Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Ett liv utan lidande – ett säkert löfte

Ett liv utan lidande – ett säkert löfte

”Han [Gud] skall torka varje tår från deras ögon, och döden skall inte finnas mer; inte heller skall sorg eller skrik eller smärta finnas mer. Det som en gång var är borta.” (Uppenbarelseboken 21:4)

KAN man lita på det här rörande löftet? Tänk på en av de första varningar människan fick. Gud sade till Adam att om han var olydig skulle han ”ovillkorligen dö”. (1 Moseboken 2:17) Och Adam dog, precis som Gud hade sagt. Att han gjorde det och att människor fått ärva synd och död från honom visar att man kan lita på det Gud säger. Varför skulle vi då tvivla på Guds löfte att han kommer att skapa fullkomliga förhållanden på jorden igen?

Tänk också på Guds egenskaper, som togs upp i förra artikeln. Vår önskan att få slut på lidandet är en återspegling av Guds medlidande, kärlek och rättvisa. Dessutom visar händelserna och attityderna i världen i dag att den tid då Gud ska ingripa närmar sig snabbt. (Se rutan  ”När skall dessa ting inträffa?”)

Varför är Jehova Gud den ende som kan göra slut på människors lidande? Låt oss se närmare på hur han med hjälp av sin Son, Jesus, har förmågan att ta bort de grundläggande orsakerna till lidandet och hur han redan har gjort anordningar för det.

Personligt val.

Vår förfader Adam gjorde ett val som fick svåra konsekvenser för alla hans avkomlingar. Aposteln Paulus skrev: ”Hela skapelsen fortsätter att sucka tillsammans och lida smärta tillsammans.” (Romarna 8:22) Guds lösning är fullkomligt rättvis och barmhärtig och underbar i all sin enkelhet. Romarna 6:23 förklarar: ”Den lön synden betalar ut är död, men den gåva Gud ger är evigt liv genom Kristus Jesus, vår Herre.”

Den fullkomliga människan Jesus levde ett syndfritt liv. Hans död på en tortyrpåle gjorde det möjligt att befria mänskligheten från syndens och dödens förbannelse. Vi har därför möjlighet att få leva för evigt i en värld där våra syndfulla anlag att göra oförståndiga val kommer att vara borta. Människor som uppsåtligt tillfogar andra lidande kommer också att vara borta, för ”de som gör det onda skall utrotas”. (Psalm 37:9)

Tillfälligheter och ofullkomlighet.

Den kung som Gud har tillsatt, Jesus Kristus, har förmågan att kontrollera jordens naturkrafter. När Jesus och hans apostlar var ute i en fiskebåt blev det plötsligt ”ett mycket våldsamt stormväder, och vågorna slog oavbrutet in i båten, så att båten var nära att bli fylld”. När apostlarna bad Jesus om hjälp ”reste han sig upp och talade strängt till vinden och sade till sjön: ’Tig! Var tyst!’ Och vinden lade sig, och det blev alldeles vindstilla.” Apostlarna blev helt förbluffade. ”Till och med vinden och sjön lyder honom”, sade de. (Markus 4:37–41)

Under Jesu styre kommer människor att ”bo i trygghet och inte behöva frukta olyckans skräck”. (Ordspråksboken 1:33) Detta inbegriper olyckor i samband med naturkatastrofer. Dessutom kommer människor inte längre att missköta jorden, använda osäkra byggmetoder eller ignorera naturkrafterna. Ingen kommer längre att råka illa ut på grund av den mänskliga faktorn eller därför att han eller hon är på fel plats vid fel tid.

När Jesus var på jorden berättade han om en annan aspekt på sitt styre som kan undanröja det lidande som oförutsedda händelser nu kan orsaka. ”Jag är uppståndelsen och livet”, sade han. (Johannes 11:25) Ja, Jesus har både förmågan och viljan att återuppväcka miljoner människor som har dött i naturkatastrofer. Är det ett tomt löfte? Tvärtom! Genom att Jesus uppväckte människor medan han var här på jorden visade han att vi verkligen kan lita på hans ord. Tre av dessa underverk finns beskrivna i Bibeln. (Markus 5:38–43; Lukas 7:11–15; Johannes 11:38–44)

”Den här världens härskare.”

Jesus Kristus har blivit förordnad av Gud att ”göra den till intet som har medel att förorsaka död, det är Djävulen”. (Hebréerna 2:14) Jesus slog fast: ”Nu sker ett dömande av den här världen; nu skall den här världens härskare kastas ut.” (Johannes 12:31) Jesus kommer att ”göra slut på Djävulens gärningar” genom att hindra honom från att påverka det som händer på jorden. (1 Johannes 3:8) Tänk vad annorlunda samhället kommer att bli när den girighet, korruption och själviskhet som Djävulen främjar är borta!