar: om ni har kärlek inbördes.” (Johannes 13:35) Den kärleken är fördomsfri, och den påverkas inte av nationalitet, kultur eller hudfärg. Jag har både sett och känt den kärleken hos vittnena.

^ 2. På grund av sitt samvete arbetar professor Yan-Der Hsuuw inte med stamceller från mänskliga embryon.