Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Demoni su ubice!

Demoni su ubice!

Satana i demoni uvek su bili okrutni i vrlo opasni. U davna vremena Satana je pobio stada i sluge vernog Joba. Zatim je pobio desetero Jobove dece navodeći „vetar veliki“ koji je uništio kuću gde su ona bila. Nakon toga, Satana je udario Joba „zlim prištem od pete do temena“ (Job 1:7-19; 2:7).

U Isusovo vreme demoni su učinili neke ljude nemim i slepim (Matej 9:32, 33; 12:22). Oni su mučili jednog čoveka i navodili ga da se reže kamenjem (Marko 5:5). Takođe su prouzrokovali da dečak viče, bacili su ga na tlo i ’grčili ga‘ (Luka 9:42St).

Demoni su u prošlosti činili neke ljude bolesnim, a druge su bacali u grčeve

Danas su Satana i demoni ubojitiji nego ikad. U stvari,  njihova zla aktivnost se povećala otkako su zbačeni s neba. Izveštaji širom sveta svedoče o njihovoj okrutnosti. Oni nekim ljudima nanose nevolju putem bolesti. Druge muče noću, lišavajući ih sna ili im prouzrokujući užasne snove. Druge zlostavljaju seksualno. A daljnje dovode do ludila, ubistva ili samoubistva.

Demoni danas navode neke ljude da budu nasilni; druge muče noću, prouzrokujući im užasne snove

Lintina, koja živi u Surinamu, priča kako je demon, ili zli duh, pobio 16 članova njene porodice, a nju 18 godina mučio fizički i duševno. Ona iz neposrednog ličnog iskustva navodi da demoni „uživaju dok do smrti muče svoje žrtve koje se odupiru“.

Ali, Jehova je u stanju da zaštiti svoje sluge od Sataninih napada (Poslovice 18:10).