Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Rajska Zemlja

Rajska Zemlja

Jehova će u potpunosti poništiti sve zlo koje je učinio Satana. Jehova je Isusa učinio Kraljem nad celom Zemljom. Pod njegovom vladavinom, Zemlja će biti pretvorena u raj (Danijel 7:13, 14; Luka 23:43).

Jehova obećava sledeće:

  • OBILJE HRANE: „Zemlja će sigurno dati svoj rod; blagosloviće nas Bog, Bog naš.“ „Biće izobilje žita na Zemlji; obilje će biti po vrhovima gora.“ (Psalam 67:6; 72:16NW).

  • NEMA VIŠE RATA: „Dođite, promotrite aktivnosti Jehovine, kakve je zapanjujuće događaje preduzeo na zemlji. Čini da ratovi nestaju do kraja zemlje“ (Psalam 46:8, 9NW).

  • NEMA ZLIH LJUDI: „Zločinci će biti odrezani... Još samo malo i zloga više neće biti; sigurno ćeš obratiti pažnju na njegovo mesto, a njega nema“ (Psalam 37:9, 10NW).

  •  NEMA BOLESTI, ŽALOSTI ILI SMRTI: „Tada će se otvoriti oči slepih, a uši gluvih otčepiti. Tada će se hromi verati kao jelen, a jezik nemoga će u veselju uzvikivati“ (Isaija 35:5, 6NW).

    „I sam Bog biće s njima. I on će otrti svaku suzu s njihovih očiju i smrti više neće biti, ni žalosti ni vike ni boli više neće biti. Što je pre bilo prošlo je“ (Otkrivenje 21:3, 4NW).

Nasuprot Satani i demonima, Jehova nikad ne laže. Sve što on obeća mora se obistiniti (Luka 1:36, 37). Jehova te voli i želi da živiš u Raju koji će načiniti. Zato se poveži sa Jehovinim svedocima kako bi više saznao o divnim istinama koje se mogu pronaći u Božjoj reči. Ako u svom životu primenjuješ istinu, bićeš oslobođen ropstva laži, praznoverja i neznanja. Vremenom ćeš biti oslobođen čak i ropstva greha i smrti. Kao što je Isus rekao: „Poznaćete istinu, i istina će vas osloboditi“ (Jovan 8:32NW).