Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Divna budućnost

Divna budućnost

Uskoro će Satana i demoni biti izbačeni iz borbe

Satana i njegovi demoni neće još dugo zavoditi čovečanstvo. Jehova ih je već zbacio s neba (Otkrivenje 12:9). U bliskoj budućnosti, Bog će opet nastupiti protiv Satane i njegovih demona. U viziji koju je dobio od Boga, apostol Jovan je rekao: „I video sam anđela kako silazi s neba s ključem bezdana i velikim lancem u ruci. I ščepao je zmaja, prazmiju, koji je Ðavo i Satana, i svezao ga na hiljadu godina. I bacio ga je u bezdan i zatvorio ga i zapečatio ga nad njim, da više ne zavodi narode dok se ne navrši hiljadu godina“ (Otkrivenje 20:1-3NW). Kasnije će Satana i njegovi demoni biti zauvek uništeni (Otkrivenje 20:10).

Zli ljudi na Zemlji takođe će biti uklonjeni (Psalam 37:9, 10; Luka 13:5).

 Mrtvi će opet živeti!

Mrtvi će se vratiti u život na Zemlji

Kad Satana i demoni budu uklonjeni s puta, Jehova će čovečanstvu pružiti mnoge blagoslove. Sećaš se da su mrtvi beživotni, nepostojeći. Isus je uporedio smrt sa spavanjem — dubokim spavanjem bez snova (Jovan 11:11-14). To je učinio zato što je znao da će doći vreme kad će oni koji spavaju u smrti biti probuđeni za život. On je rekao: „Dolazi čas u koji će svi oni u spomen-grobovima... izaći“ (Jovan 5:28, 29NW; uporedi Dela 24:15).

Oni će biti dovedeni u život o vde na Zemlji. Umesto vesti da su ljudi umrli, radosni izveštaji će govoriti o onima koji su vraćeni natrag u život! Kakva će samo radost biti pozdraviti voljene kad se vrate iz grobova!