Ordspråksboken 1:1–33

1  Ordspråk av Salomo,+ Davids son,+ Israels kung.+   Dessa ordspråk ger vishet+ och vägledning,så att man förstår visdomsord,   de ger vägledning+ som föder insikt,rättfärdighet,+ gott omdöme*+ och god moral.*   Den som är oerfaren får klokhet,+den som är ung får kunskap och tankeförmåga.+   Vis är den som lyssnar och lär sig mer,+förståndig är den som söker goda råd.*+   Han kan förstå ordspråk och liknelser,*de visas ord och gåtor.+   Respekt* för Jehova är grunden till kunskap.+ Bara en dåre föraktar vishet och tillrättavisning.+   Min son, lyssna på din fars förmaningar,+se inte ner på din mors undervisning.*+   Då blir de som en vacker krans på ditt huvud,+som en fin kedja kring din hals.+ 10  Min son, ge inte efter när syndarna försöker locka dig.+ 11  De kanske säger: ”Följ med oss. Vi lägger oss i bakhåll och dödar,vi gömmer oss och överfaller oskyldiga för nöjes skull. 12  Vi slukar dem levande, precis som graven,*vi sväljer dem hela, som jordens djup. 13  Vi stjäl allt värdefullt de har,vi fyller våra hus med byte. 14  Följ med oss,vi delar lika på allt vi kommer över.”* 15  Min son, följ inte med dem,gå inte i deras fotspår,+ 16  för de skyndar fram på ondskans väg,de längtar efter att få se blodet flyta.+ 17  Ingen sätter väl upp ett fångstnät inför ögonen på fåglarna. 18  Därför lägger de sig i bakhåll för att döda,de lägger sig på lur för att ta andras liv. 19  Så handlar den som girigt roffar åt sig,hans vinst kommer att kosta honom livet.+ 20  Den sanna visheten+ ropar på gatan,+den gör sin röst hörd på torgen.+ 21  I gatukorsningarnas vimmel hörs den. Vid ingången till stadsportarna säger den:+ 22  ”Hur länge ska ni oerfarna älska er okunnighet?* Hur länge ska ni hånfulla frossa i att håna? Och hur länge ska ni oförståndiga hata kunskap?+ 23  Lyssna på min tillrättavisning.*+ Då blir jag en positiv kraft i ert liv,*och ni ska lära känna mina ord.+ 24  Jag ropade, men ni vägrade lyssna,jag räckte ut min hand, men ingen reagerade.+ 25  Ni struntade i mina råd,ni förkastade min tillrättavisning. 26  Därför ska jag skratta när olyckan drabbar er,jag ska hånle när er skräck blir verklighet,+ 27  när det ni fruktar slår till som ett oväder,när olyckan sveper in som en stormvindoch problem och svårigheter kommer över er. 28  Då ska de ropa på mig, men jag ska inte svara,de ska söka mig, men de ska inte finna mig,+ 29  eftersom de hatade kunskap+och vägrade respektera Jehova.+ 30  De tog inte emot mina råd,de föraktade min tillrättavisning. 31  Därför ska de få ta konsekvenserna* av sina handlingar,+de ska få äta upp sina onda planer. 32  För de oerfarnas upproriskhet leder till undergång,och de oförståndigas självsäkerhet blir deras död. 33  Men den som lyssnar till mig kan känna sig trygg+och behöver inte frukta något ont.”+

Fotnoter

Eller ”det som är rätt”.
Eller ”rättvisa”.
Eller ”god vägledning”.
Eller ”gåtfullt tal”.
Eller ”Fruktan”.
Eller ”lag”.
Eller ”Sheol”, dvs. den bildliga plats dit människor kommer när de dör. Se Ordförklaringar.
Eller ”har gemensam kassa”.
Eller ”oerfarenhet”.
Eller ”Då ska jag ge er min ande”, syftar möjligen på vishet som ges genom Guds ande.
Eller ”Vänd om när jag tillrättavisar er”.
Ordagrant ”äta frukten”.

Studienoter

Media