Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

INTERVJU | FAN YU

En systemarkitekt berättar om sin tro

En systemarkitekt berättar om sin tro

DOKTOR FAN YU började sin karriär vid China Institute of Atomic Energy i närheten av Beijing. Han arbetade som matematiker och var vid den tiden ateist. Han trodde på evolutionsläran, men nu tror han att Gud har skapat allt liv. Vakna! bad honom berätta lite om sin tro.

Berätta lite om din bakgrund.

Jag föddes 1959 i staden Fuzhou i Jiangxiprovinsen i Kina. Kulturrevolutionen i Kina började när jag var åtta. Och pappa som var civilingenjör beordrades att arbeta vid ett järnvägsbygge långt ute i ingenstans. Under flera år kunde han bara besöka oss en gång om året. Jag bodde med mamma, som var grundskollärare, och vi bodde i skolan där hon arbetade. År 1970 blev vi tvungna att flytta till Liufang i Linchuandistriktet. Det var en fattig by långt ute på landet där det var ont om mat.

Var din familj troende?

Min pappa var varken intresserad av religion eller politik, men mamma var buddhist. I skolan lärde de ut att livet kom till genom naturliga processer, och jag trodde på vad jag fick lära mig.

Vad fick dig att bli intresserad av matematik?

Jag lockades av att matematiken inbegriper att man försöker förklara verkligheten med hjälp av logik. Revolutionens ledare, Mao Zedong, dog 1976, och jag började studera på universitetet strax därefter. Jag valde matematik som huvudämne. Efter min masterexamen började jag jobba med matematisk forskning som skulle ligga till grund för konstruktionen av kärnreaktorer.

Vad var ditt första intryck av Bibeln?

Jag flyttade till USA 1987 och påbörjade mina doktorandstudier vid Texas A&M University. Jag visste att många amerikaner trodde på Gud och läste Bibeln. Och jag hade hört att den ger bra vägledning i livet, så jag bestämde mig för att läsa den.

Det Bibeln lärde verkade bra och användbart. Men jag tyckte att vissa delar var för svåra att förstå, och jag slutade läsa den efter ett tag.

När väcktes ditt intresse för Bibeln till liv igen?

Tanken på en skapare var helt främmande, så jag bestämde mig för att göra egna efterforskningar.

Det var när jag fick besök av ett Jehovas vittne 1990. Hon visade mig Bibelns löfte om en bättre framtid och ordnade så att ett gift par kom och hjälpte mig att förstå Bibeln. Min fru, Liping, hade varit fysiklärare i Kina och var också ateist. Så småningom började hon också studera Bibeln. Vi lärde oss vad den säger om hur livet fick sin början. Tanken på en skapare var helt främmande, så jag bestämde mig för att göra egna efterforskningar kring livets uppkomst.

Hur gjorde du det?

Som matematiker har jag fått lära mig att räkna ut sannolikheten för att olika händelser ska inträffa. För att liv ska kunna uppstå spontant krävs proteiner. Så jag försökte beräkna hur troligt det är att ett protein skulle ha uppstått helt spontant. Proteiner är bland de mest komplexa molekyler som finns, och levande celler kan innehålla tusentals olika sorters proteiner som interagerar på väldigt specifika sätt. Jag kom fram till samma slutsats som många andra: sannolikheten för att ett protein ska uppstå spontant är så liten att det är så gott som omöjligt. Jag har inte funnit någonting inom evolutionsläran som ger tillfredsställande svar på hur de här komplexa molekylerna, och än mindre de livsformer de ingår i, skulle ha kommit till av sig själva. Jag tyckte att alla fakta pekade på en skapare.

Vad övertygade dig om att Bibeln kommer från Gud?

Jag fortsatte att studera med Jehovas vittnen och upptäckte att Bibeln innehåller många detaljerade profetior som har gått i uppfyllelse. Dessutom började jag tillämpa Bibelns råd och märkte snart att de verkligen fungerade. Med tiden insåg jag att Bibeln verkligen är Guds ord. Hur skulle bibelskribenterna, som levde för tusentals år sedan, annars kunnat skriva något som är så klokt och användbart även i dag?

Finns det något mer som övertygar dig om att det finns en skapare?

Jag kan inte undgå att tro på en skapare med tanke på hur invecklad världen är. Just nu jobbar jag med att utveckla mjukvara för datorer, och jag fascineras ofta av hur vår hjärna överträffar datorprogram. Hjärnans förmåga att uppfatta tal är helt otrolig. De flesta av oss kan utan problem förstå vad någon säger även om personen samtidigt skrattar, hostar, stammar, bryter på andra språk eller använder ofullständiga meningar. Hjärnan kan även hantera bakgrundsljud, ekon och röster som förvrängs över telefon. Det kanske inte verkar så anmärkningsvärt, men som systemarkitekt förstår jag hur komplicerat det här är. Även den mest avancerade programvaran för taligenkänning är ljusår ifrån vår hjärnas nivå.

Till skillnad från avancerade datorer kan vår hjärna uppfatta känslor, känna igen dialekter och identifiera personer utifrån hur deras röst låter. Det finns många som undersöker hur datorprogram skulle kunna imitera hjärnans förmåga att känna igen tal, och jag är övertygad om att de i själva verket studerar Guds skaparverk då.