Duhovi umrlih — mogu li ti pomoći ili ti naškoditi? Da li stvarno postoje?

Šta Biblija kaže o mrtvima? Da li vam mogu pomoći ili nauditi?

Uvod

Milioni veruju da kada čovek umre odlazi u duhovno područje, odakle može da posmatra ljude na zemlji i utiče na njih. Da li je to verovanje tačno?

Duhovi nisu živeli i umrli na Zemlji

Reči koje je Bog uputio prvom čoveku Adamu pomažu nam da razumemo stanje mrtvih.

Milioni duhovnih stvorenja

U snu koji je imao pod Božjim nadahnućem, prorok Danilo je video na stotine miliona duhovnih stvorenja.

Pobuna u duhovnom području

Neki anđeli su postali zli, što je imalo teške posledice po čovečanstvo.

Demoni su ubice!

Biblijski izveštaji i savremena iskustva pokazuju da su okrutni i opasni.

Demoni lažno tvrde da umrli žive

Demoni su uspeli da zavedu veliki deo čovečanstva, ali Biblija razotkriva njihove prevare.

Demoni podstiču pobunu protiv Boga

Da bi uspeli u tome, oni lukavo igraju na emocije.

Služiti Jehovi a ne Satani

Čime ćeš pokazati da si napravio ispravan izbor?

Divna budućnost

Satana i demoni neće još dugo zavoditi ljude. Jehova će blagosloviti čovečanstvo.

Rajska Zemlja

Kakvi će uslovi vladati na zemlji kada Jehova ispravi svu štetu koju je Satana učinio?